Slut med at tage flere uddannelser på statens regning

Partier er enige om, hvordan man skal finde 300 millioner kroner, der mangler fra dagpengeaftale.

Fremover vil man ikke længere kunne tage to videregående uddannelser på statens regning. Det har regeringen, S og DF aftalt for at finansiere dagpengeændringer.

- Partierne vil stemme for lovgivning, der indebærer, at det som udgangspunkt ikke længere er muligt for personer at modtage mere end en fuldt statsfinansieret videregående uddannelse på samme niveau eller lavere, oplyser Finansministeriet.

De nærmere detaljer er ikke på plads, men i grove træk vil det sige, at en sygeplejerske for eksempel ikke længere vil kunne tage en gratis uddannelse til pædagog. En historiker vil heller ikke kunne uddanne sig til sygeplejerske på statens regning.

Det skal dog fortsat være muligt at tage en ekstra uddannelse med deltagerbetaling og delvis taxameterbetaling, står der.

Formålet med besparelserne er at finde 300 millioner kroner årligt som mangler fra en tidligere indgået aftale om justeringer af den meget omdiskuterede dagpengereform.