Prisen næsten tredoblet: - Uanstændigt

Patienter oplever gang på gang, at deres livsvigtige medicin stiger det dobbelte eller mere i pris

Du risikerer at få dig en dyr overraskelse, når nu går på apoteket for at købe din medicin. Priserne kan nemlig svinge med over 100 procent fra den ene dag til den anden.  Foto: Stine Tidsvilde
Du risikerer at få dig en dyr overraskelse, når nu går på apoteket for at købe din medicin. Priserne kan nemlig svinge med over 100 procent fra den ene dag til den anden. Foto: Stine Tidsvilde

Før nytår kostede Hans Knudsens blodtryksmedicin 230 kroner. Men da han skulle købe nye piller efter nytår, kostede pakken med 100 tabletter pludselig 639 kroner. Altså næsten en tredobling.

- Jeg under medicinalfirmaerne en rimelig fortjeneste, men det her er simpelthen uanstændigt, siger Hans Knudsen på 55 år fra Skovlunde.

Både han og konen har i mange år brugt samme type blodtryksmedicin og husker, at prisen har været helt nede omkring 100 kroner.

- Når de har kunnet tjene penge på at sælge det til omkring 100 kroner, så er det en grov udnyttelse af folk med behov for medicin pludselig at seksdoble prisen, mener Hans.

Både Hans Knudsen og hans kone bruger den blodtryksmedicin, der er steget over 400 kroner efter nytår. Foto: Ole Steen
Både Hans Knudsen og hans kone bruger den blodtryksmedicin, der er steget over 400 kroner efter nytår. Foto: Ole Steen

Losartan, som er den blodtryksmedicin, parret bruger, er et af de ti mest solgte præparater på apotekerne. Ifølge medinpriser.dk er en pakke gået fra at koste under 50 kroner til 230 kroner i november og nu 639 kroner efter nytår.

- Det er medicin, man skal have, så man har reelt ingen andre muligheder som forbruger. Jeg kan da forestille mig, at der er familier, hvor det vælter budgettet, siger Hans Knudsen.

Har du oplevet, at prisen på din medicin er steget markant? Skriv til Ekstra Bladet ved at klikke her.

Ikke enkeltstående
Hans Knudsens oplevelse er langt fra enestående.

For eksempel steg prisen for en stor pakke migrænemedicin fra 80 til 558 kroner i august måned.

Omkring samme tid steg det smertestillende lægemiddel Abstral med 30 tabletter fra 24 kroner til 2.766, mens et middel mod psykoser steg fra 75 kroner til 2.035 og en fortrydelsespille fra 161 kroner til 3.580.

- Det kan få alvorlige konsekvenser for folks budgetter og helbred, når de oplever drastiske prishop i deres medicin, fortæller Morten Freil, direktør i Danske Patienter.

- Vi ser og hører, at store prisudsving betyder, at nogle patienter fravælger livsvigtig medicin i en periode. Særligt dem med en lav indkomst står på apoteket og overvejer, om de skal bruge pengene på dyr medicin, eller om de skal bruge dem på at få resten af budgettet til at løbe rundt og så afvente og se, om prisen falder igen, fortæller han.

Sådan ser den livsvigtige pakke piller ud, som lige nu koster parret fra Skovlunde sammenlagt 818 kroner ekstra. Foto: Ole Steen
Sådan ser den livsvigtige pakke piller ud, som lige nu koster parret fra Skovlunde sammenlagt 818 kroner ekstra. Foto: Ole Steen

De store prisudsving skyldes den måde, hvorpå producenterne sælger deres medicin til apotekerne. De er i fri konkurrence, og det betyder, at priserne den ene uge kan stige med mange hundrede procent og falde lige så drastisk igen nogle uger senere.

