Socialdirektør ville bijobbe i vikarfirma: Førte borgmester bag lyset

Gav urigtige oplysninger til socialborgmesteren i København - jeg vidste ikke bedre, siger direktøren i dag

- Jeg var indtil ultimo november 2016 ikke vidende om, at Psykiatri Plus havde opgaver for Københavns Kommune, oplyser Anette Laigaard i dag. Da hun i april sidste år orienterede socialborgmesteren om sit kommende bijob i et vikarfirma, blev han derfor misinformeret, da Laigaard aldrig havde undersøgt firmaets baggrund ordentligt. Foto: Det Centrale Handicapråd
- Jeg var indtil ultimo november 2016 ikke vidende om, at Psykiatri Plus havde opgaver for Københavns Kommune, oplyser Anette Laigaard i dag. Da hun i april sidste år orienterede socialborgmesteren om sit kommende bijob i et vikarfirma, blev han derfor misinformeret, da Laigaard aldrig havde undersøgt firmaets baggrund ordentligt. Foto: Det Centrale Handicapråd

Hvis du nogensinde har været i kontakt med en dansk socialforvaltning, kender du uden tvivl spillereglerne: alt skal kunne dokumenteres. Og gerne ned i den mindste detalje og helst i tre kopier.

Sådan burde det også være for socialdirektøren i landets største kommune København.

Men da nu forhenværende socialdirektør Anette Laigaard i april sidste år skulle dokumentere, at der ikke var noget problem i at lade hende tage et bijob som bestyrelsesmedlem hos et privat vikarfirma, kneb det gevaldigt med dokumentationen:

'Mig bekendt har Københavns Kommune intet med PUS (vikarfirmaet, red.) at gøre, jeg har aldrig hørt om det før, og da vores linie i København er at holde opgaverne indenfor kommunen, er det heller ikke sandsynligt, at vi vil få noget med dem at gøre,' skriver Anette Laigaard 30. april 2015 i en mail til socialborgmester Jesper Christensen (S).

Artiklen fortsætter under faktaboksen...

Så længe havde hun dobbeltrollen

Anette Laigaard sad som socialdirektør i ni år og stoppede på posten 1. marts 2016. Men hendes forvaltning begyndte at benytte vikarfirmaet Psykiatri Plus mere end tre år tidligere, fra 1. januar 2013.

I perioden frem til september 2016 har kommunen haft udgifter for 7.896.233 kr. til firmaet.

Socialdirektøren trådte ind i bestyrelsen i vikarfirmaet 1. juni 2015, og samme år fik det to nye, store socialpsykiatriske bosteder under Københavns Kommune som kunde.

Anette Laigaard sidder i dag fortsat i bestyrelsen for vikarfirmaet.

Embedsmænd til borgmester: Alt er ok
Mailen er en anmodning om at indgå i bestyrelsen for vikarbureauet, der i dag hedder Psykiatri Plus. Og dokumentet indgår i en større aktindsigt fra Københavns Kommune, som Fagbladet FOA i dag kan offentliggøre.

I papirerne kan man ligeledes læse, hvordan Jesper Christensen 10. maj 2015 spørger sine embedsmænd, om der er 'noget formelt om denne jeg skal være OBS'. Et par uger senere svarer embedsmanden Morten Spangenberg tilbage i en mail:

'Umiddelbart ser jeg ikke et problem i, at Anette Laigaard indtræder i den nævnte bestyrelse'.

Anette Laigaard havde en hidtil ukendt dobbeltrolle som både socialdirektør i Københavns Kommune og bestyrelsesmedlem i vikarfirma, der arbejdede for kommunen. PR-foto: Det Centrale Handicapråd Samfund Socialdirektør undersøges: Brugte vikarfirma hun selv stod bag

Havde allerede solgt for millioner
Problemet er blot, at oplysningerne, som socialdirektøren giver sin borgmester, er forkerte. Da mailen bliver sendt, kender Københavns Kommune nemlig rigtig meget til vikarfirmaet.

Alene i 2013 købte kommunen således opgaver for næsten 1,3 millioner kroner hos vikarbureauet. Og yderligere næsten 710.000 kroner året efter. Det fremgår af denne oversigt, som kommunen først har fået lavet i år.

DOKUMENTATION: Her er alle papirerne fra aktindsigten

Med andre ord er der, da socialdirektøren skriver 'aldrig hørt' om firmaet før, allerede faktureret for to millioner kroner af et firma, som socialdirektøren nu vil sidde i bestyrelsen for.

Anette Laigaards forudsigelser om, at det 'ikke er sandsynligt, at vi får noget med dem at gøre,' kommer heller ikke til at holde stik. Siden hun indtrådte i bestyrelsen for vikarfirmaet 1. juni 2015, har det faktureret Københavns Kommune for yderligere mindst fire millioner kroner.

Artiklen fortsætter under faktaboksen...

Socialdirektør: Jeg vidste ikke bedre

Ekstra Bladet har bedt Anette Laigaard om et interview. Hun afviser dog at stille op, men har i stedet sendt denne skriftlige erklæring:

'Til din orientering har jeg i april 2015 orienteret borgmesteren ud fra den viden, jeg havde. Jeg var indtil ultimo november 2016 ikke vidende om, at Psykiatri Plus havde opgaver for Københavns Kommune.'

'Jeg var som ansat frem til 28. februar 2016 opmærksom på inhabilitetproblematikken og har ikke været i nogen dobbeltrolle. Dette er efterfølgende dokumenteret i den af Københavns Kommune bestilte advokatvurdering.'

