Socialrådgivere: Donation er skelsættende opgør med puljer

Socialrådgiverne er glade for tankegangen bag Den A. P. Møllerske Støttefonds nye donation til socialområdet

750 millioner til det sociale område kan virkelig rykke noget, hvis pengene gives på den rigtige måde, mener man i Dansk Socialrådgiverforening.

Derfor hæfter foreningen sig særligt ved, at en donation på 750 millioner kroner, som Den A. P. Møllerske Støttefond onsdag har bevilget til det sociale arbejde, gives til projekter, der har et langt sigte.

- Det er virkelig en progressiv vej, fonden er gået med sine støttekroner, siger formand Majbrit Berlau.

Dansk Socialrådgiverforening har selv været inviteret af fonden til at komme med input til, hvordan penge bliver givet bedst ud på området. Og i det oplæg, som fonden er kommet med, genkender foreningen flere af sine egne ideer.

Blandt andet hæfter Majbrit Berlau sig ved, at pengene særligt bliver øremærket initiativer, der har et varigt perspektiv.

- Det helt unikke ved det er, at de ikke går ind og laver sådan nogle puljer, hvor der er projekter, der får penge i to år, og så bryder projektet sammen, når pengene slipper op, siger hun.

Hun mener, at pengene kan gøre op med de mange siloer, som udsatte borgere i dag møder, når de er i kontakt med det offentlige system.

- De går ind og vil understøtte en positiv udvikling i kommuner og andet offentligt, socialt arbejde. Med henblik på at få etableret nogle af de investeringer, der skal til for at omlægge til helhedsorienterede indsatser ude i kommunerne, siger hun.

De mange millioner fra den A.P. Møllerske Støttefond skal gives til tre fokusområder, lyder det onsdag fra fonden.

Et fokus på at få unge og voksne ind på arbejdsmarkedet, på at nedbryde negativ social arv og på at skabe bedre fysiske rammer for de socialt udsatte i eksempelvis institutioner og socialt boligbyggeri.

4 kommentarer
Vis kommentarer