Sådan gør du: Stil dit forslag direkte i Folketinget

Sådan kan du få Folketinget til at tage stilling til dit lovforslag. Det er nemmere, end du tror

Hvis et borgerdrevent forslag samler 50.000 støtter, så skal forslaget behandles i Folketinget. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Hvis et borgerdrevent forslag samler 50.000 støtter, så skal forslaget behandles i Folketinget. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Den 24. januar blev det muligt for borgere at tvinge Folketinget til at tage lovforslag fra borgere til behandling.

På hjemmesiden www.borgerforslag.dk kan alle borgere oprette forslag, som andre kan stemme på. Når et forslag har samlet 50.000 støtter, så skal Folketinget tage forslaget til behandling.

- Indtil nu er der oprettet omkring 20 borgerdrevne forslag på borgerforslag.dk, men der kan godt gå nogle dage, inden de bliver offentlige. En ting, der kan sinke processen, er hvis der er sat mange medstillerne på, som ikke får bekræftet sig som medstillere, siger Finn Tørngren Sørensen, der er presseansvarlig i Folketinget, til Ekstra Bladet.

De fem forslag på www.borgerforslag.dk

1. Forslag om at afskaffe uddannelsesloftet – 22.684 støtter

2. Opæhvelse af begrænsning på 45 knallerter – 6 støtter

3. Statsborgerskab til unge mennesker, som er født og opvokset i Danmark - indfødsret ved erklæringsafgivelse – 35 støtter

4. POLITISK FORSLAG TIL HØRING I FOLKETINGET OM ÆNDRINGER AF ANBRAGTE BØRN OG PLEJEFAMILIERS RETTIGHEDER – 12 støtter

5. Automatisk førtidspension til personer der har været udsat for seksualt overgreb og/el. systematisk vold/tortur igennem opvækst – 5 støtter

6. Grøn mad i alle offentlige køkkener - 16 støtter

Kilde: www.borgerforslag.dk

Når et forslag stilles, skal der minimum være tre medstillere og maksimalt ti, og det er ikke ligegyldigt, hvor mange man har, hvis man ønsker en hurtig sagsbehandling.

Når forslaget er stillet, får medstillere en mail, som de skal bekræfte, og det er ikke alle, der er lige hurtige til det. Såfremt forslaget overholder de regler, der gælder for borgerforslag, så går det ganske hurtigt. Folketingets Administration har en gruppe, der har siddet klar fra start til at tage sig af forslagene og de vurderer løbende de forslag, der kommer ind. P.t. er der offentliggjort 6 forslag, der er klar til at samle støtter, siger den presseansvarlige.

Et forslag oprettes med et NemID, ligesom det kræver et NemID at underskrive. Når et forslag er oprettet har stilleren 180 dage til at samle 50.000 støtter, før forslaget annulleres. De 180 dage starter først, når forslaget er gjort offentligt på hjemmesiden.

Godt for demokratiet

Den allerførste, der lykkedes med at få et borgerforslag offentliggjort, var Jens Philip Yazdani, som er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

Formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning håber politikerne vil indse deres fejl og afskaffe uddannelsesloftet igen. Foto: Privatfoto.
Formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning håber politikerne vil indse deres fejl og afskaffe uddannelsesloftet igen. Foto: Privatfoto.

Han er meget tilfreds med den mulighed, borgerne har fået.

- Det er en fantastisk mulighed, vi har fået, for at påvirke den politiske dagsorden. Før kunne vi lave underskriftindsamlinger med nok så mange signaturer, som politikerne bare sagde tak for, før de smed hele stakken i skraldespanden, siger Jens Philip Yazdani til Ekstra Bladet.

- Selvom vores forslag måske ikke bliver ved taget, så er det med til at ligge pres på politikerne. Ingen tvivl om det.

Politikerne er ikke tvunget til at vedtage forslagene, og lige præcis Jens Philips forslag omkring en afskaffelse af uddannelsesloftet vil nok også rende hovedet mod muren, hvis det får samlet 50.000 støtter og ender i folketingssalen, hvor de tre største partier står ved deres forlig.

- Jeg vil ikke afskrive det fuldstændigt, selvom det ser lidt sort ud. Uddannelsesloftet er et enormt problem for rigtigt mange danskere, og jeg håber på, at politikerne vil indse deres fejl og ikke bare ændre loven, men afskaffe den helt, siger formanden.

- Problemet ved, at Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet allerede har fejet vores forslag af bordet, før vi har samlet støtter nok, er, at det hele ordningen kommer til at ligne symbolpolitik. Der er brug for, at politikerne forholder sig åbent til de forslag, der når gulvet.

