Store folkeskoleklasser kan starte op 18. maj

6.-10.-klasser kan starte op igen fra 18. maj

Folkeskolens skriftlige afgangsprøve. 9. klasse på Toftevangskolen i Birkerød. Foto: Janus Engel
Folkeskolens skriftlige afgangsprøve. 9. klasse på Toftevangskolen i Birkerød. Foto: Janus Engel

Regeringen og Folketingets partier er blevet enige om ny aftale, der sikrer, at de store folkeskoleklasser kan vende tilbage til skole.

Det sker fra 18. maj.

'De større børn kommer i skole igen. Kommuner og skoler får lokal fleksibilitet til at tilrettelægge den nærmere organisering inden for de sundhedsfaglige retningslinjer, som aftales i sektorpartnerskab. Det gælder også klubtilbud', står der i aftalen.

Torsdag er der enighed om fase to i åbningen af Danmark. Det betyder blandt andet, at samtlige folkeskoleelever kan vende tilbage til skolen fra 18. maj.

Der skal stadig tages hensyn til afstand, og myndighedernes anvisninger skal følges.

Også erhvervsuddannelser og andre ungdomsuddannelser kan åbne.

'Undervisning og eksamener med krav om fysisk fremmøde. Desuden åbning af STU, EUD og FGU (18. maj)', står der i aftalen, der præsenteres på Marienborg torsdag aften.

Herunder kan du se hele aftalen.

Sådan lyder aftalen

Regeringen (S) og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet er enige om nedenstående initiativer.

Genåbningens fase to

På baggrund af rådgivning fra ekspertgruppen under Statens Serum Institut (SSI) samt den økonomiske ekspertgruppe er partierne enige om genåbningens fase to. I uge 20 vil ekspertgruppen under SSI foretage opdaterede beregninger. Hvis forudsætningerne for genåbningens anden fase som følge heraf ændres, drøftes det mellem partierne.

Danskerne har efterlevet myndighedernes vejledninger om afstand, hygiejne mv. Derfor er der nu mulighed for at fortsætte den gradvise åbning af Danmark. 

Genåbningen hviler derudover på fem elementer: - En offensiv teststrategi med testning både i et sundhedsspor og et samfundsspor, smitteopsporing og isolation af smittede. Der gennemføres repræsentativ testning af befolkningen i faste tidsintervaller og ud fra en klar plan.  - Brug af værnemidler, bl.a. for at beskytte de sårbare grupper. - Sundhedsmyndighedernes retningslinjer om fysisk afstand.  - Sundhedsmyndighedernes retningslinjer om god hygiejne. - Undgå superspredning.

Den enkelte virksomhed, der er omfattet af fase to, kan vurdere, at det ikke er hensigtsmæssigt at lukke op. I den situation vil en virksomhed, der tidligere har været omfattet af et forbud og derfor har været lukket, kunne vælge fortsat at holde lukket og vil efter den gældende ordning derefter modtage op til 80 pct. i kompensation for de faste udgifter. Partierne er enige om at drøfte en udfasning af de midlertidige hjælpepakker i takt med den kontrollerede genåbning af økonomien. Regeringen vil på baggrund af et oplæg fra en ekspertgruppe invitere til drøftelser herom. 

Partierne er på den baggrund enige om at igangsætte følgende initiativer i fase to:

Fuld åbning af detailhandel (11. maj) Detailhandlen - herunder storcentre - kan genåbne under de retningslinjer, som er aftalt i sektorpartnerskabet - 'Retningslinjer om ansvarlig indretning af udvalgsvarebutikker i detailhandlen mv. i lyset af udbruddet af covid-19'.

 

Restaurations-, caféliv og lign. påbegyndes (18. maj) Restauranter, caféer og lign. kan servere under nærmere retningslinjer bl.a. vedrørende åbningstid, fysisk afstand mv. 

 

6.-10. klasser i gang (18. maj) De større børn kommer i skole igen. Kommuner og skoler får lokal fleksibilitet til at tilrettelægge den nærmere organisering inden for de sundhedsfaglige retningslinjer, som aftales i sektorpartnerskab. Det gælder også klubtilbud.

 

Undervisning og eksamener med krav om fysisk fremmøde. Desuden åbning af STU, EUD og FGU (18. maj).

 

Hjemmearbejde i private virksomheder. Det er lagt til grund, at væsentligt flere privatansatte møder fysisk ind på arbejde som normalt.

 

Professionel idræt uden tilskuere.  Åbningen omfatter hele den professionelle idræt, der kan åbne straks.

 

Ind- og udlån på biblioteker (18. maj).

 

Idræts- og foreningsliv - udendørs. Der kan, under de gældende regler, gennemføres sundhedsmæssigt forsvarlige aktiviteter udendørs. 

 

Folkekirken og trossamfund i gang (18. maj) Kirker og trossamfund aftaler i sektorpartnerskab, hvordan åbningen tilrettelægges sundhedsmæssigt forsvarligt. 

 

Afslutning af forløb på efterskoler (18. maj) Der udarbejdes i samarbejde mellem efterskolerne og sundhedsmyndighederne nærmere retningslinjer, der skal sikre, at smitterisikoen mindskes mest muligt. Desuden skal der sikres en model for, at selvisolation af covid-19-positive personer og eventuelt deres familier vil kunne opretholdes. 

Zoologiske anlæg, hvor gæsterne transporterer sig i bil, kan være åbne. De nærmere retningslinjer aftales i sektorpartnerskab. 

 

Regeringen vil løbende foretage nødvendige tilpasninger i den offentlige sektor f.eks. ift. forsvar, politi, socialområdet, tilsyn, certifikatkurser mv. I takt med genåbningen er der behov for, at Arbejdstilsynet og andre offentlige tilsyn og kontrolmyndigheder følger med. 

 

Partierne noterer sig, at regeringen aktuelt er i dialog med nabolandene og vil tage stilling til den midlertidig grænsekontrol med indrejseforbud samt de skærpede rejsevejledninger. Regeringen melder ud herom senest 1. juni 2020.