Region gør videoopkald til en fast del af akutberedskab

Videoopkald gør det lettere for 112-personale at vurdere tilskadekomnes tilstand og forbedre førstehjælp

I løbet af det seneste år har Region Hovedstaden på forsøgsbasis benyttet video i forbindelse med 112-opkald til vagtcentralen.

Videoopkaldene bliver af akutberedskabet brugt til at vurdere patienten og vejlede til førstehjælp.

Forsøget har været så stor en succes, at videoopkaldene bliver en fast mulighed ved opkald til 112 fra det nye år.

Det oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

- Videoopkald på mobilen er en helt ny og unik mulighed for at sikre akut syge og tilskadekomne den rette førstehjælp i rette tid.

- Videoopkald kan potentielt forbedre livreddende førstehjælp ved hjertestop eller bedre afklare en bevidstløs og kritisk syg borgers tilstand, siger forsker og speciallæge Gitte Linderoth fra Akutberedskabet i Region Hovedstaden.

Gitte Linderoth står bag indførelsen af videoopkald. Opkaldene fungerer ved, at regionens vagtcentral får et opkald på 112.

Hvis vagtcentralen finder det nødvendigt, kan personalet sende en sms med et link til den borger, der ringer 112. Når borgeren trykker på linket, åbner kameraet på mobiltelefonen, og der bliver sendt krypteret video til 112.

Derved kan personalet ud fra videoen vejlede borgeren til livreddende førstehjælp. Personalet vurderer selv, hvornår et videoopkald vil være en fordel.

Videoopkald bliver kun anvendt, når der er flere personer til stede, der hver især kan yde førstehjælp og stå for videoopkald.

I løbet af forsøgsperioden i Region Hovedstaden er videoopkald benyttet cirka 700 gange.

I cirka 11 procent af videoopkaldene var patientens tilstand mere kritisk, end hvad akutberedskabet havde vurderet før videoopkaldet.

Det betød, at akuthjælpen i cirka otte procent af tilfældene blev opgraderet til eksempelvis at sende akutlægebil med ambulancen.

I cirka 35 procent af tilfældene var patienterne mindre kritisk syge end først antaget. Derfor kunne akuthjælpen nedgraderes i 19 procent af videoopkaldene.

3 kommentarer
Vis kommentarer