Skylder du penge? Bare rolig - politiet kommer ikke

Coronavirussen har sendt landets retskredse i nødberedskab, men skyldnerne vil ikke blive glemt, fastslår politiet

Fogedretter over hele landet er lukket ned og vil blandt andet ikke behandle skyldnersager. Foto: Ritzau Scanpix
Fogedretter over hele landet er lukket ned og vil blandt andet ikke behandle skyldnersager. Foto: Ritzau Scanpix

Ånder fogedretten og politiet dig i nakken, fordi du skylder penge? Så ser det ud til, at du godt kan slappe af - lidt endnu i hvert fald.

Retterne er nemlig ligesom resten af Danmark gået i nødberedskab, og det betyder, at Fogedretten foreløbig kun behandler akutte sager, der ikke kan udsættes.

Ekstra Bladet har været i kontakt med flere rets- og politikredse, som alle melder, at såkaldt skyldner-sager er nedprioriterede:

- Så snart vi fik beskeden om at skulle lukke ned, blev der truffet aftale med politiet om, at de frem til og med 27. marts ikke kommer til retten med politifremstillede skyldnere, siger retspræsident ved retten i Aarhus, Bodil Ruberg, til Ekstra Bladet.

Politifremstillede skyldnere er folk, der er blevet indkaldt af fogeden, ikke mødt op og derfor blevet efterlyst.

Vi lader dem gå
Hos Fyns politi siger pressemedarbejder Sunniva Pedersen:

- Fogedretten er lukket, De behandler kun kritiske og akutte sager, og det med at skylde penge er ikke en del af de sager. Derfor kan vi ikke bringe skyldnere ind og går ikke efter dem.

- Så hvis politiet i forbindelse med andre sager træffer nogen, der er efterlyst af fogedretten, bliver de ikke anholdt?

- Nej, man vil nok lade dem gå, medmindre der er tale om en helt ekstraordinær sag og meget store beløb, lyder det.

Prioriterer alvorlig kriminalitet
Pressechef Thomas Kristensen hos Rigspolitiet bekræfter, at disse forhold er gældende over hele landet.

- Vi foretager løbende prioriteringer af vores opgaver. I den situation, vi står i nu, er både kriminalforsorgen og domstolene underlagt særlige forhold. Derfor prioriterer vi selvfølgelig også efter det. Det vil sige også i forhold til, hvem vi f.eks. tager ud og henter.

- Vi prioriterer selvfølgelig som altid alvorlig kriminalitet, og alt hvad der har at gøre med at holde ro og orden i samfundet, men tilsvarende er der nogle sager, der kan nedprioriteres - herunder sager til fogedretten, fordi fogedretterne jo også har lukket.

- Er der meldt generelt ud, at hvis man som politimand står med en skyldner, så skal man ikke bringe ham ind?
- Det er klart, at vi ikke henter folk ind, når Fogedretten har lukket. Det giver ikke mening.

Hos Domstolsstyrelsen oplyser kommunikationschef Lars Peter Schaumburg-Levy, at kritiske sager på fogedområdet er ting, der ikke kan udsættes, for eksempel afhentning af børn, der er ved at blive smuglet ud af landet etc.

- De sager der desværre ikke pt. kan prioriteres er fogedsager, herunder for eksempel skyldnersager, da de oftest indebærer, at der skal afholdes fysiske møder mellem rettens medarbejdere og borgerne.

I bliver ikke glemt
Hos Københavns Byret er meldingen som de andre steder, at fogedsager nedprioriteres, men hvis politiet pludselig står med en skyldner, 'så klarer vi også det'.

Håbefulde, gældsplagede danskere skal da heller ikke ikke glæde sig for tidligt. Virkeligheden vil indhente dem, lover Københavns Politis vicepolitiinspektør, Jakob Søndergaard, som i øvrigt ikke ønsker at gå ind i de konkrete prioriteringer, der bliver foretaget i disse dage.

- Men der er ingen, der skylder penge, som vil blive glemt, lyder det.

Rettens nødberedskab

Landets retskredse har stort set lukket ned fra 13. marts og to uger frem.

Det er op til de enkelte retter at tilrettelægge arbejdet, men generelt gælder det, at de kun skal varetage 'kritiske opgaver'.

Det betyder, at alle retssager der kan udsættes, bliver udsat.

I en pressemeddelelse lyder det:

"Danmarks Domstole vil varetage kritiske sagsområder, som særligt er sager, der er bundet af frister, eller er særligt indgribende. Det er ikke muligt at give en udtømmende liste, men eksempler på kritiske sagsområder er bl.a. grundlovsforhør, fristforlængelser, straffesager med varetægtsfængslede, der pga. proportionalitetsprincip eller omfang ikke kan udsættes, fogedforretninger der ikke kan udsættes, tinglysningssager, samt særligt hastende konkurssager."

Nedprioriterede sager er: "nogle hovedforhandlinger i straffe- og civilsager, de fleste fogedsager, skifte ved dødsbo, samt notar-forretninger."

Kilde: Domstolsstyrelsen