Skuffet færing: Hvorfor skal en københavner bestemme over mit kærlighedsliv?

Kári við Rættarás kone har fået afslag på opholdstilladelse fra de danske myndigheder. Han har svært ved at se logikken i, at en embedsmand i København skal have den magt over hans privatliv

Kári við Rættará fra Færøerne kan ikke forstå, hvorfor hans kone ikke kan få opholdstilladelse på Færøerne. Privatfoto
Kári við Rættará fra Færøerne kan ikke forstå, hvorfor hans kone ikke kan få opholdstilladelse på Færøerne. Privatfoto
Følg Samfund

Normalt er Kári við Rættará fra Færøerne et stille og roligt menneske.

Men når snakken falder på den danske udlændingestyrelse, ændrer han tone.

Styrelsen har nægtet hans kone, ghanesiske Constance Oforiwaa Kesseh, opholdstilladelse, hvorfor hun ikke kan flytte til Færøerne permanent.

Da Færøerne er en del af rigsfællesskabet, er det nemlig den danske udlændingestyrelse, der administrerer opholdstilladelser til de nordatlantiske øer.

- Hvorfor skal en københavner bestemme over mit kærlighedsliv? spørger Kári við Rættará og tilføjer:

- Jeg synes ikke, at det er fair, at mit og Constances liv og levned i ægteskabelig sammenhæng skal afgøres af en embedsmand i København, der ikke har den fjerneste indsigt i færøske forhold og færøsk kultur. Afgørelsen bærer præg af etnocentrisme og danske værdier - blandt andet at man lever længe sammen, inden man bliver gift. De værdier ligger langt fra den færøske dagligdag og virkelighed i det religiøse segment, som jeg sammen med mange andre heroppe, indgår i.

'Hun har en stor personlighed'
Kári og Constance blev gift i Ghana den 15. januar 2016. Et halvt års tid forinden havde de mødt hinanden online, hvorefter parret i de følgende måneder holdt kontakten via Facebook, Skype og chatprogrammet IMO.

Dagligt havde de kontakt til hinanden og lærte ifølge Kári langsomt hinanden bedre og bedre at kende.

Constance er 27, mens Kári er 53, hvilket betyder, at der er en aldersforskel i parforholdet på 26 år. Det, fortæller Kári, betød dog ikke det store for parret, der forelskede sig og besluttede sig for at blive gift, hvorefter Constance skulle flytte til Færøerne.

Brylluppet blev planlagt over de digitale tjenester, og den 13. januar 2016 stod Kári af flyet i Ghanas hovedstad, Accra. Med sig havde han sin kuffert og et væld af sommerfugle i maven.

Nu skulle han møde sin udkårne for første gang ansigt til ansigt.

- Hun har en stor personlighed, hun er moden i forhold til sin alder, og hun har en charme og indstilling til livet, der gør, at hun harmonerer rigtigt godt med min verden. Det gør det virkelig let at elske hende, siger Kári við Rættará.

Også Constances ærlighed og hendes store hjerte faldt Kári, der har to børn fra et tidligere ægteskab, for.

- Når jeg så også kunne fornemme og føle, at min kærlighed til hende blev gengældt, så var jeg helt sikker på, at det skulle være kvinden i mit fremtidige liv, siger han.

Constance og Kári við Rættará under bryllupsfesten i Ghana den 15. januar 2016. De havde først mødt hinanden ansigt til ansigt få dage tidligere. Indtil da havde de holdt kontakten via digitale tjenester som eksempelvis Facebook. Privatfoto
Constance og Kári við Rættará under bryllupsfesten i Ghana den 15. januar 2016. De havde først mødt hinanden ansigt til ansigt få dage tidligere. Indtil da havde de holdt kontakten via digitale tjenester som eksempelvis Facebook. Privatfoto
 

Vil have børn sammen
Der blev ikke sparet på noget til det store afrikanske bryllup.

- Jeg elsker Constance, og jeg vil gøre alt for hende, så hun fik det bryllup, hun ønskede sig. Der var inviteret 150 venner og familiemedlemmer, og alle skikke, der er omkring bryllupper i Ghana, blev efterlevet.

I marts fløj Constance til Færøerne for at flytte ind hos Kári i hans hus i Tórshavn. Han kunne i begyndelsen brødføde dem begge gennem sin grafiske virksomhed. Hun tilmeldte sig et kursus i færøsk og håbede på at få et job inden for rengøring eller i fiskeindustrien. Når hun senere havde lært sproget og var faldet til, ville hun forfølge sin drøm om at blive sygeplejerske.

Planen var også at få børn sammen.

Men drømmene blev punkteret den 21. oktober 2016, da der landede et skæbnesvangert brev i postkassen.

Constance fik afslag på ansøgningen om opholdstilladelse og havde dermed 15 dage til at forlade Færøerne og flyve tilbage til Ghana.

