Skal biologiske forældre have ret til at se vores hjem?

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

Plejeforældrene vil gerne bevare hjemmet som en frizone for de biologiske forældre. Må vi det, spørger de. Modelfoto: Lars Skaaning/Polfoto
Plejeforældrene vil gerne bevare hjemmet som en frizone for de biologiske forældre. Må vi det, spørger de. Modelfoto: Lars Skaaning/Polfoto

Hej Puk

Vi har et lille plejebarn, som er to et halvt år, og vi har haft ham, siden han var to timer gammel. Først tvangsfjernet – og nu frivilligt anbragt. Biologisk far har fulde forældremyndighed – og har samvær en time hver 21. dag. Biologisk mor har ikke set ham siden 22. januar 2017.

Nu kræver sagsbehandler, at forældrene ser, hvor deres dreng bor. Vi føler, at det er unødvendigt, og at det intimiderer vores hjem, vores børns fristed og vores plejebørns helle. Er vi sippede?

Det skal siges, at de har fået billeder af alt inklusive alle dyr (vi bor på en gård), videoer – og alt hvad der kunne dokumenteres uden et fysisk besøg.

Vi håber, det kan forblive anonymt, da verden ikke er konstrueret til spørgsmål fra plejeforældre, der vil børn det bedste. Seriøst et emne, man burde have mere fokus på.

Med venlig hilsen plejeforældrene

 

Kære plejeforældre
Først tak, fordi I skriver til mig – og ja, I har ret i, at der burde være et større frirum til plejeforældre, hvor de kunne søge faglig sparring og råd og vejledning – uden at blive fordømt eller at risikere plejetilladelsen, fordi man kommer på kant eller i konflikt med anbringende kommune og ansvarlig sagsbehandler.

Desværre er der jo mange plejeforældre, der finder sig i alt for meget, da de er bange for at blive opsagt og på den måde går med til at blive behandlet skidt.

Kommunerne har her en helt urimelig magt i den enkelte sag. Efter min mening burde der være et statsligt organ, der var ansættelsesansvarlig, så det ansvar ikke lå i samme instans, der også står for den løbende sagsbehandling og videre ansættelse, løn mv.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

I stiller mig det konkrete spørgsmål, om det er o.k. at afvise de biologiske forældre. Der vil jeg være ærlig over for jer og sige: Nej, det er ikke o.k. at afvise de biologiske forældre.

Uanset hvorfor deres barn er anbragt ved jer, er de stadig forældre til deres barn – med forældremyndighed.

I er jo på sin vis til låns – og skal til enhver tid kunne afgive barnet, når og hvis han/hun skal hjemgives.

Man skal jo huske på, at man som plejeforældre er professionelle – det betyder ikke, at man ikke kan og skal udvikle følelser for det lille menneske, man tager til sig, men det betyder, at man hele tiden skal have i baghovedet, at man ikke er de rigtige forældre – og der i mange anbringelser jo er et forældrepar, der gerne vil deres barn/børn – også selvom de måske ikke magter opgaven nu – eller på et senere tidspunkt.

Tænk, hvis det var ens eget barn, der boede i en fremmed plejefamilie, hvor man gjorde sig tanker om, hvem det var, der passede på ens barn dag og nat. Hvem der sang godnatsang ved sengen, hvordan dit barns værelse så ud i virkeligheden, hvem dit barn legede med af andre børn i dagligdagen – og andre helt åbenlyse spørgsmål, som enhver forælder ville spørge sig selv om. Altså det at få en fornemmelse – og for at udbygge en relation barnet og forældre imellem.

Tænker, at det udelukkende skal ses som noget positivt, at forældrene har interesse i at se og opleve, hvor deres barn er anbragt.

Det er vigtigt, at man som plejeforældre kan håndtere forældresamarbejdet, da det jo har afgørende betydning for barnet at få oparbejdet en tæt relation til de biologiske forældre.

For hvis der ingen relation er, vil barnet på sigt lide et tab, der ikke kan erstattes senere i livet.

Vi har alle behov for at kende vores ophav – og vi har alle som forældre brug for at vide, at vores børn har det godt.

Derfor er det i mine øjne helt naturligt at invitere forældrene hjem, hvis man vil både barnet og forældrene det bedste. Og hvis det altså ikke er, fordi man føler sig meget truet – eller på anden vis udsat i forhold til forældrene.

Med venlig hilsen Puk

Noter

Siden 80’erne er familiepleje blevet en stadig mere brugt anbringelsesform. I dag er seks ud af ti anbragte i familiepleje.

Langt de fleste små og mindreårige anbragte børn er i familiepleje. Men jo ældre børn er ved en anbringelse, desto flere kommer i en anden anbringelsesform, for eksempel døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder eller kostskoler.

Alle plejefamilier skal have en formel godkendelse og gennemføre en kort grunduddannelse, før de kan få et barn i pleje. Denne proces kan tage op til et halvt år.

Omkring 6000 familier i Danmark har valgt at blive plejefamilie for et eller flere børn.

Kilde: SFI og Københavns Kommune