Retspolitiker: Uacceptabel adfærd hos Bagmandspolitiet

Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti vil have afklaret, om lovregler om aflytning er overtrådt i flere sager

Uacceptabelt. Det er det ord, som formanden for Folketingets retsudvalg vælger at bruge om Bagmandspolitiets manglende overholdelse af loven i en efterforskning af en sag om skattesvig.

Undervejs aflyttede politifolkene en mistænkts telefonsamtale med en advokat.

Den slags skal ifølge retsplejeloven "straks" tilintetgøres, men det skete først efter mere end ni år, fremgår det af en mail fra Bagmandspolitiet til Ritzau.

- Jeg er sikker på, at Bagmandspolitiet har de bedste intentioner i forhold til at finde folk, der ikke overholder reglerne, men det er selvfølgelig vigtigt, at Bagmandspolitiet selv overholder reglerne, siger retsudvalgets formand, Peter Skaarup, fra Dansk Folkeparti.

- Det er klart, at det er uacceptabelt, at man lader så lang tid gå, når lovgivningen er meget klar, siger han.

Peter Skaarup har stillet et spørgsmål til justitsministeren om sagen.

- Vi må fra retsudvalgets side appellere til, at vores myndigheder overholder reglerne i alle tilfælde. Nu afventer vi et svar fra justitsministeren på, om man har haft andre sager, hvor man ikke har ydet borgerne den retssikkerhed, de har krav på, siger udvalgsformanden.

I den konkrete sag beslaglagde betjentene også korrespondance mellem den mistænkte og hans advokat. Imidlertid siger loven, at denne form for materiale "kan ikke beslaglægges hos en mistænkt".

I en mail oplyser Bagmandspolitiet, at medarbejderne på grund af forløbet er blevet indskærpet retsplejelovens regler. Der er sket "en beklagelig fejl", lyder det.

Det er Rigsadvokaten, der fører tilsyn med Bagmandspolitiet. Her behandler man for tiden en klage fra den tidligere mistænkte. Politiet opgav at rejse en straffesag imod ham for skatteunddragelse af et tocifret millionbeløb.