Sagkyndig overså krybekælder: Slipper for erstatning

Byggesagkyndig overså skjult krybekælder i nordjysk villa

En byggesagkyndig, der i sin gennemgang af et parcelhus i Aalborg, overså husets krybekælder, kommer ikke til at betale for den fejl.

Det har Vestre Landsret afgjort.

Sagen handler om et 40 år gammelt parcelhus. Husets ejer var kommet på plejehjem, og huset skulle sælges i 2012.

I den forbindelse kom den byggesagkyndige på besøg, og han gennemgik huset sammen med ejerens svigersøn.

Set ude fra var der intet, der tydede på, at der var kælder under huset. Soklen var lav som ved et terrændæk, og der var ingen ventilationsriste i soklen, og da familien heller ikke nævnte krybekælderen så han ingen grund til at lede efter en gulvlem.

De nye ejere skulle i gang med en større ombygning, og under dette arbejde fandt man krybekælderen, og så at der stod blankt vand på kældergulvet.

Renoveringen blev sat i bero, og man gik i gang med at udrede årsagerne. Isoleringen var visse steder gennemfugtet, og skulle udskiftes, ligesom en håndværker mente, at der var svamp i nogle strøer.

De anlagde sag mod den byggesagkyndige, idet han efter deres mening burde have set krybekælderen. De ville ikke have købt huset, hvis kælderen var fugtig, sagde de.

De krævede 173.000 kroner til udbedring af skaderne og til ekstra husleje.

En syns-og skønsmand vurderede dog, at vandet i kælderen ikke havde været der ret længe, og at det kunne stamme fra et hul i taget efter skorstenen var fjernet.

Hverken bjælker eller strøer bar spor efter fugt i form af råd eller svamp.

Byret og landsret er enig med den byggesagkyndige om, at huset ligner et hus med terrændæk, og retterne lægger skylden på sælgers repræsentant, der burde have oplyst om kælderen.

Efter nederlaget skal køberne af med 60.000 kr. til dækning af sagens omkostninger.

14 kommentarer
Vis kommentarer