Direkte adgang til politikerne

En anden, der har stillet et forslag, er Lena Nyhus, der ønsker at forbyde omskæring af børn. Forslaget er dog stadig til behandling, og det er ikke endnu ikke muligt at kunne støtte det.

- Som udgangspunkt er det en virkelig god ide. Med de nye regler er det blevet meget lettere for almindelige mennesker at komme igennem til deres politikere. Tidligere kunne det virke nyttesløst, det er ændret nu, siger Lena Nyhus, der er forkvinde for foreningen Intact Denmark, der ønsker en aldersgrænse på 18 år for omskæring.

Lena Nyhus forventer ikke, at det bliver svært at finde 50.000 støtter til hendes forslag.
Lena Nyhus forventer ikke, at det bliver svært at finde 50.000 støtter til hendes forslag.

- Det er især sager, som vores, hvor befolkningen har diskuteret det igennem længere tid, men politikerne ikke gjort noget ved det, der er vigtige at få taget op.

At forslaget kan falde i salen er ikke noget, der bekymrer.

- Uanset, hvordan det kommer til at gå vores forslag, så er det her banebrydende set med demokratiske briller. Der er ikke andre steder i EU, hvor borgerne har så nem adgang til deres politikere. Vi er utroligt privilegerede, siger Lena Nyhus.

- Hvis vores forslag kommer igennem, så vil det også være banebrydende – så vil Danmark blive et foregangsland med hensyn til beskyttelsen af børns rettigheder.

Begge stillere er dog ikke i tvivl om, at de nok skal få samlet støtter nok.

- Vi har fået mere end 22.000 støtter på fire dage. Med det tempo så kommer der ikke til at gå lang tid, før vi har nok, og forhåbentligt har Folketinget behandlet vore lovforslag og afskaffet loven allerede inden optaget starter til sommer, siger Jens Philip Yazdani.

- Jeg er ikke i tvivl om, at vi lynhurtigt får samlet de støtter, vi skal bruge, og jeg tror ikke, at det er helt usandsynligt, at det bliver vedtaget. Befolkningen støtter os, og det håber jeg også Folketinget vil, siger Lena Nyhus.

Et borgerforslag bliver afvist af Folketingets Administration, hvis det

 • vedrører en ændring af grundloven,
 • klart ikke lader sig endeligt gennemføre efter sit indhold inden for den gældende grundlovs rammer,
 • ikke er affattet på dansk,
 • er helt usammenhængende eller uforståeligt,
 • klart har karakter af en vittighed,
 • ikke udgør noget konkret forslag, herunder hvis det i det væsentligste har karakter af en ren meningstilkendegivelse eller en opfordring til ikke nærmere bestemt handling vedrørende en problemstilling,
 • indeholder flere forskellige forslag, der ikke har nogen tydelig indholdsmæssig sammenhæng indbyrdes,
 • angår kommuners eller regioners enkelte beslutninger eller private virksomheders og organisationers enkelte dispositioner,
 • angår forhold i Grønland eller på Færøerne, som henhører under selvstyre- og hjemmestyremyndighedernes kompetence,
 • angår afgørelsen af en konkret sag, der er eller har været under behandling ved domstolene eller i den offentlige forvaltning,
 • indeholder oplysninger om hovedstillerens, medstilleres eller andre navngivne eller på anden måde identificerbare enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold, medmindre der er tale om oplysninger, der har været bredt gengivet i offentligheden,
 • udstiller navngivne eller på anden måde identificerbare enkeltpersoner, herunder offentligt ansatte, på urimelig måde,
 • indeholder reklame eller andre kommercielle budskaber eller opfordring til støtte til bestemte organisationer m.v.,
 • indeholder links til hjemmesider m.v.,
 • indeholder oplysninger, der med rimelighed kan forventes at være undergivet fortrolighed,
 • indeholder materiale, der med rimelighed kan forventes at være omfattet af andres ophavsret eller andre immaterielle rettigheder,
 • indeholder injurierende eller groft stødende udsagn eller åbenlyst usande påstande,
 • indeholder truende, forhånende eller nedværdigende udsagn om grupper i samfundet,
 • indeholder ukvemsord eller andet helt upassende sprog,
 • billiger, forherliger eller opfordrer til forbrydelse,
 • af andre grunde end de nævnte klart falder uden for formålet med ordningen
 • eller på anden måde end de nævnte har et indhold, hvis offentliggørelse  på en hjemmeside, som drives for Folketinget, vil stride mod gældende ret eller Folketingets værdighed.

Kilde: www.borgerforslag.dk