Praktiserende kristne
Hovedpunkterne i afslaget var, at parret blev gift få dage efter, at de mødtes første gang ansigt til ansigt, at de ikke kendte hinanden godt nok samt aldersforskellen på 26 år.

'Der er bestemte grunde til at antage, at det afgørende formål med ægteskabet er, at blive meddelt opholdstilladelse på Færøerne,' stod der blandt andet i brevet fra Udlændingestyrelsen.

Constance og Kári klagede over afgørelsen. Mere end halvandet år senere - i juni i år - fik parret svar på klagen. De danske myndigheder mener fortsat, at der er tale om et proforma-ægteskab, hvorfor Constance fortsat ikke kan få opholdstilladelse på Færøerne.

- Det er anden gang, vi får afslag, og jeg sidder med følelsen af, at min retssikkerhed i Rigsfællesskabet er blevet krænket. Jeg har en fornemmelse af, at uanset hvad jeg fremlægger af håndfaste beviser på min og Constances intention om at holde sammen fremover, så bliver de overset af sagsbehandleren, der har siddet med vores sag, siger Kári við Rættará.

- Men I blev gift to dage efter, at I mødte hinanden personligt. Det er ikke helt normalt?

- Vi havde kendt hinanden i et halvt år, inden vi blev gift. Vi havde ikke mødt hinanden fysisk, men vi havde haft daglig kontakt og følte, at vi kendte hinanden godt. Derudover er vi begge praktiserende kristne, og vi mener ikke, at man bør leve sammen som ægtefolk, hvis man ikke er gift. Økonomien spillede også en rolle, da det er dyrt at rejse mellem Færøerne og Ghana, så vi tænkte, at vi lige så godt kunne få Constance hjem til Færøerne med det samme.

- Hvad så med aldersforskellen?

- Den kan vi ikke gøre så meget ved, og det har aldrig været noget sagligt argument for, at to mennesker ikke kan blive gift.

Constance og Kári underskriver vielsesattesten på et kontor i Accra, Ghana. Privatfoto
Constance og Kári underskriver vielsesattesten på et kontor i Accra, Ghana. Privatfoto
 

Håber på genoptagelse
- Kan du forstå, at det for myndighederne kan ligne, at jeres ægteskab er proforma?

- Jeg kan med god vilje se, at det fra en dansk synsvinkel kan lige et proformaægteskab. Men man er i Danmark nødt til at forstå, at vi i Rigsfællesskabet har borgere og områder, der er åbne for indvandring, og hvor der er helt andre tilgange til udlændinge, end den man kan se i debatten i medierne i Danmark.

- Hvad så nu?

- Vi håber selvfølgelig på, at sagen bliver genoptaget, men indtil videre må vi nøjes med at se hinanden to-tre gange om året, når jeg rejser til Ghana. Min kone kan ikke få turistvisum til Færøerne, fordi hun ifølge myndighederne udgør en trussel for Schengen-området.

- Flytter du til Ghana?

- Umiddelbart kan jeg ikke flytte til Ghana, fordi jeg har mine to voksne børn her på Færøerne. Men det strider imod al fornuft, at jeg eventuelt skal forlade mit hjemland, som jeg bidrager til økonomisk. Constance vil i øvrigt heller aldrig blive en økonomisk eller social belastning for samfundet heroppe, da jeg kan forsørge hende, indtil hun kan indgå i arbejdsstyrken.

Udlændingestyrelsen har i gennemsnit over de seneste tre år modtaget 60 ansøgninger om året fra danske eller nordiske statsborgere på Færøerne, der ønsker familiesammenføring.

I omkring 90 procent af tilfældene har myndighederne givet tilladelse til familiesammenføring. I de sidste 10 procent er der givet afslag.

Ægteparret sammen på Færøerne. Privatfoto
Ægteparret sammen på Færøerne. Privatfoto

Constance: Hvor er deres beviser?

Efter at være rejst tilbage til Ghana, har Constance Oforiwaa Kesseh måttet flytte fra sine forældre, som hun boede sammen med op til brylluppet.

- Constance er blevet nødt til at flytte fra det område, som hun kommer fra, fordi hun er blevet 'kasseret'. Dermed kaster hun et dårligt lys og skam over sin familie. Det er mentalt hårdt for hende og desuden ikke særlig betryggende, da hun nu bor alene og ubeskyttet i en storby i Afrika, hvor kvinder er sårbare, siger Kári við Rættará.

På trods af de knap så gode udsigter til at få opholdstilladelse på Færøerne, forsøger Constance at bevare optimismen, skriver hun i en mail fra Ghana til Ekstra Bladet.

'Vi holder liv i vores forhold med hjælp fra Gud, og vi er aktive på Facebook Messenger døgnet rundt, hvor vi chatter og planlægger vores fremtidige liv sammen, vi støtter hinanden og elsker hinanden. Præcis som vi ville gøre, hvis vi boede sammen,' skriver hun og tilføjer:

'Jeg er glad for, at vi ikke har ladet de danske myndigheders beslutning skille os ad. Vi er stadig stærke sammen med en dyb kærlighed til hinanden.'

