Så sjældent får de ældre bad og gjort rent

Bad én gang om ugen og 45 minutters rengøring hver tredje. Sådan er livet for en stor del af de knap 150.000 ældre, der er dybt afhængige af hjemmehjælp fra kommunen

POLFOTO
POLFOTO

Du kan få en overbrusning eller en klud over kroppen én gang om ugen, mens rengøringen ofte hastes igennem hver 14. eller 21. dag. Det er livet for en stor del af de knap 150.000 borgere, der er afhængige af hjemmehjælpen fra kommunen.

Det afslører et tjek af kommunernes såkaldte kvalitetsstandarder, der beskriver den service, som borgere kan forvente.

– Det er et spørgsmål om værdighed. Det her er mennesker, der er dybt afhængige af hjælpen, så vi synes afgjort, at det er et for lavt niveau, siger Olav Felbo, chefkonsulent i Ældre Sagen.

En undersøgelse foretaget af Ekstra Bladet viser, at cirka 35 procent af alle kommuner som udgangspunkt kun tilbyder de ældre ét enkelt bad om ugen, mens omkring 20 procent tilbyder de ældre at få en moppe klasket på gulvet og en klud over møblerne hver tredje uge. For de flestes vedkommende klares rengøring på sølle 45 minutter, vurderer Ældre Sagen.

Og i forhold til en ordentlig ældrepleje er det et kæmpe skred i standarden ifølge Ældre Sagen.

– Det er så vigtigt, og der burde være råd til at gøre det bedre nu, siger Olav Felbo.

- Der er i øjeblikket 148.416 hjemmehjælpsmodtagere i Danmark. I 2008 var der 183.263. Der er flest i Region Hovedstaden (44.156) og færrest i Region Nordjylland (19.405). Der er flest i København (11.810) og færrest på Fanø (106). (Kilde: Danmarks Statistik)

- I 2008 var der i alt visiteret 29.054.532 hjemmehjælpstimer. I 2014 havde kommunerne sparet sig ned til 23.505.820 timer. (Kilde: Danmarks Statistik)

- I Vallensbæk Kommune betaler man den billigste pris for at få mad på plejehjemme - nemlig 2.252,13 kroner om måneden. I 41 kommuner har man sat beløbet op på det maksimale niveau; 3.374 kroner. (Kilde: Danmarks Statistik)

- En undersøgelse foretaget af Voxmeter for Ældre Sagen, svarer 51 procent af de ældre, at de får 1 bad om ugen. 60 procent af de adspurgte i undersøgelsen drømmer om to eller flere.

- I den samme undersøgelse svarer 69 procent af de ældre, at de får hjælp til rengøring hver 14. dag. 16 procent svarer hver tredje uge. 87 procent vil gerne have hjælp hver anden uge eller oftere.

Massive ældre-besparelser

Kommunerne har siden 2008 gennemført store besparelser på bekostning af de gamle. På syv år er antallet af borgere, der modtager hjemmehjælp, faldet med knap 35.000, hvilket har betydet, at der er skåret over fem millioner hjemmehjælps-timer.

Matilde Høybye-Mortensen fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, Kora, forklarer, at det er en spareøvelse for kommunerne, når de skærer i antallet af bade eller hyppigheden og længden af rengøringen.

Hun vurderer dog også, at der kan være problemer med en fastsat minimumsstandard, samt at det vil blive dyrt for kommunerne.

– Der kan gå bureaukrati i den, når det skal kontrolleres, om minimumsstandarden overholdes, og der er risiko for, at andre ydelser bliver nedprioriteret til fordel for dem, der er vedtaget, forklarer forskeren, der i øjeblikket beskæftiger sig med, hvordan kommunerne rent faktisk bruger kvalitetsstandarderne.

Ældre ønsker mere

Men spørger man de ældre, så ønsker de bedre og mere hjælp. En undersøgelse foretaget af Voxmeter for Ældre Sagen viser, at 60 procent af de adspurgte drømmer om mere end ét bad om ugen, mens 87 procent ønsker deres hjem rengjort hver anden uge eller oftere.

Kommunerne er da heller ikke stolte af situationen, forklarer Thomas Adelskov, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Kommunernes Landsforening.

– Enhver kommune ville gerne gøre mere, hvis de kunne. Man gør, hvad man kan, med de midler, der er.

Kommunernes ansvar

Men der burde være mindst to bade om ugen til alle ældre, hvis det stod til Enhedslisten. Partiets politiske ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, kalder det for direkte uforskammet, at de ældre ikke har krav på mere.

– Jeg synes, det er uforskammet over for vores ældre medborgere, at plejen er så ringe, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Hun mener, at man fra regeringens side bør sørge for, at kommunerne har økonomi til at sikre, at der kan gøres mere for de ældre i hjemmeplejen, når det kommer til de basale ting som bad og rengøring.

For Socialdemokraterne er det blot afgørende, at de ældre får den hjælp, de har brug for, siger ældre-ordfører Astrid Krag, der ikke vil vurdere, om niveauet i ældreplejen er godt nok. Ifølge hende må kommunalpolitikerne selv kunne stå på mål for de valg, de tager.

– Kommunerne er forpligtede til at yde den hjælp, de ældre har behov for, og derfor er det temmelig vigtigt, at man som borger holder sin kommune op på, hvad der er rigtigt og forkert, siger Astrid Krag.

Anne-Mette Winther Christiansen, ældreordfører for Venstre, mener, at god ældrepleje er baseret på frit valg.

– Der er altså mange, der slet ikke ønsker at komme i bad hver dag. Så det der med at lægge krav om, at de skal have to bade om ugen, det giver ikke mening.

I vil ikke være med til at højne niveauet hos kommunerne?

– Vi skal ikke være politikere for badeforhæng, leverpostejmadder og to bade om ugen. Det er ikke sådan et restriktivt samfund, jeg ønsker mig.

26 kommentarer
Vis kommentarer