- Vi er klar over, at markedskonkurrencen generelt set sikre lave priser, og det er rigtig godt, men der er den alvorlige bivirkningen ved systemet, at priserne indimellem stiger drastisk, hvilket har store personlige konsekvenser for patienterne, og det er vi nødt forsøge at rette op på, mener direktør i Danske Patienter, Morten Freil.

Tidligere har Berlingske skrevet, hvordan prisen på flere end 1000 lægemidler steg med 100 procent eller mere i 2019, mens en dataanalyse fra DR har vist, at hvert tiende lægemiddel sidste år blev dobbelt så dyrt fra den ene dag til den anden.

Hvorfor svinger prisen på din medicin?

De store udsving i pris skyldes den måde, hvorpå medicinalvirksomhederne sælger deres medicin ind til apotekerne. Det foregår nemlig via aktionsrunder hver anden uge.

På akutionsrunderne fortæller producenter Lægemiddelstyrelsen, hvilken pris de ønsker for hvert enkelt præparat. De billigste vinder retten til at blive anbefalet af apotekerne og får 70 procent af salget, indtil næste auktion 14 dage senere.

Medicinalvirksomhederne kan se hinandens priser og indrette sig derefter. Og det er ikke altid hensigtsmæssigt ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Styrelsen har spottet et mønster, hvor virksomhederne i et stykke tid konkurrerer om prisen, som derfor falder over en periode. Derefter sætter de alle sammen på samme tid prisen kraftigt op - det vil sige, at alt medicin med ens effekt stiger voldsomt i pris på samme tid. Forbrugeren står således uden mulighed for at vælge andre billigere alternativer, og det kan tage år, før prisen er faldet til det oprindelige niveau.

Tilskud
Forbrugeren mærker også prisforskelle på grund af den måde, tilskuddet til medicin svinger i løbet af året.

Tilskuddet stiger i takt med, hvor meget medicin man købet. Samtidig udregnes tilskud for et år af gangen. Det betyder, at medicin koster mere i begyndelsen af tilskudsåret, hvor du har købt lidt medicin, fordi tilskuddet er mindre, mens tilskuddet er steget sidst på året, og prisen derfor synes lavere.

Industriforening: - Reguler tilskuddet

- Jeg sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt eksemplerne (red. på store udsving) er repræsentative for det generelle medicinmarked i landet. Generelt har vi meget lave priser på almindelige lægemidler og har sjældent den medicinmangel, som vi har set mange andre steder, lyder det fra Peter Jørgensen, der er direktør i Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler.

- Enkeltpersoner kan opleve, at deres præparater stiger eller falder fra gang til gang, og det er ikke for at genere folk, at det sker. Det er et udtryk for den meget hårde konkurrence, der er på markedet, siger han.

Men anerkender du problemet for den enkelte – særligt for folk med få midler - der står og pludselig skal betale for eksempel det dobbelte for livsvigtig medicin?

- Jeg anerkender, at der har været nævnt eksempler, hvor prisen også mere end fordobles, og at de store udsving kan ramme udsatte befolkningsgrupper - og det synes jeg også, er et politisk ansvar at rette op på. Jeg mener bare ikke, det er den rette vej at gå at gribe ind med lovændringer i forhold til markedet, siger Peter Jørgensen.

- Der er ofte tale om store internationale virksomheder, som egentlig ikke er forpligtet til at levere medicin til det danske marked, så det er farligt at gøre markedet mere besværligt og dermed mindre attraktivt.

Hans Knudsens blodtryksmedicin steg fra 230 kroner til 639 kroner over nytår. Foto: Ole Steen
Hans Knudsens blodtryksmedicin steg fra 230 kroner til 639 kroner over nytår. Foto: Ole Steen
 

Peter Jørgensen foreslår derfor i stedet, at politikerne 'bør raffinere tilskudsordningen', så den tager bedre hensyn til mindrebemidlede.