'Jeg har siddet som menigt bestyrelsesmedlem i Psykiatri Plus fra sommeren 2015. Jeg har indtil dato modtaget 50.000 kroner i honorar.'

Ekstra Bladet har stillet følgende spørgsmål til Anette Laigaard, der i dag er formand for Det Centrale Handicapråd:

- du skriver i april 2015 til Jesper Christensen, at du ikke har hørt om, at det daværende PUS skulle have noget med Københavns Kommune at gøre - men det havde firmaet, der i årene 2013/2014 forinden din mail fik opgaver for over 1 million kroner. Hvorfor delte du ikke denne information med forvaltningen, herunder særligt Jesper Christensen?

- hvis svaret er, at du ikke vidste det - hvorfor undersøgte du det ikke nærmere? Du understreger selv i din anmodning, at du anerkender problematikkerne i at tage sådan en bestyrelsespost?

- har du informeret nogen i kommunen senere om, at du tog fejl/havde hørt forkert?

- hvad er din holdning til kritikken af din dobbeltrolle?

- hvor meget har du de seneste år fået i honorar for jobbet?

Skrev selv det politiske svar
Da sagen om Anette Laigaards dobbeltrolle i år blev kendt for offentligheden, valgte Københavns Kommune at hyre advokatfirmaet Lett. Efter få dages graveri i sagen konkluderede de, at der ikke var noget at komme efter.

I advokaternes rapport nævnes dog intet om de vildledende oplysninger, som socialdirektøren endte med at give sin politiske chef. Der står heller intet om, at den orientering, de øvrige politikere fik under et møde 17. maj 2015, var mundtlig, primært handler om hendes opsigelse som socialdirektør og er udformet af Anette Laigaard.

Den mundtlige orientering, som Jesper Christensen gav sine politiske kolleger, nævner således intet om navnet på firmaet. Det kaldes i stedet for en 'privat organisation, der leverer ydelser indenfor psykiatrien til kommuner og region'.

Det fremgår heller ikke klart af orienteringen, at socialdirektøren nu indtræder i bestyrelsen, mens hun fortsat arbejder for kommunen. Politikerne modtog aldrig noget på skrift om socialdirektørens nye bijob, før der blev rejst kritik af sagen i år.

Socialborgmesteren i København har fortsat fuld tillid til sin nu tidligere socialdirektør. Foto: Anthon Unger
Socialborgmesteren i København har fortsat fuld tillid til sin nu tidligere socialdirektør. Foto: Anthon Unger
 

Socialborgmester: Hun skulle jo ikke spørge om lov

Heller ikke socialborgmester Jesper Christensen (S) ønsker at stillle op til et interview med Ekstra Bladet.

Han har - som Anette Laigaard - i stedet sendt en kort erklæring:

'Jeg har ingen grund til at tro, at den tidligere direktør skulle have forholdt mig oplysninger i sagen, alene af den grund at Anette Laigaard, ifølge hendes kontrakt, ikke havde pligt til at spørge om lov til at have et bijob.'

'Og den efterfølgende advokatvurdering, som vi har foretaget for en sikkerheds skyld, siger jo også at der ikke er sket noget, og at Anette Laigaard ikke har optrådt inhabilt.'

Ekstra Bladet har stillet følgende spørgsmål til Jesper Christensen:

Da borgmesteren i april 2015 modtager Anette Laigaards anmodning om at indtræde i bestyrelsen hos det, der i dag er Psykiatri Plus, oplyser hun, at hun 'ikke har hørt' om, at kommunen køber opgaver hos firmaet. 

Efterfølgende beder borgmesteren to embedsmænd om svar på, hvorvidt 'der er noget at komme efter' - men som jeg læser dokumentationen i sagen, modtager han aldrig info om, at firmaet allerede har faktureret for over 1 million kroner?

- hvorfor har borgmesteren ikke modtaget disse informationer, da han traf sin beslutning - og hvis han har: hvornår ved socialborgmesteren, at firmaet faktisk allerede havde arbejdet for kommunen i flere år?

 - ville borgmesteren have truffet samme beslutning om Anette Laigaards anmodning, såfremt han på det tidspunkt vidste, at kommunen allerede var kunde hos firmaet?

- hvor godt informeret føler borgmesteren sig i dag af Laigaard og de to embedsmænd?

- det fremgår af dokumenterne, at der sker en mundtlig orientering af udvalget - er det korrekt, at borgmesteren orienterede mundtligt og aldrig skriftligt? Og svarer den offentliggjorte del af talepapiret overens med det, som udvalget fik at vide?

- hvad er forklaringen på, at firmaets navn ikke nævnes i orienteringen - og at det omtales som en 'organisation' og ikke som et privat firma?

- hvad er forklaringen på, at der ifølge talepapiret ikke nævnes noget om, at hun agter at indtræde i bestyrelsen, mens hun fortsat er socialdirektør? I talepapiret lyder formuleringen, at hun 'gerne vil indgå' i bestyrelsen - men det fremgår ikke klart, at hun i adskillige måneder som socialdirektør også kommer til at sidde i firmaets bestyrelse?

- hvis borgmesteren havde haft de korrekte oplysninger om firmaets opgaver for Københavns Kommune, havde han så (1) ændret sin beslutning/bedt om yderligere undersøgelser og/eller (2) orienteret socialudvalget anderledes, end det faktisk skete.

49 kommentarer
Vis kommentarer