Regeringen: Risiko for boligboble i København

Voldsomme stigninger i boligpriser giver anledning til "skærpet årvågenhed", lyder det i Økonomisk Redegørelse

Boligpriserne er i fremgang og det i en grad, så det giver anledning til bekymring for en potentiel boligboble.

Sådan lyder betragtningerne fra Venstre-regeringen i den seneste Økonomisk Redegørelse, som Finansministeriet har offentliggjort mandag.

- Boligpriserne er fortsat med at stige i 2015, hvilket nu kan ses i alle regioner - ikke kun i hovedstaden. Det skal blandt andet ses i lyset af de meget lave renter samt stigende indkomster og beskæftigelse, konstaterer Finansministeriet, som tilføjer:

- Det er dog især priserne på ejerlejligheder i de større byer, navnlig København, der er steget voldsomt over det seneste år. Det giver anledning til skærpet årvågenhed, da en længere periode med høje prisstigningstakter øger risikoen for en boligboble.

Det er især udvikling i København, der giver anledning til panderynker, men Finansministeriet mener dog, at det nuværende prisniveau kan forklares.

- Selv om priserne på ejerlejligheder er steget markant i de seneste år, vurderes priserne i København fortsat at have et niveau, der er i overensstemmelse med den underliggende økonomiske udvikling, konstateres det i redegørelsen.

Der henvises til fremgang i beskæftigelsen, stigende realløn, lave renter og et begrænset udbud af nye boliger.

- Hertil kommer, at befolkningen i København by er vokset med knap 13 procent siden 2008, hvilket presser efterspørgslen op (...).

- Korrigeret for den almindelige forbrugerprisudvikling ligger lejlighedspriserne i København by fortsat godt 12 procent under niveauet i 2006, påpeger regeringen.

Regeringen forventer, at prisen på enfamiliehuse i år vil stige 6,5 procent, hvilket er markant mere end de 2,7 og 3,4 procent, som priserne steg i 2013 og 2014.

I 2016 ventes stigningen dog at aftage til 4,0 procent.

- De høje prisstigninger på boligmarkedet forventes at aftage i andet halvår, i takt med at stigningen i de lange renter i maj og juni slår igennem på efterspørgslen.

- Renteniveauet er dog stadig lavt, og med udsigt til fortsat fremgang i dansk økonomi vil det bidrage til fortsat stigende priser igennem prognoseperioden, lyder det.

11 kommentarer
Vis kommentarer