- Det vil først og fremmest gå ud over patienterne, hvis der tages en hovedløs politisk beslutning, fordi politikerne måske har svært ved at stå på mål for de enkeltsager, der kommer frem i pressen, men samtidig synes, det er for svært at tilpasse tilskudsordningen, siger han.

Har du oplevet, at prisen på din medicin er steget markant? Skriv til Ekstra Bladet ved at klikke her

Minister: Det provokerer mig

Flere partier og Sundhedsminister, Magnus Heunicke, har proklameret, at store prishop på medicin bør stoppes.

- Bare for at sige det meget klart til importører og producenter; man skal ikke tro, at man kan forsætte en prispolitik, hvor man udnytter monopoler på bekostning af syge mennesker, siger Magnus Heunicke blandt andet til Ekstra Bladet.

Magnus Heunicke, Sundheds- og Ældreminister, har kaldt prisstigninger på medicin for en 'hastesag', men indtil videre forsætter prisudsving på medicin i 2020. Foto: Jonas Olufson
Magnus Heunicke, Sundheds- og Ældreminister, har kaldt prisstigninger på medicin for en 'hastesag', men indtil videre forsætter prisudsving på medicin i 2020. Foto: Jonas Olufson

Hvad er status på en politisk regulering af medicinpriserne?

- Vi har nu så mange indikationer, der tyder på, at der er langt større udsving og hyppigere udsving end tidligere. Og at det er et stigende problem ikke kun i Danmark, men i hele EU. Jeg arbejder derfor både i et internationalt og nationalt spor.

- Mine europæiske kollegaer og jeg har vendt situationen og afventer nu kommissionen, som i løbet af året vil komme med løsningsforslag. Herhjemme har jeg holdt møder med branchen, apoteker, styrelser og så videre, hvor der er kommet forskellige inputs, som vi nu arbejder videre med.

Du har talt om et prisloft på medicin - er det forslag stadig i spil?

- Det er jeg stadig tilhænger af, men det, vi skal være sikre på, før vi beslutter, hvad vi gør, det er, at vi gør det rigtige. Vi kan se, at der er visse dele af branchen, der har en uetisk politik, og vi vil ikke risikere at skabe flere problemer i form af eksempelvis medicinmangel, fordi vi tager forhastede og forkerte beslutninger.

Brancheforeningen antyder, at du i stedet skal raffinere tilskudsordningen?

- Udfordringen er lige nu, at loftet for egenbetaling er et årligt baseret loft, og det kan være en uoverskuelig stor udskrivning for en forbruger, hvis beløbet skal betales på en gang eller i løbet af årets første to måneder. Så vi arbejder på, hvordan udgiften kan spredes ud.

- Når det er sagt, kender jeg godt industriens synspunkt, men det er jo en fejl i markedet, at virksomheder kan få monopol i korte perioder, som de kan udnytte til at banke prisen i vejret. Det er langt over, hvad, jeg mener, er etisk forsvarligt over for vores medicinkøbere. Derfor er det vigtigt, at industrien mærker et klart modspil. Vi accepterer ikke en uetisk prispolitk, og jeg siger direkte til dem, at 'det vil vi ikke sidde overhørig'. Der er vi klar til at skride ind - ikke for at fjerne dem fra markedet, men for at de skal opføre sig ordentligt.

Er det ikke for nemt at give industrien skylden, når markedet generelt set fungerer godt og sikre lave priser? Skal staten ikke bare være bedre til at sikre de mennesker, som indimellem rammes af udsving?

- Vi skal ikke dirigeres rundt af en branche, som udnytter monopoler og mangedobler prisen. Den del af branchen, der arbejder uansvarligt, skal ikke se en minister, der bakker op om en uetisk opførsel ved 'bare' at gå ind og dække de høje udsving. Det provokerer mig. Den måde leger vi ikke på.

- Jeg efterlyser etik i deres prispolitik. Og hvis ikke de selv kan levere det, så må vi sørge for, at de gør.

407 kommentarer
Vis kommentarer