Skæbne afgøres mandag: 60 risikerer fyring

60 medarbejdere i Københavns kommune risikerer fyring, når Teknik- og Miljøudvalget mandag skal diskutere effektivisering af blandt andet rengøring af byens gader

Fremover skal der måske være færre medarbejdere til at rydde op i Københavns gader. Foto: Stine Tidsvilde
Fremover skal der måske være færre medarbejdere til at rydde op i Københavns gader. Foto: Stine Tidsvilde

Kan Københavns Kommune levere en ligeså god service til borgerne, hvis man reducerer antallet af medarbejdere i Teknik- og Miljøforvaltningen med hele 60 personer?

Det spørgsmål skal politikerne i Teknik- og Miljøudvalget mandag tage stilling til, når en ny effektiviseringsplan, som er udarbejdet på baggrund af en konsulentrapport fra EY, skal  diskuteres.

De 60 ansatte, der risikerer fyring, er alle ansat i afdelingen Byens Drift, som blandt andet tømmer byens skraldespande, fejer gaderne og plejer de grønne områder.

'Er de tilfredse?'
3F'er og Fællestillidsrepræsentant for ét af de tre centre, der tilsammen udgør Byens Drift, Rasmus Bredde, stiller sig tvivlende overfor, om politikerne på rådhuset har tænkt effektiviseringen meget længere end de tal, som konsulentrapporten har tilvejebragt.

- Det er forvaltningens påstand, at man kan fyre 60 medarbejdere ud af 385, uden at det får nogen konsekvenser for den kvalitet vi leverer overfor borgerne.

- Man kunne jo også gøre op med sig selv, om man i udgangspunktet er tilfreds med det niveau, vi leverer nu, siger han til Ekstra Bladet.

Han stiller sig samtidig kritisk overfor flere af de effektiviseringsforslag, som Teknik- og Miljøudvalget selv har udarbejdet på baggrund af konsulenternes anbefalinger.

Blandt andet det punkt, der handler om, hvor medarbejderne må spise deres frokost.

I effektiviseringsforslaget står der:

'En af intentionerne med aftalen er, at arbejdstiden er fleksibel, herunder at drikkepauser og frokost skal afholdes fleksibelt og gerne på arbejdsstedet, således at transporttid til og fra mandskabspladserne minimeres.'

Med lort på fingrene
- Som vi læser forslaget, så lægges der op til, at skal spise i vores biler, hvilket betyder at vi ikke får mulighed for at vaske hænder eller noget andet, inden vi skal spise.

- Vi går altså og tømmer skraldespande hele dagen, og nogen gange har folk sågar skidt i dem. Skal vi så sætte os direkte ind og spise bagefter?, spørger Rasmus Bredde. 

Men på trods af den præcise ordlyd i forslaget, så afviser to af de politikere, der mandag skal diskutere forslaget, at den slags forhold overhovedet kan komme på tale.

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget for de Konservative, Jakob Næsager, siger til Ekstra Bladet, at forslaget skyldes, at man vil reducere den tid, som flere medarbejdere i dag bruger på at transportere sig til og fra frokost-stuen.

Men han lover, at der bliver sørget for ordentlige forhold for renovationsmedarbejderne, før nogen ændringer bliver indfaset.

- Det er klart, at vi skal følge arbejdsmiljøloven, så deres forhold lever op de regler, der er på området.

- Der kommer ikke til at være en overgangsperiode, hvor de mister muligheden for at vaske hænder og hvad de ellers har brug for, siger han.

Også Socialdemokraternes Niels E. Bjerrum afviser, at man vil byde uværdige forhold efter en eventuel effektivisering.

- De skal selvfølgelig have mulighed for at vaske deres hænder. Det giver sig selv. Men det er ikke os politikere der skal finde ud af, hvordan det rent praktisk bliver udført. Det skal lederne i forvaltningen selvfølgelig kunne løse, siger han.

Færre om flere
Et andet forslag til effektivisering lyder på, at skraldespande skal udstyres med sensorer, så man ikke behøver at køre ud og tømme dem, før de er fyldte.

Sammenholdt med det faktum, at der bliver færre til at tømme dem, får også det forslag Rasmus Bredde til at frygte fremtiden.

- Når jeg har været på weekendarbejde for at tømme skraldespande, så har jeg decideret ondt i armene når jeg går hjem.

- Hvis alle de skraldespande, jeg skal tømme så pludselig er fyldte, og jeg oven i købet skal køre længere og tømme flere, hvordan kan man så sige, at jeg ikke bare bliver slidt endnu mere?, spørger han.

Men også her lover politikerne, at ingen kommer til at mærke noget til effektiviseringen.

Både Jakob Næsager og Niels E. Bjerrum garanterer, at andre løsningsmodeller kommer på banen, før forandringerne indføres.

- Vi vil blandt andet opsætte skraldespande, som kan tømmes maskinelt. Og før de forandringer er gennemført, så kommer vi ikke til at lægge en ekstra byrde på medarbejderne, siger Jakob Næsager.

Den udmelding glæder tillidsrepræsentant Rasmus Bredde.

- De nuværende gadeskraldespande udgør et stort problem, så den del er vi meget glade for, siger han.

Ekstra Bladet er trods adskillige henvendelser ikke lykkedes med at komme i kontakt med fungerende teknik- og miljøborgmester, Enhedslistens Karina Vestergård Madsen.

159 kommentarer
Vis kommentarer