Så er det rigtigt forår: Storken Tommy er landet

Kort før klokken 23 søndag landede hanstorken Tommy i reden i Smedager og blev genforenet med sin Annika. Mandag morgen nyder storkeparret den smukke majdag sammen i deres rede

Et sikkert forårstegn er når Tommy lander i Smedager. Video: TV Syd

Annika kom til reden i Smedager allerede den 2. april - og har under ventetiden på sin mage lagt hele syv æg til ingen nytte, da æggenene uden han i reden var ubefrugtede. 

For to år siden kom Tommy også først til Smedager den 30. april.

Det er tidsnok til,  at der kan komme storkeunger ud af romancen. Storke-entusiaster har hele tiden satset på, at Tommy ville være tilbage inden den 10. maj, som er sidste frist for, at det lykkes at ruge unger ud af æggene i løbet af sommeren.

- Der gik ikke mange minutter før den første parring blev indledt. Og denne er kun den første ud af mange parringer den kommende tid. Samtidig blev de ubefrugtede æg, som hunstorken har lagt, straks kasseret, siger Mogens Lange Petersen fra storkene.dk.

Det først ud af formentlig fire til fem æg ventes Annika at lægge om cirka 4-5 dage. Men om der kommer unger på vingerne, er endnu for tidligt at sige.

- Der er mange faktorer, der skal gå op i en højere enhed, for at ungerne skal overleve og blive flyvedygtige. Ikke mindst skal vejret arte sig med lidt regn engang imellem og det skal ikke være for koldt. For meget regn i lang tid, kan give sig udslag i ungedød på grund af kulde. Og er det for tørt, så bliver det meget svært at finde føde, siger Mogens Lange Petersen.

Det siger loven: Disse dyr må du IKKE have i din bolig