Rektor: Penkowas rotter var ikke af større betydning

Rektor besluttede, at internationalt ekspertpanel ikke skulle vurdere dokumentation af rotteforsøg

Hvorvidt Milena Penkowa udførte en række påståede rotteforsøg i forbindelse med en tilbagetrukket disputats fra 2001, var ikke kardinalpunktet i den undersøgelse, som i sin tid blev iværksat af Københavns Universitet.

Det fortæller rektor Ralf Hemmingsen tirsdag i Københavns Byret, hvor han vidner i sagen mod Penkowa, der er anklaget for dokumentfalsk. Han var tilbage i 2003, hvor undersøgelsen blev sat i søen, dekan på Sundhedsvidenskabeligt Fakultet i København.

Af en mailkorrespondance fra dengang med fakultetets daværende chefjurist, Vibeke Milwertz, skrev Ralf Hemmingsen, at det ikke var "af større betydning", hvorvidt en række rotteforsøg kunne dokumenteres behørigt eller ej.

Problemet omkring rotteforsøgene var blevet påpeget af det bedømmelsesudvalg, som i sin tid afslog at optage Milena Penkowas doktordisputats til forsvar. Udvalget påpegede desuden to andre forhold i disputatsen.

Det drejede sig om, hvorvidt hjerneceller var i stand til at regenerere, og hvorvidt de snit af rottehjerner, som lå til grund for nogle konklusioner i disputatsen, teknisk var mulige at udføre.

- I bedømmelsesudvalgets bemærkninger var der nogle meget usædvanlige bemærkninger om metodologien og videnskabeligheden, som havde en karakter, der fik os til at overveje, om sagen skulle indbringes for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed, fortæller Hemmingsen i retten.

Han understreger, at ud fra et videnskabeligt synspunkt var det spørgsmålene om regenerering og snitmetode, der var de overskyggende temaer i bedømmelsesudvalgets kritik.

Det var medvirkende til, at da sagen efterfølgende blev forelagt for en svensk og norsk ekspert, så blev spørgsmålet om dokumenterbarheden af de rotteforsøg, som er centrale i straffesagen, ikke rejst.

Eksperterne sablede i øvrigt efterfølgende det danske bedømmelsesudvalg ned, og beskyldte dets medlemmer for ikke at have været kompetente.

Ralf Hemmingsen fortæller desuden, at rotteforsøgene blev holdt ude af den internationale bedømmelse på grund af en strid mellem Penkowas daværende advokat og universitetets jurister.

- Jeg så det som noget juridisk spilfægteri, og vi besluttede, at det ikke skulle stå i vejen for at få en vurdering fra internationale eksperter, fortæller Ralf Hemmingsen i retten tirsdag.

Rottespørgsmålet er dog siden blevet centralt. Penkowa er anklaget for at have brugt falske dokumenter til at overbevise Hemmingsen og andre om, at rotteforsøgene rent faktisk har fundet sted. Der falder formentlig dom i sagen i næste uge.