Skarpt angreb mod Sundhedsstyrelsen: - Ikke gennemtænkt

Professor advarer mod, at hjemmeplejen skal passe de ældre, selvom de er blevet hostet på af en coronasmittet

Ældre og udsatte bekymrer sig over, at myndighederne vil sende hjemmehjælpen hjem til dem, selvom man har været i nær kontakt med coronasmittede. Video og regeringen: Tariq Mikkel Khan/Henrik Houlberg Petersen

Hver dag får Lars Christensen hjælp af ældreplejen.

Han har mistet begge ben og er afhængig af, at hans plejer hjælper med alt fra rengøring til bleskifte.

Derfor vækker det også bekymring hos den 70-årige pensionist fra Valby i København, at hjemmeplejere skal besøge ældre og svage, selvom de er blevet hostet på eller har givet hånd med en coronasmittet.

Kun hvis de har symptomer, skal de tage hjem.

Han mener, at hjemmehjælpen bør blive sendt hjem, alene hvis man har været i nær kontakt med en coronasmittet.

- Ja, det synes jeg. Absolut. De kan komme til at smitte andre, siger Lars Christensen.

- Vi holder en vis afstand til hinanden. To-tre meter, hvis ikke mere. Normalt kører jeg ind i soveværelset, mens hun går og gør rent. Det er for at undgå smitte, siger Lars Christensen. Foto: Tariq Mikkel Khan
- Vi holder en vis afstand til hinanden. To-tre meter, hvis ikke mere. Normalt kører jeg ind i soveværelset, mens hun går og gør rent. Det er for at undgå smitte, siger Lars Christensen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at ansatte i sundheds- og ældresektoren fortsat går på arbejde, selv hvis de har været i nær kontakt med en person smittet med coronavirus.

Retningslinjerne er sendt ud til Kommunernes Landsforening og landets regioner fredag i sidste uge, og her fremgår det, at ansatte i ældresektoren skal møde på arbejde, selv hvis man er blevet hostet på af en coronasmittet.

Hvad er nær kontakt

Personer fra samme husstand som person, der har fået påvist covid-19.

Personer med direkte fysisk kontakt, eksempelvis ved at give hånd, med en person, som har fået påvist covid-19.

Personer, som har haft direkte kontakt med smittefarlige sekreter fra person, som har fået påvist covid-19, eksempelvis hvis man er blevet hostet på eller har berørt et brugt lommetørklæde.

Personer med tæt kontakt 'ansigt-til-ansigt' inden for to meter i mere end 15 minutter, eksempelvis samtale med person, som har fået påvist covid-19.

Personer, som har været i et lukket miljø, eksempelvis et klasseværelse eller mødelokale, i mere end 15 minutter og med mindre end 2 meters afstand fra person som har fået påvist covid-19.

Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient med covid-19, og ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

(Kilde: Sundhedsstyrelsen)

Ifølge Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet, er der store problemer med retningslinjerne. Meget tyder nemlig på, at man kan smitte inden, man får symptomer.

- Vi ved jo med rimelig stor sikkerhed, at man godt kan smitte lige op til, at man får symptomer, så der er et vindue på en til to dage, hvor man i princippet kan smitte både kollegaer, ældre og patienter, hvis man følger de retningslinjer, siger han til Ekstra Bladet.

Han mener ikke, at retningslinjerne er gennemtænkte.

- Jeg tænker, at de (Sundhedsstyrelsen red.) må være meget hårdt presset, og jeg tænker også, at det ikke er helt gennemtænkt. Ud fra et smittespredningsmæssigt synspunkt er det ikke optimalt, siger han.

Presser citronen
Netop de ældre har ellers gentagne gange fået at vide, at de er i risikogruppen.

Derfor er det heller ikke hensigtsmæssigt, at personale i ældresektoren ikke skal sendes hjem, hvis de har været i direkte kontakt med en coronasmittet.

- Jeg synes ikke, det er hensigtsmæssigt. Det må jeg da indrømme.

- Jeg mener, at hvis man går og smitter på sin arbejdsplads, så kan det ramme andre kollegaer, som man har brug for, fordi man presser citronen så meget, men også patienter og de ældre, som man har omgang med, siger Allan Randrup Thomsen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kommuner følger anbefaling

Kommunerne tager Sundhedsstyrelsens regler til sig.

Ekstra Bladet er besiddelse af intern mail tilsendt medarbejdere i Kolding Kommune, hvor ansatte i sundheds- og ældresektoren får besked på, at de skal gå på arbejde, selv om de har været i nær kontakt med en coronasmittet.

Thomas Boe, der er kommunaldirektør i Kolding Kommune, bekræfter tiltaget.

- Vi bekymrer os naturligvis om vores medarbejdere, men da vi ikke har den lægefaglige baggrund, som de har i Sundhedsstyrelsen, har vi valgt at følge styrelsens råd og vejledning og giver den videre til vores medarbejdere og ledere, siger han.

Ekstra Bladet har været i kontakt med en række andre kommuner heriblandt Aarhus, Odense og København. De følger alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Sundhedsstyrelsen: Vi er forsigtige

Bolette Søborg, der er overlæge i Sundhedsstyrelsen, afviser, at Sundhedsstyrelsen spiller hasard med de ældres helbred, når man lader hjemmeplejen gå på arbejde, selvom man er blevet hostet på eller har givet hånd med en coronasmittet.

- Er man ekstra forsigtig, når man lader hjemmeplejere, der har været i nær kontakt med smittede, besøge ældre, frem til at de viser symptomer?

- Det er jo sådan, at man først reelt er smittefarlig, når man får symptomer.

- Det er meget uklart, om der er en lille risiko i dagene op til, men én ting er sikkert: Man er smittefarlig, når man kan sende dråber over på andre mennesker eller på sig selv.

- Siden hvornår er det blevet meget uklart, om man kan smitte, selvom man ikke viser symptomer?

- Der er meget, vi ikke ved om coronavirus endnu. Vi ved, at man smitter med dråber, som skal over på mennesker, og når man ikke hoster og nyser, er det i sagens natur meget sværere at kaste dråber over på andre.

- Så når man ikke producerer sekret eller hoste, så man kan sprede virus, er det svært at være smittefarlig.

- Overdrev regeringen, dronningen og andre myndigheder så bare, da de igen og igen sagde, at vi kan være smittebærere, uden vi ved det?

- Nej, det tror jeg ikke, men når man kommunikerer, så skal det være forståeligt, og så snart man tager en masse mellemregninger med, er det sværere at få budskabet udover rampen.

- Ville I i den bedste af alle verdener gerne sende hjemmehjælpen hjem, hvis pågældende har været i kontakt med en coronasmittet, selv om personen ikke viser symptomer?

- Vi anbefaler, at dem, som har været udsat for smitte, går på arbejde, med mindre de viser symptomer, og nu når vi har smitte ude i samfundet, ville vi simpelthen ikke kunne opretholde kritiske samfundsfunktioner, fordi vi potentielt alle sammen kan være eksponeret.

- Er det ikke et problem?

- Nej

- Hvorfor ikke?

- Fordi du skal tage hjem, når du er smittefarlig.

- Du har jo selv sagt, at man kan være smittefarlig, selvom man ikke viser symptomer …

- Den smitterisiko er så den, du tager.

- Er det ikke et problem?

- Jeg tror, at du fik svar før.