Rigshospitalet vil flytte fødselsforberedelse til nettet

Som et led i en spareplan vil Rigshospitalet i København lade en del af fødselsforberedelsen foregå online. Det skriver Avisen.dk.

I dag foregår undervisningsforløb i et auditorium med en underviser, der vejleder og svarer på spørgsmål.

Det vil få alvorlige konsekvenser for både familier og personalet på fødegangene, hvis det i stedet skal ske over nettet, lyder advarselen fra tillidsmand og jordemoder ved Rigshospitalet Mette Anker.

- En stor gruppe borgere vil få en betydelig dårligere service med potentielt skadelige virkninger, siger hun til Avisen.dk.

Forslaget kommer som et led i en større spare- og effektivitetsplan, hvor alle hospitaler i Region Hovedstaden er pålagt at komme med bud på såkaldte 'omprioriteringer.'

I alt skal der findes besparelser i regionens hospitaler på 323 millioner kroner. 115 millioner kroner er 'gevinstrealisering' af det nye it-system Sundhedsplatformen, og de resterende millioner skal findes ved interne omprioriteringer og effektiviseringer.

Rigshospitalet skal i alt finde besparelser for 105,7 millioner kroner og er ligesom regionens andre hospitaler pålagt at komme med en række forlag til, hvor pengene skal findes.

I et katalog over spareforslag fremgår det, at Rigshospitalet vil erstatte den nuværende fødselsforberedelse og jordemoderkonsultation med online fødselsforberedelse. Det har ikke været muligt at få en uddybning fra Rigshospitalet, men i en bemærkning til forslaget, noteres det, at 'den online fødselsforberedelse vil medføre en ensrettet information.'

Rigshospitalets fødselsforberedelse foregår i dag som undervisning med erfarne jordmødre, der forbereder og svarer på spørgsmål fra vordende forældre. Kurserne, der afholdes to gange om ugen er populære og tiltrækker hver gang 100-150 kommende forældre

Formand i Jordemoderforeningen Lillian Bondo advarer om, at yderligere forringelser på området kan skade ikke bare familierne, men hele velfærdssamfundet.

- En fødsel er en livsbegivenhed, der ikke kan rationaliseres. Man kan ikke lave familietilknytning under tidspres, siger Lillian Bondo.

 Rigshospitalet ønsker ikke at kommentere forslagene til besparelser på nuværende tidspunkt, lyder meldingen fra Rigshospitalets presseafdeling til Avisen.dk .