Rapport afslører: Radio24syv tabte på grund af økonomi

Radio24syv tabte udbuddet om at drive DAB-radio, da kanalen scorede lavest på kriteriet om størrelsen af tilskuddet

Chefredaktør Jørgen Ramskov var både skuffet og vred, da lukningen af Radio24syv tirsdag blev en realitet. Video: Tariq Mikkel Khan

Radio24syv tabte udbuddet om at drive DAB-radio, da kanalen scorede lavest på kriterium om størrelsen af tilskuddet.

Det viser rapport fra Radio- og tv-nævnet, der tirsdag afgjorde, at radio Loud vandt udbuddet, hvor også DK4 Radio havde lagt billet ind.

Radio Loud fik en samlet score på 6,65, Radio24syv fik 5,10 og DK4 Radio fik 4,65.

Ansøgningerne er vurderet ud fra tre kriterier, som hver især har en vægt på en skala fra 1 til 8.

Det er dels størrelsen af det samlede tilskud, der maksimalt kunne være 280 millioner kroner.

Programchefer på radio24syv Michael Bertelsen (tv.) og Mads Brügger (th.) m.fl. efter beskeden om, at radiokanalen ikke kan fortsætte som dab-kanal. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix Film, tv & radio - 22. okt. 2019 - kl. 16:31 Radio24syv-chef efter chok-nederlag: - Det er grotesk

Kristoffer Eriksen, Ditte Okman og Michael Bertelsen fotograferet, da de i går fik besked om, at Radio24syv ikke kan fortsætte som DAB-kanal. Foto: Niels Christian Vilmann
Kristoffer Eriksen, Ditte Okman og Michael Bertelsen fotograferet, da de i går fik besked om, at Radio24syv ikke kan fortsætte som DAB-kanal. Foto: Niels Christian Vilmann
 

Færrest point
Ansøgeren med det laveste bud fik højeste bedømmelse, og den med højeste bud fik færrest point.

Det er her, at Radio24syv er faldet igennem, da radiostationen kun har fået 1 point, fordi man er gået efter det fulde tilskud.

DK4 Radio fik 8 point med det laveste bud på 256,25 millioner kroner. Radio Loud har fået 7 point med et bud på 260,8 millioner kroner.

Derudover er ansøgningerne blevet bedømt på kvaliteten og realismen i planen for driften af radiostationen samt indholdet i programplanerne.

Her har Radio24syv scoret henholdsvis 7 og 6, men det har ikke været nok til at slå radio Loud, der også fik 7 og 6 point på de to kriterier.

Disse kriterier har afgjort udbud:

Det blev tirsdag afgjort, at ungdomsradioen Loud har vundet et udbud om at drive DAB-radio foran Radio24syv og DK4 Radio.

Radio Loud vandt med en samlet score på 6,65, hvilket overgik Radio 24syv, der blev nummer med en score på 5,10.

De tre ansøgere er blevet bedømt ud fra tre kriterier, som har haft hver sin vægt:

1. Kvaliteten og realismen i planen for driften af radiostationen - herunder økonomi og erfaring hos ledelse og ansatte. Det kriterium vægter 35 procent.

2. Størrelsen af det samlede tilskud (op til 280 millioner kroner). Ansøgeren med det laveste bud får højeste bedømmelse - dog ikke hvis buddet er urealistisk lavt. Det vægter 25 procent.

3. Indholdet af de programplaner, der er beskrevet i ansøgningen. Det er vurderet på 11 underkategorier. Den del vægter 40 procent.

På hvert punkt er ansøgeren blevet bedømt på en skala fra 1 til 8, som så vil blive ganget med den vægt, hvert kriterium vægter:

0 = Bedømmelse ikke mulig.

1 = Ikke tilfredsstillende.

2 = Ikke tilfredsstillende, men med enkelte anvendelige elementer.

3 = Niveauet lige under tilfredsstillende.

4 = Tilfredsstillende.

5 = Niveauet lige over tilfredsstillende.

6 = Meget tilfredsstillende.

7 = Niveauet lige under bedst opnåelige.

8 = Bedst opnåelige.

Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen.

