Regeringen vil indføre betalt ferie til nyansatte

Lov skal ændre nuværende regler, der betyder, at der kan gå 16 måneder fra jobstart, til man får feriepenge.

Det første år på arbejdsmarkedet kan være surt, når man selv skal betale sin ferie, og det skal der laves om på.

Regeringen vil nedsætte et udvalg, der skal udarbejde et forslag til en ny ferielov, skriver Politiken.

Loven skal gøre op med de nuværende regler for, hvor længe man skal vente på at få de feriepenge, man optjener.

I dag kan der gå op til 16 måneder fra nyansættelsen, før en lønmodtager får mulighed for at få sine feriepenge, da ferieåret løber fra maj til maj, mens optjeningen følger kalenderåret.

EU-Kommissionen åbnede sidste efterår en sag mod Danmark, fordi den mener, at den danske ferielov på dette og andre punkter strider mod lønmodtagernes ret til fire ugers betalt ferie årligt.

Det var man fra dansk side først indstillet på at komme uden om.

Men efter "fortsatte overvejelser og kontakt med arbejdsmarkedets parter" har regeringen besluttet, at tiden er inde til at få en helt ny ferielov, siger beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V).

Man skal have ret til at kunne afholde ferie med løn i det år, man optjener den, siger Jørn Neergaard Larsen.

- Vi skal over på et system, hvor man afvikler ferie parallelt med optjeningen. De, der umiddelbart vil mærke ændringerne, når en ny lov er klar, er især de nyuddannede og folk, der skifter job, siger ministeren til Politiken.

Det er en rigtig god nyhed, mener fungerende formand for Dansk Magisterforening Camilla Gregersen.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og LO er lidt mere forbeholdne over for ideen om en ny ferielov. De to store arbejdsmarkedsorganisationer mener begge, at den nuværende lov fungerer udmærket og er meget indarbejdet.

De har dog samtidig forståelse for, at det kan være nødvendigt at ændre loven af hensyn til EU's regler.

28 kommentarer
Vis kommentarer