Vil aldrig fortryde
Udlændingestyrelsens beslutning har hun dog svært ved at acceptere.

'Det er ikke fair, at de danske myndigheder baserer deres afgørelse på formodninger uden at have fakta eller beviser, der viser, at mit ægteskab med Kári kun er for at opnå tilladelse til at bo på Færøerne,' skriver hun og forklarer, at det i øvrigt var Kári, der friede.

'Jeg pressede ikke Kári til ægteskab, selvom vi elskede hinanden, og jeg vil aldrig fortryde, at jeg blev han kone. Men hvorfor får de danske myndigheder det til at se ud, som om jeg med magt har presset mig ind i hans liv bare for at få tilladelse til at bo på Færøerne?'

Samtidig håber hun, at parrets situation snart ændrer sig.

'Jeg har brug for min mand ved min side. Det kan ikke blive ved sådan her for evigt. Vi ønsker at slå os ned sammen og få børn.'

Constance og Kári med nogle af gæsterne til deres ghanesiske bryllup i 2016. Privatfoto
Constance og Kári med nogle af gæsterne til deres ghanesiske bryllup i 2016. Privatfoto
 

Ministeriet: Ingen kommentarer

Udlændingestyrelsen har ikke den store lyst til at fortælle, hvorfor Kári við Rættarás kone ikke kan få opholdstilladelse.

Kun Kári við Rættarás kritik af, at Udlændingestyrelsen ikke har sat sig ordentligt ind i forholdene på Færøerne, vil kontorchef Kirsa Reinholt kommentere.

'Vi afholder i sådanne sager alene samtaler med par i de få tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt af hensyn til sagens oplysning, dvs. hvor vi mangler oplysninger, eller hvor der er divergerende oplysninger,' skriver hun i en mail til Ekstra Bladet.

Derudover henviser Udlændingestyrelsen til Udlændinge- og Integrationsministeriet, da ministeriet behandlede klagesagen over styrelsens afgørelse.

Dermed er de den sidste instans, der har behandlet Kári við Rættarás sag.

Ikke en vurdering af følelser
Men her er snakkelysten imidlertid endnu mindre. For ministeriet udtaler sig aldrig i sådanne sager, lyder det fra presseafdelingen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger bliver afgørelser i familiesammenføringssager ikke truffet ud fra en vurdering af, hvad parterne i sagen føler for hinanden.

Afgørelsen bliver truffet ud fra en række lovbestemte parametre, der samlet set fører til en vurdering af, om der er tale om et proforma-ægteskab. Nogle af parametrene er blandt andet aldersforskel, og hvor længe parret har kendt hinanden.

Kári við Rættará bad i september ministeriet genoptage sagen. Det har ministeriet afvist med henvisning til, at der ikke er nye oplysninger i sagen, som kan ændre udfaldet.

Det lægger sagsbehandlerne vægt på

Af Udlændingestyrelsens hjemmeside nyidanmark.dk fremgår det, hvilke parametre sager om familiesammenføringer blandt andet vurderes ud fra.

hjemmesiden står der blandt andet:

'Hvis ægteskabet er indgået eller samlivet er etableret med det afgørende formål, at du, som er ansøger, kan få opholdstilladelse, anses det for et pro forma-ægteskab. Udlændingestyrelsen laver en konkret vurdering af alle forhold i sagen for at afgøre, om jeres ægteskab/samliv skal anses for et pro forma-ægteskab.

I vurderingen ser Udlændingestyrelsen bl.a. på:

  • Om I har boet sammen på en fælles bopæl
  • Om I kan kommunikere på samme sprog
  • Om der er stor aldersforskel mellem jer
  • Hvor godt I kendte hinanden, før ægteskabet/samlivet blev indgået
  • Jeres tidligere ægteskaber
  • Om I har børn sammen
  • Om din ægtefælle/samlever i Danmark tidligere har været gift med en udlænding og er blevet skilt fra udlændingen kort tid efter, at han/hun fik permanent opholdstilladelse.'

Seneste nyt

Mit EB

Opret en gratis konto og få adgang til:
miteb-dagensvigtigste.jpg

Dagens vigtigste

Redaktionen udvælger dagens vigtigste artikler, så du altid er opdateret på det nyeste fra ind- og udland

miteb-lokalenyheder.jpg

Lokalt

Hold dig opdateret på vejr, trafik, bolig- og erhvervsnyheder i din kommune.

miteb-follow.jpg

Følg emner

Abonnér på de emner, der interesserer dig, så du aldrig går glip af noget.

miteb-saved.jpg

Gem artikler

Læst noget interessant? Gem artiklen til senere.

Himmelråbende åndssvagt, at vi først ophæver restriktionerne på tirsdag