Pressenævnet kritiserer Ekstra Bladet

Ekstra Bladet får kritik for ukorrekt oplysning

I en artikel bragt i august 2020 omtalte Ekstra Bladet Højesterets kendelse om, at der var sket en krænkelse af den forvaringsdømte Adrian Tudoses rettigheder efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det fremgik blandt andet af artiklen, at Adrian Tudose i sit hjemland Rumænien tidligere blev idømt fem års fængsel i en voldtægtssag.

Dette er ikke korrekt, og Adrian Tudose har klaget til Pressenævnet, idet han rettelig blev idømt 1 års fængsel for voldtægtsforsøg i Rumænien.

Pressenævnet kritiserer Ekstra Bladet for at have bragt den ukorrekte oplysning.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk.