Rige lever ikke så meget længere end fattige

Forskellen i levealder mellem rig og fattig er mindre, end forskerne har troet. Til gengæld vokser den støt

De rige lever ikke så meget længere end de fattige, som forskerne hidtil har troet. Det viser ny forskning fra Københavns Universitet.

Tidligere forskningsresultater har ellers vist store forskelle i levetiden på tværs af indkomstgrupper.

Problemet er bare, at der ikke blev taget højde for, at rige ikke nødvendigvis bliver ved med at være rige, og at fattige ikke altid er fattige for evigt.

Danske registerdata viser tværtimod, at halvdelen af de fattige i løbet af en tiårig periode kommer til at tjene mere og dermed rykker ud af de fattigste grupper med højest dødelighed.

På samme måde siver halvdelen af de rige ned i grupper med lavere indkomst. Dermed kan de også forvente at leve kortere end dem, der forbliver rige.

Det viser en ny beregningsmetode lavet af forskerne Claus Thustrup Kreiner, Torben Heien Nielsen og Benjamin Ly Serena fra Center for Economic Behavior and Inequality (Cebi) på Københavns Universitet.

- I den virkelige verden bevæger folk sig i høj grad ud af fattigdom, og nogle rige bliver fattigere. Det påvirker levealderen, siger ph.d.-studerende Benjamin Ly Serena.

Tidligere beregninger fra amerikanske økonomer slog ellers fast, at forskellen i levetiden for en rig 40-årig mand og en fattig 40-årig var 6,5 år.

- Men vores metode viser, at forskellen snarere er tre år for amerikanske mænd. I Danmark er forskellen 2,4 år for mænd og 2,2 år hos kvinder, siger Benjamin Ly Serena.

- Hvis man ikke tager højde for mobilitet i indkomst, så kan det give forkerte konklusioner om, hvad det vil koste de offentlige kasser at finansiere velfærd for befolkningen, siger Benjamin Ly Serena.

Mens forskellene i levealder er mindre end ventet, så vokser forskellen til gengæld stadigt støt.

En velhavende 40-årig havde i 1983 udsigt til at leve cirka 1,5 år længere end en jævnaldrende med lav indkomst. Det tal var i 2013 steget til 3,5 år.