Sogn i København ramt af nedlukning

Tingbjerg Sogn i København bliver ramt af nedlukning, da smitten i sognet har overskredet myndighedernes grænseniveauer. Det viser en opgørelse fra SSI

Da Mette Frederiksen i marts fortalte, at man var nået til enighed om en langsigtet genåbningstale, fortalt hun også, at lokale nedlukninger - som den i Hørsholm - ville blive nødvendigt for at kunne åbne resten af samfundet.

Tingbjerg Sogn lukker ned. Det er konsekvensen af, at sognet nu har overskredet myndighedernes niveauer.

Det betyder blandt andet, at skoler og fritidsinstitutioner samt kultur- og fritidsliv bliver lukket ned.

Samtidig er den generelle smitte i Københavns Kommune steget til 153 smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste. Hvis tallet overskrider 250, vil hele kommunen blive lukket ned.

Sogne skal nedlukke, hvis alle følgende tre kriterier er opfyldt:

  • Der er mere end 500 smittede pr. 100.000 borgere
  • Der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage
  • Positivprocenten er på 2,5 procent eller mere.

Samtidig er den generelle smitte i Københavns Kommune steget til 153 smittede per 100.000 indbyggere den seneste uge.

Tallet har været let stigende den seneste uge, da det for en uge siden lå på 130.

Hvis tallet overskrider 250, vil hele kommunen blive lukket ned, så der er fortsat et stykke op.

Et sogn bliver lukket ned, hvis smitten overskrider tre tal.

Det gælder, hvis der på en uge har været flere end 20 smittetilfælde, en positivprocent over 2,5 og en incidens - smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere - på over 500.