Studerende om gymnasiereform: Vi bliver for ens

HF giver ikke automatisk adgang til universiteterne i nyt udspil. Det vil ramme skævt, lyder kritik

I Gymnasiereformen fremgår det blandt andet, at HF ikke skal være adgangsgivende til universitetet. (FOTO: Peter Hove Olesen)
I Gymnasiereformen fremgår det blandt andet, at HF ikke skal være adgangsgivende til universitetet. (FOTO: Peter Hove Olesen)

At HF ikke længere automatisk vil give adgang til universiteterne, vækker hovedrysten hos de universitetsstuderende.

I regeringens nye udspil til en gymnasiereform fremgår det nemlig, at der skal være et karakterkrav på 4 i dansk og matematik for at komme ind på en gymnasial uddannelse, og at HF fremover skal målrettes erhvervs- og professionsuddannelserne.

For at komme ind på en universitetsuddannelse skal HF-studenter fremover tage en overbygning med HF-enkeltfag, der kan vare op til et halvt år.

Lever du op til det nye karakter-krav på 4? (Arkivfoto) nationen Test dig selv: Kan du klare regeringens adgangskrav til gymnasiet?

Det nye udspil, hvor HF som udgangspunkt ikke giver direkte adgang til universitetet, vil være en barriere for unge, mener formanden for Danske Studerendes Fællesråd, Yasmin Davali.

- Det kommer til at betyde, at vi får en mere ensformig og ensrettet vej til universiteterne. Den studenterbefolkning, der kommer til at være, vil ligne hinanden mere, fordi nogle af de unge, der har skullet bruge mere tid på at finde ud af, hvad de gerne vil, bliver sorteret fra.

- De unge vil komme til at opleve, at der vil være flere barrierer i uddannelsessystemet, end der er i dag, siger hun.

Samfund Regeringen vil inddrage læseferien for 1.g og 2.g

At det bliver lidt sværere at bruge sin HF til at komme ind på en universitetsuddannelse, vil ifølge Yasmin Davali blandt andet ramme unge fra uddannelsesfremmede hjem.

- Det vil gå ud over dem, der ikke nødvendigvis vidste, hvad de ville bruge resten af deres liv på, da de stoppede i folkeskolen. Dem, som har fået inspiration og nye ideer til at farve deres uddannelsesliv på baggrund af oplevelser, de har haft senere i livet.

- For dem var det ikke mejslet i sten, hvad de skulle med deres uddannelsesliv, men det betyder ikke, at de ikke kan blive fremragende studerende alligevel.

Den toårige HF-uddannelse kommer ifølge regeringens udspil til at få flere timer i dansk og matematik. Uddannelsen vil derudover blive opdelt i semestre og kommer til at indeholde fagpakker specifikt målrettet forskellige erhvervsakademi- og professionsuddannelser.

Samfund Regeringen vil lade elever læse alene i 500 timer

2 kommentarer
Vis kommentarer