Populært rabatkort forsvinder

Populært rabatkort til pensionister forsvinder og erstattes af digital løsning. Pendlerne bliver ramt hårdt

Pensionister i Østdanmark kan snart se langt efter mimrekortet. Til sommer udfases det. Foto: Oliva Loftlund
Pensionister i Østdanmark kan snart se langt efter mimrekortet. Til sommer udfases det. Foto: Oliva Loftlund

Til sommer kan pensionister øst for Storebælt ikke længere benytte sig af det populære rabatkort mimrekortet.

Det står klar efter sammenslutningen af offentlige transportselskaber i Østdanmark DOT kort før jul sendte et notat til Transport og Boligministeriet, hvor det fremgår at kortet udfases og i stedet erstattes med et digitalt alternativ.

Mimrekortet er et fysisk kort, der giver pensionister mulighed for at køre med offentligtransport på Sjælland og Sydhavsøerne til en særlig favorabel og ikke mindst fast pris.

I stedet bliver pensionisterne tilbudt en pensionistrabat på 40 procent på den enkelte rejse, når de bruger rejsekortet eller 25 procent ved køb af et pendlerkort.

Smartphones og computere
Men det bytte falder ikke udelukkende i god jord hos en række forbrugerorganisationer.

For hvor mimrekortet var et analogt papkort, hviler de nye rabatløsninger på digitale systemer.

- Der er nogle grupper af passagerer der bliver påvirket meget af reformen, og hvor man kan overveje, om de skal hjælpes på en anden måde. Det er typisk dem, som i dag kører rigtigt meget og ældre, der ikke er digitalt indfødte, siger Laura Kirkegaard, leder af Forbrugerrådet Tænks Passagerpulsen.

Heller ikke hos Ældre Sagen er man glade for udsigten til en øget digitalisering.

- Der er en gruppe ældre mennesker der er bekymrede for at bruge rejsekortet, siger Rikke Hamfeldt, seniorkonsulent i Ældre Sagen.

- Der er mange nye elementer, der let kan skabe forvirring. Hvad sker der, hvis man glemmer at logge ind og ud? Hvordan tjekker man sin saldo og hvordan fylder man det op? Vi frygter, at der en gruppe der bliver ekskluderet fra at bruge offentlig transport, tilføjer seniorkonsulenten.

Sådan bliver de nye rabatter

I dag gives der rabat til pensionister i Østdanmark via særlige pensionistkort. I folkemunde kaldes pensionskortene mimrekort.

Mimrekortet koster mellem 420 - 840 og giver i tre måneder adgang til tre sammenhængende zoner eller et helt takstområde fordelt på Movia Hovedstaden, Movia Vest og Movia Syd.

Fra 1. juni vil mimrekortene blive erstattet med 40 procent pensionistrabat på alle enkeltrejser på rejsekort, også på tværs af takstområderne.

Tilsvarende vil pensionister få 25 procent rabat på pendlerkort.

Afskaffelsen af mimrekortet vil ifølge trafikselskaberne i sammenslutningen DOT's beregninger hverken betyde højere eller lavere indtægter til selskaberne bag.

Mimrekortet kan ikke benyttes i myldretiden. Det kan pensionisterne fremover med de nye rabatter.

Ifølge Ældresagen benytter 70.000 pensionister sig i dag af mimrekortet.

Fakta: Movias notat til Transport- og Boligministeriet, Ældresagen

Disse ældre betaler regningen
Overgangen fra mimrekort til rejse- og pendlerkort betyder samtidig, at de ældre, der på nuværende tidspunkt rejser mest, kan se frem til en klækkelig ekstra regning.

For et beløb på mellem 420 til 840 kroner giver mimrekortet nemlig ubegrænset adgang til tog, bus og metro i tre måneder. Det svarer til en daglig udgift for det dyreste kort på godt ni kroner.

Med det nye system tilfalder rabatten den enkelte rejse. Dermed kommer en tre zoners rejse øst for Storebælt med Rejsekortet til at koste 12,6 kroner. Med en returbillet bliver det 25,2 kroner.

- Vi synes som udgangspunkt det er godt, at man forsøger at lave en enklere takststruktur, og jeg antager, at den politiske ledelse i selskaberne har haft med i deres overvejelser, at der er nogen brugere der kommer til at opleve nogle meget store prisstigninger, siger Laura Kirkegaard, fra Passagerpulsen der i samme ombæring anerkender, at ændringen vil komme de ældre til gode, der kun rejser lejlighedsvis.

Tvunget til ændring
I DOT erkender man, at det nye takstsystem ikke gavner alle lige meget, men her understreger ressourcedirektør i Movia og talsmand for DOT Eskild Thuesen, at en reform af takstsystemet har været nødvendig.

- I 2015 udtalte Statsrevisorerne kritik af det uigennemsigtige takstsystem på tværs af Sjælland og vi blev bedt om at ændre det. Med de nye rabatter lever vi op til det, samtidig med at rabatterne forhåbentlig kommer flere pensionister til gode, forklarer Eskild Thuesen.

Ifølge DOTs opgørelser benytter 17 procent af pensionisterne i Hovedstadens takstområde sig i dag af mimrekortet. I Vestsjælland og Sydsjælland er det tal helt nede på tre procent og en procent.

- Vi har arbejdet meget på, at finde den bedste løsning for alle, men vi erkender, at det for nogle bliver nogle meget store prisstigninger. Til gengæld regner vi med, at flere vil benytte sig af rabatten.

I Jylland og på Fyn påpeger ressourcedirektøren, at man har gode erfaringer med overgangen fra papkortet til Rejsekortet blandt de ældre.

258 kommentarer
Vis kommentarer