Soldat til 15-årige i praktik: - Dette er min pik i stiv tilstand

Soldat fra Aalborg Kaserne blev efter flere bemærkninger af seksuel karakter undersøgt af Forsvarsministeriets Auditørkorps

Selvom konstablen erkendte, at han var kommet med sjofle bemærkninger over for skoleeleverne, fik det ingen strafferetlige konsekvenser for ham. Foto: Henriette Dæhli
Selvom konstablen erkendte, at han var kommet med sjofle bemærkninger over for skoleeleverne, fik det ingen strafferetlige konsekvenser for ham. Foto: Henriette Dæhli

En konstabel ved Aalborg Kaserne gebærdede sig i oktober 2017 på en måde, der fik hans delingsfører til at indberette ham til Forsvarsministeriets Auditørkorps for krænkende adfærd over for en gruppe skoleelever.

Det skriver Berlingske på baggrund af en aktindsigt i sager om krænkende adfærd behandlet af Auditørkorpset, der er den militære anklagemyndighed.

- Det er min pik i slap tilstand, og dette er min pik i stiv tilstand, lød det blandt andet fra konstablen til skoleeleverne i erhvervspraktik, da han skulle vise dem, hvordan de foldede en feltspade ud.

'Liderlig mand'
Da konstablen senere var til stede på de kvindelige elevers stue på kasernen, sagde han:

- Det skal man ikke sige til en 21-årig liderlig mand.

Hvad der gik forud for konstablens udsagn er uvist.

Konstablen har over for Auditørkorpset indrømmet, at han kom med 'sjofle bemærkninger' til eleverne. Alligevel har Auditørkorpset indstillet efterforskningen.

- Du har bekræftet, at du er fremkommet med sjofle bemærkninger over for erhvervspraktikanterne. Efter en samlet vurdering af sagen finder jeg imidlertid ikke, at udtalelserne har den for en militær straffesag fornødne grovhed.

- Jeg har derfor i medfør af retsplejelovens paragraf 749, stk. 2, besluttet at indstille efterforskningen i sagen, idet der ikke er rimelig formodning om, at et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige, er begået, skriver auditøren i sin afgørelse.

Flere droppet
Sagen om konstablen fra Aalborg er dog ikke den eneste, der er blevet droppet på grund af, at den ikke havde den 'fornødne grovhed'.

Ifølge Berlingske er fire sager om seksuelle krænkelser blevet lagt ned af Auditørkorpset med samme begrundelse inden for de seneste fem år.

Hverken Auditørkorpset eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere den konkrete sag, men Forsvarskommandoen understreger over for avisen, at krænkende adfærd er uacceptabel.