Sønderlemmende kritik af Danmark

Forældet lovgivning gør, at det kun er en forsvindende lille del af danske voldtægtssager, der ender med en dom, mener stor menneskerettighedsorganisation

Amnesty International var en af arrangørerne bag en demonstration for samtykke i København sidste år. Foto: Rasmus Flindt Pedersen/POLFOTO
Amnesty International var en af arrangørerne bag en demonstration for samtykke i København sidste år. Foto: Rasmus Flindt Pedersen/POLFOTO

Straffrihed, forældet lovgivning og kønsstereotyper er bare et lille udpluk af de udfordringer, som danske voldtægtsofre møder på deres vej til retfærdighed, lyder det i en ny sønderlemmende rapport fra Amnesty International.

Ifølge menneskerettighedsorganisationen har vi en udbredt voldtægtskultur her i landet, hvilket blandt andet skyldes, at den danske lovgivning giver ofrene ansvaret for at løfte bevisbyrden for, at de har gjort modstand mod gerningsmanden.

- Den danske straffelov anerkender ikke sex uden samtykke som voldtægt, siger Amnestys researcher Anna Blus til Ekstra Bladet.

- Det er et af hovedproblemerne. Vi så gerne, at den danske regering ændrede den lov.

Tallene fra rapporten afslører blandt andet, at selvom der blev anmeldt 890 voldtægter i 2017, endte kun 94 af dem med en dom.

Det skal ses i lyset af, at der ifølge Justitsministeriet i alt var 5100 voldtægter eller forsøg på voldtægter samme år. Syddansk Universitet vurderer, at det tal kan være helt oppe på 24.000.

Ifølge Amnesty International kunne en samtykkelov føre til flere domme, da det vil betyde, at anklagemyndigheden kun skal bevise, at der ikke har været samtykke mellem parterne inden sex. De nuværende regler gør, at anklagemyndigheden skal bevise, at der har været tvang eller vold involveret i overgrebet.

Flere europæiske lande har allerede en samtykkelov, heriblandt Sverige, Tyskland og England.

- Problemet er det, vi kalder 'det nordiske paradoks'. Fordi Danmark er et førende land med hensyn til kønsligestilling på mange områder, men når det kommer til seksuel vold mod kvinder, er tallene skræmmende høje, og der er en høj grad af straffrihed, forklarer Anna Blus.

Kæmp, frys eller flygt
I rapporten har Amnesty interviewet 18 voldtægtsofre, som uddyber, hvordan de føler sig svigtet af det danske system. En af dem er Kirstine Holst.

- Der ligger et urimelig stort ansvar på kvinderne, som faktisk skal forsøge at afværge deres egen voldtægt. Det er et ansvar, som man har meget vanskeligt ved at tage på sig, fordi man rent biologisk reagerer ved at kæmpe, fryse eller flygte, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Man kan ikke tage ansvar for, hvordan man reagerer i den situation, men det er faktisk det, som loven kræver.

Kirstine så derfor gerne, at Amnestys krav om en samtykkebaseret lovgivning blev efterfulgt.

- Det er mit håb, at en ændret lovgivning vil motivere hele vejen ned igennem systemet til at sikre samtykke, fastslår hun.