Så meget hev kommunerne hjem i grundskyld

Selv om grundskyldspromillen er næsten uændret, steg danskernes samlede grundskyld alligevel med fem procent

På trods af skattestoppet på ejendomsværdiskat betaler boligejerne i Danmark fortsat mange penge i ejendomsskatter.

En opgørelse, som Danmarks Statistik har foretaget, viser, at danskerne sammenlagt betalte 27,2 milliarder kroner i ejendomsskatter sidste år.

Heraf udgjorde grundskylden langt hovedparten, nemlig 23,7 milliarder. Det svarer til en stigning på 4,8 procent.

Og boligejerne kan regne med, at regningen vil fortsætte med at vokse de kommende år, siger Joachim Borg Kristensen, der er boligøkonom ved Nykredit.

- Vi vurderer, at de afgiftspligtige grundværdier fortsat er cirka 350 milliarder kroner lavere end den reelle grundværdi, korrigeret for nedslag.

- Dette efterslæb vil gradvist komme til beskatning i de kommende år inden for rammerne af skatteloftet, og konsekvensen er, at boligejere må forberede sig på, at grundskylden også vil stige markant i 2015 og frem, siger han.

Grundskylden har siden 2002 været underlagt en regel om, at den kun må stige med en vis procentdel hvert år.

Den procentuelle stigning har langt fra kunnet følge med det, som ejendommene reelt er steget i værdi.

Derfor forventer Danmarks Statistik også, at grundskylden i 2015 - på trods af næsten enslydende grundskyldspromiller - vil komme til at stige yderligere fem procent til et samlet beløb på 24,8 milliarder.

0 kommentarer
Vis kommentarer