Rigsrevision: Skat ikke gode nok til at inddrive gæld

Skatteministeriet kan hverken inddrive restancer eller få it-system til at fungere, skriver Rigsrevisionen

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Skatteministeriet har stadig ikke styr på at opkræve borgernes restancer til det offentlige. Der er fortsat problemer med it-systemet 'Et fælles inddrivelsessystem (EFI)'.

Det skriver Rigsrevisionen i et notat til Folketingets statsrevisorer.

Rigsrevisionen, påpeger, at Skat ikke har fået restancerne ned. I 2010 kritiserede Statsrevisorerne skarpt, at Skat ikke havde fået knækket kurven med restancer, som ultimo 2009 udgjorde 66,9 milliarder kroner.

Siden er restancerne vokset til 73,6 milliarder kroner i 2011. De steg ultimo 2013 ifølge Statsrevisorerne til knap 86,8 milliarder kroner, som Skats har til gode.

I november 2005 fik Skat ansvar for at inddrive restancer. Opgaven lå før hos kommunerne, Økonomistyrelsen, politiet og Told & Skat. Rigsrevisionen har løbende gransket Skats arbejde med restancerne, som flere gange er blevet forsinket.

I september 2012 ventede Skatteministeriet, at it-systemet EFI kunne tages i brug midt i 2013. Nu konkluderer Rigsrevisionen, at EFI-systemet fortsat ikke er sat i fuld drift.

I januar 2012 opgav SFs daværende skatteminister Thor Möger Pedersen at inddrive godt halvdelen af statens skatterestancer på godt 73 milliarder kroner.

I december 2014 kritiserede statsrevisorerne igen Skat skarpt for restancerne. Statskassen kan miste 2,3 milliarder kroner i ubetalt skat, fordi der ikke er styr på at inddrive statens tilgodehavender hos borgere og virksomheder, hed det.

0 kommentarer
Vis kommentarer