Små børn fra 0. klasse hærger dansk skole: Der skal mere konsekvens og disciplin

Der skal gøres op med begreber som rummelighed og forebyggelse, når det handler om at forhindre vold og vulgært sprogbrug i folkeskolen, hævder undervisningsministeren

Regeringen og Meretes Riisagers hjælp til voldsramte folkeskoler er en såkaldt taskforce, som skal rykke ud ved behov. Foto: Ritzau Scanpix
Regeringen og Meretes Riisagers hjælp til voldsramte folkeskoler er en såkaldt taskforce, som skal rykke ud ved behov. Foto: Ritzau Scanpix

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) vil have lærerne til at slå meget hårdere ned på vold og vulgært sprogbrug i folkeskolen, end tilfældet er i dag.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet på dagen, hvor DR Syd har bragt historien om Præstegårdsskolen i Esbjerg, som sidste år indberettede 75 tilfælde.

- Vi bliver nødt til at stoppe volden i grundskolen. Gør vi ikke det, så vil de elever, der oplever, at de kan slå, uden at det får konsekvenser, tage erfaringerne med sig videre i livet. Det kan gøre, de ikke respekterer myndighedspersoner i det hele taget, og det kan give problemer af social eller kriminel karakter.

- Det er derfor vigtigt at få stoppet både af hensyn til lærerne og elever, men også til det omgivende samfund, siger Merete Riisager til Ekstra Bladet.

Pænhed kommer til kort
Merete Riisager mener, at vi skal have gjort op med den 'pædagogiske pænhed, som er god et langt stykke hen ad vejen, men som kan komme til kort', som hun udtrykker det over for Ekstra Bladet.

Ifølge ministeren er Esbjerg-skolen nemlig ikke den eneste, som har problemer med børn, der helt ned til 0. klasse finder på at svine lærere til med udtryk som 'fuck din mor' eller 'skrid din luder'.

- Det er ikke nyt for mig. Jeg har fulgt statistikkerne meget nøje. Vi har en blød pædagogik i Danmark, hvor vi er optaget af at forebygge. Men er der opstået en voldskultur på en skole, så er det ikke længere nok at forebygge. Så skal der andre midler til, siger Merete Riisager til Ekstra Bladet.

Små børn fra 0. til 2. klasse hærger på dansk skole: 'Skrid din luder'

Taskforce
Regeringen har derfor afsat 30 millioner kroner fra satspulje-midlerne, som skal gå til en taskforce. Den skal turnere rundt i landet, hvor behovet er størst.

Meningen er, at lærerne på de ramte skoler skal have mere hjælp.

- Det kan være, der skal tages fat i forældrene. Det kan være, man skal finde et andet skoletilbud til børnene. Eller det kan være, at andre myndigheder skal ind over, siger undervisningsministeren.

Altså en taskforce, som gør de samme ting, som lærere og skoleledelser i dag allerede gør?

- Altså vold er ikke et generelt problem på danske folkeskoler. Det er et problem på et mindretal af skoler. Men det, der kan ske på de skoler, hvor vold er en del af hverdagen, det er, at man stille og roligt begynder at acceptere, at sådan er det åbenbart. Det er her, at en taskforce vil kunne komme ind og hjælpe. Så de ramte skoler kan blive bakket op, siger Merete Riisager.

Skole har fået påbud
Arbejdstilsynet har været på besøg på Præstegårdsskolen i Esbjerg og har givet skoleledelsen indtil 1. marts til at få gjort noget ved forholdene. Skoleleder Steffen Lawaetz, fortæller til DR Syd, at lærerne bliver nødt til at blive dygtigere til at håndtere konflikter.

- Alle ansatte skal være skarpe på, hvad der sker, når vi har en konflikt. Herunder også hvordan vi lærer af konflikterne, så vi bliver dygtigere til at håndtere lignende situationer, siger han til DR Syd.

Til Ekstra Bladet fortæller han, at han nødig vil have, at diskussionen skal komme til at handle om de rammer, som de ansatte arbejder under.

Mere konsekvens og disciplin
Ifølge Merete Riisager er problemet imidlertid slet ikke lærernes faglige kompetencer.

Skole-chefer koster kassen: Sendt på indianer-kursus til over halv million

- Det er klassisk dansk, at lærerne tager hele ansvaret på deres skuldre. Det bør man ikke kun gøre. Kommer der børn ind, som ikke er i stand til at tage imod en besked, og som ikke er i stand til at underordne sig en lærers myndighed, så kan selv de dygtigste lærere komme til kort.

Andel lærere, der har oplevet vold inden for det seneste år

2012: 1000

2014: 1170

2016: 1133

Kilde: Undervisningsministeriet

- Det handler om at ændre den pædagogiske tilgang, som kun handler om at forebygge og rumme. Det handler om, at der indimellem kommer børn ind med en anden baggrund til tingene. I de tilfælde skal der mere konsekvens og disciplin til.

Så disse børn og deres forældre vil lære af at en taskforce rykker ud og sørger for, at de bliver smidt ud og får tilbudt en anden skole?

- Altså hvis et barn er så truende, at lærere og elever lider under det, så skal man stoppe volden. Det man så må gøre, er at lave et andet skoletilbud til dem. Måske med lærere med særlige kompetencer.

Som er en kommunal opgave?

- Kommunerne har selvfølgelig et ansvar her. Det er ingen hemmelighed.

Andel lærere, der har oplevet trusler om vold inden for det seneste år

2012: 998

2014: 1170

2016: 1132

Kilde: Undervisningsminsiteriet

Kommune tager ansvar på sig
Og kommunen har en del af ansvaret, erkender Diana Mose Olsen (SF), der er formand for børn- og familieudvalget i Esbjerg Kommune.

- I sidste ende er det altid det siddende byråd, der har ansvaret, men det er jo klart, at vi først skal have viden om, hvad der foregår, før vi kan håndtere det, siger hun til DR Syd.