Region Midtjylland regner med at fyre mindst 112

Regionen påtænker at fyre mindst 112 medarbejdere som følge af en spareplan, viser en foreløbig oversigt.

Tallet for, hvor mange medarbejdere, der mister deres job eller skal omplaceres, har været ventet i halvanden måned i Region Midtjylland, som fredag satte tal på, at mindst 112 medarbejdere skal fyres, og 38 skal omplaceres til en anden stilling

Det sker som følge af en spareplan, der skærer budgettet frem mod 2019 med 699 millioner kroner, og med undtagelse af Enhedslisten står samtlige partier bag forliget.

De pågældende medarbejdere er blevet varslet om ændringen i deres arbejdsforhold, og at 112 er "påtænkt afskediget".

- Der er tale om en foreløbig oversigt, idet regionens hospitaler og øvrige arbejdspladser ikke er helt i mål med at iværksætte de nødvendige varslinger, lyder det i en oversigt fremsendt til pressen.

Det er især hospitalerne, som den overordnede spareplan har konsekvenser for, da der er økonomisk ubalance fra 2015 på 310 millioner kroner især på grund af udviklingen i udgifterne til hospitalsmedicin og tilskudsmedicin.

Udgifterne er steget langt mere end forventet, og derfor blev partierne enige om spareplanen 22. juni, og nu er der altså sat et foreløbigt tal på antallet af medarbejdere, som bliver berørt.

- Det her er svært, det vil berøre nogle medarbejdere og deres daglige arbejde. Nogle vil miste det, fordi arbejdet forsvinder, og nogle skal acceptere at arbejde et andet sted. Det er rigtig svært, men det er nødvendigt, sagde regionrådsformand Bent Hansen (S), da spareaftalen faldt på plads.

800-1000 mennesker bliver berørt frem mod 2019, var hans vurdering dengang.

Koncern HR står bag en opgørelse over processen, hvori man vurderer, at det ansættelsesstop, som blev indført i foråret, vurderes at have haft stor effekt i forhold til at undgå et endnu større antal afskedigelser.

- Det samlede antal stillingsnedlæggelser ved naturlig afgang eller lignende er ikke opgjort endnu, men der er tale om et betydeligt antal, lyder det.

3 kommentarer
Vis kommentarer