Skattestop på boliger frem til 2025 koster 3,9 milliarder

Nye beregninger fra Finansministeriet viser, hvad det vil koste at forlænge skattestoppet på boliger til 2025.

Det bliver en dyr fornøjelse, hvis skattestoppet på boliger skal forlænges frem til 2025.

Det vil svække den offentlige saldo med i alt 3,9 milliarder kroner fra 2021 til 2025, hvis skattestoppet på boliger forlænges frem til 2025. I 2025 drejer det sig om -1,2 milliarder kroner. Det viser et folketingssvar fra finansminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Flere økonomer har længe argumenteret for at sætte ejendomsværdiskatten fri.

En af dem er Mads Lundby Hansen, der er cheføkonom i den liberale tænketank Cepos. Han anbefaler, at regeringen lader ejendomsværdiskatten følge udviklingen i boligpriserne fra 2021 og frem.

- Hvis ejendomsværdiskatten fastfryses efter 2020, bliver beskatningen af boliger markant lavere end skatten på aktier og obligationer. Det er ikke hensigtsmæssigt, at man beskatter boliger lempeligere end aktier og obligationer, siger han i en skriftlig kommentar.

- Desuden vil en ophævelse af skattestoppet for ejendomsværdiskatten have en stabiliserende effekt på boligmarkedet.

De Økonomiske Vismænd har ligeledes tidligere meldt ud, at et opgør med skattestoppet vil virke stabiliserende på boligmarkedet og økonomien.

Nationalbanken har derudover påvist, at den seneste boligboble ikke ville have været mindre, hvis ikke VK-regeringen i 2002 havde fastfrosset ejendomsværdiskatten.

Før skattestoppet blev indført, lå ejendomsværdiskatten på én procent. Siden da har fastfrysningen betydet, at satsen er blevet udhulet, så boligejere år for år har skullet betale relativt mindre i ejendomsværdiskat.

I 2012 indgik den røde regering sammen med Venstre og De Konservative en skatteaftale, hvor de blandt andet fredede ejendomsværdiskatten frem til 2020.

Under sidste års valgkamp bebudede Venstre, at partiet vil forlænge skattestoppet for boligejere frem til 2025. Skatteminister Karsten Lauritzen (V) meddelte i februar, at regeringen vil vente til efter sommer med at kigge på et nyt ejendomsvurderingssystem.

- Da vi i regeringen ikke ønsker at øge ejendomsskatterne, er det nødvendigt at præsentere en samlet løsning for ejendomsvurderinger og håndtere beskatningen i forbindelse med 2025-planen, sagde ministeren dengang til Børsen.

1 kommentar
Vis kommentarer