Sø- og Handelsretten underkender Scandlines i sag mod Femern

Scandlines mente, at Femern A/S havde brudt markedsføringsloven, det var Sø- og Handelsretten ikke enige i

Det er faldet rederiet Scandlines for brystet, at Femern A/S - firmaet bag den kommende faste forbindelse i form af en tunnel mellem Falster og Tyskland - i materiale har promoveret forbindelsen.

Og ifølge Scandlines har gjort det på bekostning af dem.

Rederiet, der i dag driver færgeforbindelse på ruten, havde derfor slæbt Femern A/S i Sø- og Handelsretten for brud på markedsføringsloven.

Femern A/S er dog blevet frikendt i alle forhold.

Efter mange års politisk diskussion ser Femern-forbindelsen endelig ud til at blive en realitet. Illustration: Femern A/S Samfund Tunnel til Tysland ét skridt nærmere

I alt ti udsagn eller udgivelser fra Femern A/S havde Scandlines trukket selskabet i retten for.

Det er blandt andet, at Femern A/S har skrevet, at tunnelen altid vil være åben uanset vejrliget, at tunnelen er den mest miljøvenlige løsning, og at tunnelen vil give en rejsetid på ti minutter mod 'omkring en time' - underforstået med færgen.

- Vi er naturligvis tilfredse med, at retten har frifundet os i samtlige klagepunkter.

- Dommen slår fast, at vi har ret til at informere borgerne om verdens længste sænketunnel og de objektive fordele, den vil give brugerne, skriver Jens Villemoes, pressechef Femern A/S, i en pressemeddelelse.

Baggrunden for frifindelsen er for en del af punkternes vedkommende, at de optræder i en folder på tysk. Og derfor ikke anses for et dansk anliggende.

Den mest tungtvejende grund er dog, at tunnelen ikke ventes at stå klar før 2028.

- Det er imidlertid rettens opfattelse, at ibrugtagningen af forbindelsen ligger i en så fjern og usikker fremtid, at en forberedende opmærksomhedsskabelse omkring den faste Femern Bælt-forbindelse på nuværende tidspunkt ikke har en aktualitet, som gør markedsføringsloven anvendelig i denne sag, skriver Sø- og Handelsretten i afgørelsen.

Scandlines mener trods frifindelsen, at Sø- og Handelsretten har givet dem ret i kritikpunkterne.

- Vi er tilfredse med, at retten er enig i, at Femern A/S’ materiale er misvisende, men vi må også tage til efterretning, at markedsføringslovens bestemmelser ikke finder anvendelse.

- Vi er naturligvis stærkt utilfredse med, at et statsejet selskab uhindret kan fremsætte nedsættende og misvisende påstande om vores virksomhed som et led i en skatteyderfinansieret informationspligt, skriver Søren Poulsgaard Jensen, administrerende direktør i Scandlines, i en pressemeddelelse.

Forbindelsen over Femern Bælt bliver verdens længste sænkebro. Illustration: Femern A/S Samfund Femern-farcen: Her er kritikken af milliardprojektet

5 kommentarer
Vis kommentarer