Reform: Studerende skal bestå færre eksamener per år

Studerende får mere fleksibilitet i deres studier og bedre mulighed for praktik og ophold i udlandet.

Fremdriftsreformen bliver revideret, så de studerende får mere fleksibilitet og ikke behøver at bestå lige så mange eksamener om året som hidtil.

Det er kredsen af partier bag reformen blevet enige om fredag efter to år, hvor de studerende har klaget over, at der var for meget vægt på fremdrift og for lidt vægt på læring i reformen.

Ifølge uddannelsesminister Esben Lunde Larsen (V) bliver kravet om, at de studerende skulle tage minimum 60 såkaldte ECTS-point om året sat ned til 45 point.

- Aftalen tager afsæt i min brede dialog med studerende og uddannelsesinstitutioner, og jeg har lyttet til deres forslag, siger Esben Lunde Larsen og tilføjer:

- De konkrete ændringer afspejler i høj grad ønsker fra universiteterne om større fleksibilitet, uden at vi går på kompromis med målet om at nedbringe studetiderne væsentligt, siger Esben Lunde Larsen.

Med aftalen ophæves en række centrale regler, blandt andet den obligatoriske tilmelding til fag og prøver, mens der åbnes for mere fleksible redskaber, som universiteterne selv kan vælge at indføre.

Målet er at give universiteterne bedre mulighed for at finde en god balance mellem studiefremdrift og indretning af uddannelserne.

- Jeg er stolt af, at vi med denne brede aftale mindsker bøvl og bureaukrati. Nu giver vi institutionerne bedre muligheder for lokale løsninger og mere frihed, så de kan målrette indsatsen mod de uddannelser, hvor de studerende er mest forsinkede.

Aftalen forbedrer også mulighederne for faglig supplering, når bachelorer og professionsbachelorer søger optagelse på en kandidatuddannelse.

Ud over V-regeringen er Socialdemokraterne, De Radikale, SF og De Konservative med i aftalen om at justere fremdriftsreformen fra 2013.