Statsløse får godtgørelse for nej til dansk pas

17 tidligere statsløse har krævet kompensation for uretmæssigt at være blevet nægtet statsborgerskab

Østre Landsret pålægger Integrationsministeriet at betale en økonomisk godtgørelse til syv tidligere statsløse palæstinensere.

Seks af de unge blev fejlagtigt nægtet dansk statsborgerskab, mens én retsstridigt havde fået sin sag forsinket i så lang tid, at det i sig selv kunne begrunde godtgørelse for tort. De syv får hver 20.000 kroner.

I alt havde 17 personer anlagt sag mod ministeriet, men ti af sagsøgerne får ikke medhold.

De 17 unge, der i dag alle er danske statsborgere, havde krævet både godtgørelse for tort og erstatning for økonomisk tab.

De havde krævet beløb på mellem 11.000 kroner og 257.000 kroner.

Ministeriet blev imidlertid helt frifundet for påstandene om erstatning for økonomisk tab. Dog blev én af sagsøgerne tilkendt 46 kroner i erstatning for et rentetab, som den pågældende har lidt.

Baggrunden for sagen var det hændelsesforløb, som i 2011 gav anledning til nedsættelsen af Statsløsekommissionen.

I august 2015 slog den fast, at Danmark gennem 19 år havde administreret i strid med internationale konventioner ved ikke at efterleve statsløses ret til lempeligere adgang til dansk statsborgerskab.

Det var et foreløbigt punktum i sagen, der allerede i foråret 2011 førte til, at den daværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) blev fyret som minister.

De 17 unge har også sagsøgt netop Birthe Rønn Hornbech. Den del af sagen verserer fortsat ved Østre Landsret.

48 kommentarer
Vis kommentarer