Sidste frist for Aslam og co.

Omstridt privatskole kan have scoret flere måneders uberettiget støtte - nu forlanger Undervisningsministeriet klart svar

Tidligere lærere på Iqbal International School forklarer, at Muhammad Aslam i stor stil deltog i ledelsesarbejdet på skolen, selv om han officielt kun var ansat som lærer. Foto: Carsten Snejbjerg
Tidligere lærere på Iqbal International School forklarer, at Muhammad Aslam i stor stil deltog i ledelsesarbejdet på skolen, selv om han officielt kun var ansat som lærer. Foto: Carsten Snejbjerg

Ledelsen på den nu lukkede privatskole Iqbal International School har indtil i dag til at bevise, at de har været berettiget til at modtage offentlig støtte fra Undervisningsministeriet i sidste halvdel af 2014.

- Vi har bedt skolens bestyrelse om at sende os en redegørelse for, hvad der har været afholdt af undervisning i perioden 1. august til 1. december, bekræfter Karin Andreasen, specialkonsulent i Undervisningsministeriets Kvalitets-og Tilsynsstyrelse.

Ekstra Bladet har tidligere afdækket forholdene på den omstridte muslimske privatskole i Københavns Nordvest-kvarter og kunne blandt andet fortælle, hvordan ledelsen havde holdt sluserne vidt åbne for de offentlige støttekroner, selv om der reelt ikke var nogen undervisning, og skolen lå øde hen.

Det kontroversielle integrationshåb Muhammad Aslam har tidligere været i strid modvind for blandt andet sin optræden som formand i ghettobebyggelsen Mjølnerparken, og han er blevet vraget af Socialdemokraterne, som ikke ønskede at have ham på stemmesedlen for partiet. Foto: Peter Hove Olesen Samfund Modtog skattekroner til spøgelsesskole

Undervisningsministeriet måtte højst usædvanligt selv tage ud på uanmeldt kontrolbesøg og stoppede herefter, pr. 30. november, tilskuddet til spøgelsesskolen.

Nu er der imidlertid mistanke om, at der allerede fra august ikke var nogen undervisning på Iqbal International School.

- Vi har talt med flere, som fortæller, at der ikke har været undervisning på skolen i perioden, siger specialkonsulent Karin Andreasen.

Ekstra Bladet erfarer også, at hele lærerstaben blev opsagt i august - de fleste af lærerne havde dog tre måneders opsigelse.

Muhammad Aslam  var i en lang periode beboerformand i Mjølnerparken og blev anset som et stort håb for integrationen - til sidst havde beboerne dog fået nok af hans magtfuldkommenhed og smed ham på porten. Nu er det på en friskole, at den kontroversielle skikkelse har skabt kaos og splid. Foto: Peter Hove Olesen Plus Baggrund: Sådan kørte Aslam friskole i sænk

Hvis Undervisningsministeriet kan dokumentere, at der ikke har været afholdt undervisning fra august, vil skolen skulle betale uberettiget støtte tilbage for fire måneder. Ifølge Ekstra Bladets beregninger vil der være tale om et beløb på over 250.000 kroner.

Støtten til privatskoler er baseret på antallet af elever.

FAKTA: SÅDAN STØTTES FRISKOLERNE

I gennemsnit får de danske friskoler et årligt driftstilskud på 41.700 kr. til hver elev, der er indskrevet på skolen pr. 5. september.

Undervisningsministeriet udbetaler tilskuddet som månedlige rater og skal have elevtallet bekræftet af skolens revisor samt elevernes respektive bopælskommuner.

En friskole skal have mindst 32 elever for at kunne få støtte, men i særtilfælde kan der gives dispensation ved i stedet at tage udgangspunkt i gennemsnittet af elevantallet for tre år.

Herudover er der en månedlig forældrebetaling, som kan koste mellem 700-1200 kroner, alt efter om skolen ligger på landet eller i en storby.

Kilder: Dansk Friskoleforening og Undervisningsministeriet.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan antallet af elever på Iqbal International School på to år styrtdykkede fra 154 i 2012 til 18 elever i 2014. En lang række kilder peger på, at det er den tidligere formand på skolen, Muhammad Aslam, der var grunden til, at skolen fuldstændig gik i opløsning.

