Stormflod erklæret i store dele af det sydlige Danmark

Onsdag bød på stormflod i meget af det sydlige Danmark, har Stormrådet afgjort torsdag

Stormrådet har afgjort, at der var stormflod i store områder af det sydlige Danmark onsdag. Allerede onsdag afgjorde rådet, at der havde været stormflod på den fynske nordkyst fra Bogense til Kerteminde samt Odense Fjord.

Torsdag har Stormrådet kigget på udviklingen onsdag eftermiddag og aften, hvor store vandmasser strømmede ud af Østersøen og ind gennem de sydlige danske farvande.

Rådet har herefter føjet Jyllands østkyst fra syd for Lillebæltsbroen, Langeland, Ærø og nærtliggende øer samt Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland mellem Karrebæksminde og Rødvig til listen.

- Stormrådets afgørelse betyder, at skaderamte i de udpegede områder har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført, skriver Stormrådet i en pressemeddelelse.

Stormrådet er et uafhængigt råd, der definerer store vejrhændelser. Og dermed også er afgørende for, om og hvor meget erstatning der kan søges for skader.

Onsdagens stormflod var udløst af stormen Alfrida, der startede med at skubbe store vandmængder fra Nordsøen ned over Danmark og blandt andet op i Østersøen.

Da stormen aftog, passerede vandmasser tilbage mod Nordsøen, og det var her, at det sydlige Danmark oplevede en markant stigende vandstand med oversvømmelser flere steder.

Mens stormen førte til stigende vandstand, har den ifølge netmediet Finanswatch ikke givet skader i samme omfang som flere tidligere storme. Det baserer Finanswatch på interviews med flere forsikringsselskaber.

- I går havde vi pænt travlt i forhold til stormvejret, og der handlede det om noget, der var blæst ned.

- Men slet ikke noget, der minder om de større storme i de seneste år, siger Jens Langergaard, kommunikationschef i Topdanmark, til Finanswatch.

FAKTA: Sådan defineres stormflod

Hvis Stormrådet vurderer, at der har været stormflod, kan boligejere søge erstatning for vandskader.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) advarer om stormflod, når der ventes en forhøjet vandstand på mere end 125 centimeter.

Begrebet stormflod kan du blive klogere på her:

* Det er Stormrådet, der afgør, om der har været stormflod i Danmark.

* Normalt dækker forsikringer på huse og ejendomme ikke skader som følge af stigende vandstand.

* Men hvis Stormrådet når frem til, at der har været stormflod, kan man søge erstatning fra den offentlige stormflodsordning.

* Stormflod er oversvømmelse som følge af en ekstrem høj vandstand i havet. Betingelsen for at erklære stormflod er, at den statistisk sker sjældnere end hvert 20. år.

* Stormrådet afgør, hvorvidt der har været stormflod i et område på et bestemt tidspunkt. Det sker i samarbejde med DMI og Kystdirektoratet.

* Stormrådet har ni medlemmer. Det består af en uafhængig formand samt repræsentanter for kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og Forbrugerrådet.

* Der kan ikke ydes erstatning for stormflod ved skader sket i områder, der ikke er omfattet af Stormrådets afgørelse.

* Bor man i et område berørt af stormflod, har man to måneder til at anmelde skaderne.

Kilde: Stormrådet.

1 kommentar
Vis kommentarer