Rekord-få læser hurtigt videre - bortset fra studenter med indvandrer-baggrund

Langt færre studenter går hurtigt i gang med en videregående uddannelse efter gymnasiet. Det gælder dog ikke for unge med indvandrer-baggrund, hvoraf dobbelt så mange læser videre med det samme

Arkivfoto: Linda Johansen
Arkivfoto: Linda Johansen

Siden 2012 er andelen af studenter, der går i gang med en uddannelse umiddelbart efter gymnasiet, næsten halveret. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Kun 15 procent af studenterne fra 2018 var begyndt på en ny uddannelse i oktober samme år, og det er den laveste andel siden 2004.

I 2012 var 29,3 procent af de unge i gang med en uddannelse tre måneder efter, de blev studenter.

Denne udvikling gælder dog ikke for indvandrere og efterkommere, der oftere går direkte fra gymnasiet til andre uddannelser, viser Danmarks Statistiks opgørelse.

'En modreaktion'
Formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening, Tomas Kepler, mener, at undersøgelsen 'i høj grad kalder på, at man fra politisk hold ser nærmere på, hvad for en situation, man sætter de unge i, når de skal vælge uddannelse'.

- Jeg tror, der er tale om en modreaktion, hvor de unge siger fra over for det, politikerne har budt dem gennem deres opvækst i uddannelsessystemet.  Det er et budskab om, at de skal præstere, måles og vejes, de skal erhvervsrettes og træffe valg hele tiden, og det kan næsten ikke gå stærkt nok at få dem igennem uddannelsessystemet, så de kan komme ud og blive betalende skatteborgere, siger han.

Besparelser og uddannelsesloft
Gymnasieskolernes Lærerforenings formand peger blandt andet på, at besparelser har ført til mindre tid til at se og støtte den enkelte elev, en nedprioritering af den almene dannelse og et øget fokus på karakterer og målbare færdigheder i gymnasieskolerne.

Han nævner desuden uddannelsesloftet, der efter alt at dømme har skabt en forsigtighed hos de unge i forhold til over at vælge den forkerte uddannelse.

Tomas Kepler betegner udviklingen som 'tankevækkende', men tilføjer, at den ikke nødvendigvis kun er negativ, hvis man kigger på det nuværende uddannelsesklima.

- Man kan jo spørge sig selv, om det er et krisetegn eller et sundhedstegn, når man nu ved, hvilket pres de unge er underlagt, at de selv siger fra og stiger af hamsterhjulet? siger han.

Indvandrere hurtigere videre
Et interessant resultat af undersøgelsen er, at indvandrere og efterkommere oftere går direkte fra gymnasiet til andre uddannelser.

31,3 procent af indvandrerne og 33,2 procent af efterkommerne, der blev studenter i 2018, var i gang med en anden uddannelse i oktober samme år.

Tomas Kepler understreger, at man hos Gymnasieskolernes Lærerforening ikke kigger så meget på de unges etnicitet, men mere på deres socioøkonomiske baggrunde. Han kommer alligevel med sit bud på, hvorfor de unge med indvandrer-baggrund tilsyneladende klarer sig hurtigere igennem uddannelsessystemet.

- Min personlige erfaring som lærer fortæller mig, at unge med indvandrer-baggrund i lidt højere grad taler karriere med deres forældre. Jeg tror også, at de etniske danskere taler med deres forældre om fremtiden, men måske lidt på en anden måde, siger han og tilføjer:

- Når etniske danskere taler med deres forældre om uddannelse, så taler de måske med nogle forældre, der selv har haft muligheden for - og kan se værdien i - at tage et sabbatår. Samtalens indhold er i en vis grad præget af de erfaringer, forældrene selv har med, tror jeg.

75 kommentarer
Vis kommentarer