Radio24syv ophører 31. oktober på FM-båndet som følge af ændrede krav fra den tidligere regering, der betød, at radioen på FM4 skulle have base mindst 110 kilometer uden for København.

Radioen anså derfor DAB som en mulig redning, men den mulighed er altså også nu gået tabt.

Radio24syv - tidslinje:

Det bliver sammenslutningen Loud, der fremover får 70 millioner kroner om året til at drive DAB-radio de næste fire år.

Læs her en tidslinje over forløbet:

* 29. juni 2018: Som en del af medieaftalen skal Radio24syvs hovedsæde flyttes fra København til Vestdanmark ifølge daværende kulturminister Mette Bock (LA).

* 22. marts 2019: Den daværende VLAK-regering og støttepartiet Dansk Folkeparti bliver enige om, at 70 procent af redaktionen på FM4, som er navnet på den frekvens, som Radio24Syv har sendt på, skal arbejde mindst 110 kilometer fra København.

* 28. marts 2019: Radio24syv dropper at søge om forlænget sendetilladelse grundet kravet om lokation.

* 4. april 2019: DF-formand Kristian Thulesen Dahl åbner for muligheden for Radio24syv's overlevelse i en kronik.

* 5. april 2019: Mette Bock indkalder til møde om Radio24Syv.

* 3. maj 2019: Regeringen og Dansk Folkeparti vil oprette en ny DAB-radiokanal. Udbuddet beskyldes for at være skræddersyet til Radio24syv.

* 20. september 2019: Radiokanalerne Radio24syv, LOUD og dk4-Radio har alle budt ind på den kommende DAB-radiokanal.

* 22. oktober 2019: Vinderen af udbuddet offentliggøres og får et budget på 70 millioner kroner årligt til at drive kanalen over fire år.

Helt ny spiller
Det bliver en helt ny spiller på radioscenen, der de næste fire år skal sende fra en kommende statsstøttet DAB-kanal.

Vinderen af udbuddet - Radio Loud - er en kreds bestående af ni lokalradiostationer, Roskilde Festival, Nationalmuseet, teatret Mungo Park og Danske Studerendes Fællesråd.

Radio Loud vil henvende sig til de unge i alderen 15 til 32 år og blandt andet satse på konstruktiv nyhedsjournalistik.

Loud begynder efter planen at sende fra 1. april 2020.

De har afvist Radio24syvs bud:

Radio- og tv-nævnet afgjorde tirsdag, at det bliver radio Loud som får lov at drive en radiokanal som DAB-kanal.

Radio24syv og DK4 Radio var også med i udbuddet, men det var radio Louds ansøgning, der fik den højeste bedømmelse.

Her kan du se, hvem der siden 1. januar 2017 har siddet i nævnet.

De seks første medlemmer er udpeget af kulturministeren - i det her tilfælde tidligere kulturminister Mette Bock (LA). Det syvende medlem er udpeget af Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer.

1. Formand: Caroline Heide-Jørgensen, juraprofessor, Københavns Universitet.

2. Anne Kristine Axelsson, koncerndirektør ATP.

3. Kirsten Drotner, professor i medievidenskab, Syddansk Universitet

4. Mark Lorenzen, professor, Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Copenhagen Business School.

5. Per Jauert, lektor i medievidenskab Aarhus Universitet.

6. Merethe Eckhardt, udviklingsdirektør ved Domstolsstyrelsen.

7. Peter C. Madsen, revisor. Formand i TV Syd Fonden og medlem af TV Syds repræsentantskab. Udpeget af Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer.

Derudover er der to medlemmer, som kun deltager i særlige sager, hvor der vil kunne træffes en afgørelse efter regler, der forbyder tilskyndelse til had på grund af race, køn, religion, nationalitet og fremme af terrorisme.

1. Trine Baumbach, professor med speciale i strafferet og medieret på Københavns Universitet - udpeget af justitsministeren.

2. Elisabet Michelsen, dommer ved retten i Glostrup - udpeget af Den Danske Dommerforening.

Kilder: Slots- og Kulturstyrelsen, LinkedIn.

220 kommentarer
Vis kommentarer