Stor utilfredshed i Jylland: - Det er en rigtig trist dag

Vest- og sønderjyder skuffede: Ifølge Energinet kan kun 26 ud af 170 kilometer højspændingsledning graves ned

Jan Dahlmann fra Bredebro er en af de danskere der vil blive berørt af de nye højspændingsledninger. Foto: Christer Holte
Jan Dahlmann fra Bredebro er en af de danskere der vil blive berørt af de nye højspændingsledninger. Foto: Christer Holte

- Dybt skuffende. Det er en rigtig trist dag. Men vi kæmper videre med næb og kløer.

Det siger Vardes borgmester, Erik Buhl (V), til den ny analyse, som det statslige selskab Energinet har fremlagt mandag. 

Ifølge Energinet kan kun 26 kilometer ud af i alt 170 kilometer planlagt højspændingsledning fra Idomlund ved Holstebro til den tyske grænse lægges i kabler i jorden. 

Det er en forøgelse fra 10 til 15 procent af, hvad man oprindeligt kalkulerede med, oplyser administrerende direktør Henrik Riis fra selskabet Energinet Eltransmission.

Minister lytter til borgerne i sag om el-master

- Vi kan lægge lidt mere kabel i jorden end de 16-17 kilometer, vi planlagde. Vi havde gerne set, at vi kunne kabellægge noget mere. Men de alternative løsninger, vi har undersøgt, dur ikke, siger Henrik Riis til Ritzau.

Hvis man eksempelvis graver kabler ned over længere strækninger, kan det bringe Danmarks forsyningssikkerhed i fare. 

Ifølge rapporten vil alternativerne give risiko for forvrænget spænding - "støj" - i strømforsyningen. Det kan medføre forkortet levetid og fejl i elnettet og i elapparater hos forbrugerne. 

Det er Miljøstyrelsen, som skal afgøre, hvor på den lange strækning kablerne skal lægges i jorden. Planerne om 500 højspændingsmaster på 35 meters højde har vakt vrede i de seks jyske kommuner, der bliver berørt.

Men de planlagte nye elforbindelser gennem Jylland er vigtige for at omlægge den danske elforsyning fra sort til grøn, så mere vindmøllestrøm kan indpasses i systemet, påpeger energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Han bad efter kraftig lokal modstand Energinet undersøge alle muligheder og holdt i august to borgermøder for de berørte borgere. 

- Det afgørende for mig er, at vi får flest mulige af de her kabler gravet ned, og vi får størst mulig sikkerhed for, at alle sten er vendt, siger Lilleholt til Ritzau.

"Elmotorvejen" med 400-kilovolt-kabler gennem Jylland skal forbindes med Viking Link, som er et 770 kilometer langt søkabel til England. 

Energinets rapport skal nu gennemgås af udenlandske eksperter.