Sløjfer kommunalt anlægsloft og iværksætter initiativer for ti mia. kr.

Finansminister Nicolai Wammen (S), kommuner og regioner er enige om at afskaffe anlægsloftet

På et pressemøde 26. marts orienterede finansminister Nicolai Wammen om et forslag, der skal fjerne anlægsloftet for 2020 for at stimulere den danske økonomi. Video: Ritzau Scanpix

Finansminister Nicolai Wammen (S), kommuner og regioner er enige om at afskaffe anlægsloftet.

Det fortæller finansministeren på et pressemøde torsdag eftermiddag.

- Vi vil sætte kommuner og regioner fri af anlægsloftet.

- Det gør vi for at give økonomien et ekstra rygstød, siger Nicolai Wammen.

Samtidig giver staten grønt lys til, at der sættes projekter i gang, der kan igangsættes og færdiggøres i år.

Samlet er der tale om et beløb på op til ti milliarder kroner, som kan sættes fri.

- Heraf altså 2,5 milliarder kroner i direkte, fremrykkede investeringer, siger Nicolai Wammen.

Samtidig siger Nicolai Wammen, at staten vil tage regningen, der rammer kommuner og regioner, når det kommer til coronavirus. Det sker, når krisen er overstået, fortæller han:

- Vi vil derfor sætte os sammen og gøre regningen op og se, hvor meget der er brugt på coronavirus, og den del af regningen tager vi på os, siger finansministeren.

Fakta: Her er hovedpunkterne

Aftalerne med KL og Danske Regioner indeholder følgende hovedpunkter:

Anlægsloftet ophæves for kommuner og regioner i 2020 
Beskæftigelsen kan understøttes her og nu ved at fremrykke investeringsprojekter til gennemførelse i 2020, som skulle være udført i kommuner og regioner de kom-mende år.

Regeringen vil derfor ekstraordinært i 2020 sætte kommunerne og regionerne fri af det aftalte anlægsloft mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Det betyder, at kommunerne og regionerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som kan igangsættes hurtigt og som udgangspunkt afsluttes i 2020.

* For kommunerne: KL vurderer, at der kan fremrykkes investeringer for op til 2,5 mia. kr. Investeringerne kan medvirke til bl.a. energirenoveringer af den kom-munale bygningsmasse og andre tiltag, som kan reducere det kommunale energiforbrug.

* For regionerne: Regionerne er i en særlig situation, hvor fokus er på at håndtere den sundhedsmæssige indsats mod COVID-19, og hvor investeringer derfor kan blive udskudt for at understøtte sikker og stabil drift af sygehusene. Selvom regionerne kan være nødsaget til at udskyde projekter, vil regionerne i stedet søge at fremrykke andre investeringsprojekter, der ikke påvirker hospitalsdriften, og som alligevel skulle være udført i de kommende år.

Offentligt indkøb skal understøtte virksomhederne

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om tiltag der bl.a. skal medvirke til at afhjælpe likviditetsproblemer hos leverandører til det offentlige bl.a. med henblik på at understøtte dansk økonomi og opretholde forsyningssikkerheden.

Fremrykning af betalinger
Kommuner og regioner fremrykker betalinger i forhold til de normale betalingsfrister. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne fremrykker betalinger for et beløb på op mod 5 mia. kr. En række kommuner er allerede gået i gang. Danske Regioner Regionerne har igangsat en fremrykning af betalinger for op mod 1½ mia. kr.

Forudbetaling og fleksibilitet
Derudover er regeringen, KL og Danske Regioner enige om at give mulighed for, at der til og med 31. oktober 2020 kan dispenseres fra en række bevillingsregler, der har betydning for indkøb i det offentlige. 

* Det bliver muligt at foretage forudbetaling for leverancer, som sker frem til 1. juli 2020, og som har en værdi på højst 1 mio. kr. 

* Det bliver muligt at undlade af gøre misligholdelsesbeføjelser (fx krav om beta-ling af bod for forsinkelse), gældende over for leverandører, hvis misligholdelsen kan henføres til COVID-19.

Kilde: Finansministeriet

LIVE