Muhammad Aslam er berygtet for sin evne til at skabe splid og intriger, hvilket blandt andet har fået sat ham fra bestillingen som beboerformand i Mjølnerparken på Nørrebro og hos Socialdemokraterne i København, hvor han tidligere har siddet i Borgerrepræsentationen.

Socialdemokraten Muhammed Aslam er blevet vraget som repræsentant til Borgerrepræsentationen (Foto: Peter Hove Olesen) Dansk politik Aslam vraget under studietur til Singapore

Måske ligner det en pose varm luft, men for beboerformand Mohammed Aslam er turene til bolsje-land rendyrket integration. Skatteyderne betaler. Samfund Integrations-kroner brændt af i forlystelsespark

Ekstra Bladets kilder, blandt andet tidligere lærere på Iqbal-skolen, der af frygt for repressalier ikke ønsker at stå frem med navn, fortæller samstemmende, at det til det sidste var Aslam, der styrede slagets gang på skolen.

Han havde dog kun titel af lærer, fordi han tidligere - i december 2012 - måtte trække sig som formand efter stort pres fra utilfredse forældre.

FAKTA: IQBAL INTERNATIONAL SCHOOL

Iqbal International School er en muslimsk friskole i Københavns Nordvest-kvarter, som blev grundlagt i 1986 af en kreds af pakistanske forældre, som ønskede et alternativ til den danske folkeskole.

Forældrekredsen bestod primært af pakistanere, somaliere og arabere, men skolen havde også danske lærere ansat.

Fra 2012 faldt antallet af elever drastisk: Fra 154 i 2012, til 85 i 2013 og 18 i 2014, hvorefter skolen måtte lukke, fordi Undervisningsministeriet ikke ville forny tilskuddet til skolen.

Derfor er det hans højre hånd, Zahid Iqbal, der overtog formandsposten efter Aslam, som nu skal dokumentere undervisningsaktiviteterne på den muslimske privatskole.

Det bekræfter Karin Andreasen fra Undervisningsministeriets Kvalitets-og Tilsynsstyrelse:

- Ja, det er den tidligere bestyrelsesformand, der skal svare på det, og fristen er på onsdag (i dag, red.).

Ekstra Bladet modtog efter den sidste omtale af forholdene på Iqbal International School et længere skriftligt svar fra Zahid Iqbal, hvor han giver en tidligere skoleleder og lærernes fagforening skylden for hele miseren.

Han har ikke reageret på flere forsøg på at få ham til at svare på uddybende spørgsmål.

Aslam: Det er ikke mit ansvar ansvar

Muhammad Aslam var en af de eneste tilbageværende på matriklen, da Undervisningsministeriet i december sidste år kom og tog støtten fra Iqbal International School, fordi der ingen elever var. Han er også tidligere formand på privatskolen, og flere tidligere lærere fortæller, at han i stor stil deltog i ledelsesarbejdet frem til skolens tvangslukning i december 2014. Alligevel mener Aslam ikke, at han har noget som helst ansvar.

– Jeg var hverken skoleleder eller i bestyrelsen på daværende tidspunkt, så det var ikke mig, der havde ansvaret for hverken at søge midler eller havde den daglige kontakt med ministeriet, siger Muhammad Aslam, som dog erkender, at han havde ’forskellige arbejdsopgaver’ på skolekontoret.

Aslam er ikke meget for at forklare, hvad det var for opgaver, han tog sig af, men han men nævner blandt andet telefonpasning og samtaler med forældre.

– Så du var sekretær?

– Nej, jeg vil ikke sige, at jeg var sekretær!

– Du har også deltaget i bestyrelsesmøder, er det ikke korrekt?

– Det var bestyrelsesformanden, der bad mig om at være med til møderne. Jeg har ikke deltaget i alle møder, forklarer Muhammad Aslam.

1 af 2 Den muslimske privatskole Iqbal International School har fået frataget støtten fra Undervisningsministeriet og ligger nu øde hen. Foto: Linda Johansen
2 af 2 Tidligere lærere på Iqbal International School forklarer, at Muhammad Aslam i stor stil deltog i ledelsesarbejdet på skolen, selv om han officielt kun var ansat som lærer. Foto: Carsten Snejbjerg