Annonce:
Annonce:

Sundhedsministeren om ambulancekørsler: Folk skal have tillid til opgørelserne

Mens Karen Ellemann mener, at opgørelserne over, hvor længe folk venter på ambulancen skal være retvisende, mener Bent Hansen, formand for Danske Regioner, ikke, at det er så vigtigt

Karen Ellemann er fungerende sundhedsminister, da Ellen Trane Nørby er på barsel. Foto: Stine Tidsvilde
Karen Ellemann er fungerende sundhedsminister, da Ellen Trane Nørby er på barsel. Foto: Stine Tidsvilde
Annonce:
Følg Samfund

Mens regionerne ikke mener, det er problematisk, at ambulancekørsler over regionsgrænser ikke indgår i deres officielle statistikker, er sundhedsministeren, Karen Ellemann (V), mere kritisk over for regionernes praksis.

- Danskerne skal selvfølgelig kunne have tillid til regionernes responstidsopgørelser. Jeg er derfor i dialog med Danske Regioner om at få lavet nogle mere ensartede opgørelser, så de er lettere at sammenligne på tværs af landet.

Udrykninger mørklægges: Fire gange længere ventetid på ambulancen

Annonce:

Ekstra Bladets kortlægning af ambulancernes 'nabokørsler' viser, at det til 84 procent af områderne, hvor en naboambulance er kørt til har taget markant længere tid, end det plejer, når regionens egne ambulancer kører dertil. Alligevel inkluderer regionerne ikke disse 'naboture' i de opgørelser over ventetid på ambulancer, som de offentliggør.

Ikke vigtigt
Men for borgerne er det slet ikke så vigtigt at vide, præcis hvor lang tid ambulancen er om at nå frem hos dem, men blot, at det sker så hurtigt som muligt, mener Bent Hansen, formand for Danske Regioner og Region Midtjylland.

- For mig er det vigtigt, at vi kan trække på hinandens beredskaber. Jeg synes ikke, man skal bruge penge på at registrere kørslerne manuelt, når det drejer sig om så få. I stedet skal vi bruge pengene på at sikre et godt beredskab, siger han.

Mens nabokørslerne fylder relativt lidt i regionernes samlede antal udrykninger til livstruende sygdom (A-kørsler), så fylder de i nogle områder op mod halvdelen af det samlede antal af ambulanceudrykninger til livstruende lidelser.

Asta døde mens hun ventede på ambulance: - Jeg savner hende hver eneste dag

Annonce:

Det er altså knap halvdelen af A-kørslerne til for eksempel 8970 Havndal, der mørklægges.

Hvad tænker ministeren om, at regioner mørklægger op mod hver anden A-kørsel til visse postnumre?

- Jeg er tilfreds med, at regionerne i overvejende grad overholder deres egne responstidsmål og følger op på dem politisk. Jeg vil opfordre regionerne til at forklare borgerne hvorfor, hvis de ikke medregner nabokørsler.

Ekstra Bladets kortlægning viser, at det i 8 ud af 10 postnumre, hvor en naboambulance har kørt til en livstruende lidelse, har taget længere tid i gennemsnit, end ifølge regionens offentliggjorte tal for samme område. Hvad tænker ministeren om det?

Annonce:

- For den enkelte borger må det være en tryghed, at regionerne kan låne hinandens ambulancer i stedet for at skulle vente på, at den pågældende region får en af sine egne ambulancer ledig igen. For nogle borgere vil det betyde en lidt længere responstid, men for andre vil det betyde en kortere ventetid. For 'lån' foregår også i tilfælde, hvor en anden regions ambulance faktisk er den nærmeste.

To regioner har afslået at oplyse Ekstra Bladet om de konkrete responstider på disse kørsler udført af andre regioner. Synes ministeren, det er tilfredsstillende, at regionerne administrerer Offentlighedsloven forskelligt som i dette tilfælde?

- Offentlighedsloven hører under justitsministeren. Hvis man synes, der er grund til at klage over en regions afgørelse om eksempelvis indsigt i responstider, så kan man klage til Ankestyrelsen.

Så mange ture mørklægges

Ekstra Bladet har fået data for alle fem regioner, der viser, hvor mange gange, de har benyttet en ambulance fra en anden region til de såkaldte A-kørsler, der er fuld udrykning til livstruende sygdom.

I forhold til det samlede antal ambulancekørsler, så fylder nabokørslerne en meget lille procentdel. Men som Ekstra Bladets kortlægning viser, så fylder naboturene i visse postnumre op mod halvdelen af det samlede antal kørsler.

Region Midtjylland og Syddanmark har ikke villet oplyse, hvad responstiden på kørslerne har været, og i Syddanmark har man end ikke villet oplyse, til hvilket postnummer ambulancen er kørt, selvom det er sket i alle andre regioner.

Region Hovedstaden: 86 gange i 2016 har Region Hovedstaden benyttet sig af ambulancer fra en anden region. 57 ture er blevet kørt i 2640 Hedehusene, og de har haft en gennemsnitstid på 7.44. Region Hovedstadens egen opgjorte tid for det område er en såkaldt mediantid på 7.16. En mediantid betyder den midterste tid i et datasæt. Så ud af 100 tider opsat i rækkefølge, så vil den 50. tid være mediantiden.

I Hovedstaden er der to postnumre, hvor en ambulance har været hurtigere fremme end mediantiden i det pågældende område. Begge ture er kørt i København og har taget hhv. 27 og 45 sekunder. Da postnumrene ligger ca. 30 kilometer fra regionsgrænsen mellem Sjælland og Hovedstaden tyder det på, at ambulancen fra Region Sjælland ved et tilfælde har været lige ved skadesstedet. For eksempel i forbindelse med en overflytning af en patient til Rigshospitalet.

Ekstra Bladet blev ad flere omgange nægtet aktindsigt i naboambulancerne, selvom Region Sjælland havde data klar og blot ventede godkendelse fra Region Hovedstaden til at udlevere det. Region Hovedstaden afslog blandt andet Ekstra Bladets aktindsigtsanmodning med, at man ikke opgjorde data på den måde, som Ekstra Bladet ønskede og som Region Sjælland lå inde. region Sjælland var som nævnt klar til at udlevere data uden nogen arbejdsmæssig omkostning for Hovedstaden overhovedet.

Region Sjælland: 111 gange i 2016 har Region Sjælland brugt en ambulance fra Region Hovedstaden. I alt har der været 37.000 ambulancekald i regionen i 2016.

101 ture er blevet kørt i 4040 Jyllinge med en gennemsnitlig responstid på 10.51. Region Sjællands egen gennemsnitlige responstid i det område er 10.59. Størst forskel er der i 4000 Roskilde med en gennemsnitstid over fire kørsler på 28.12. I samme postnummer opgør Region Sjælland en gennemsnitlig responstid på 6.00.

Region Nordjylland: I Region Nordjylland er der i 2016 kørt 91 A-kørsler af Region Midtjylland fordelt på fire kommuner. Ifølge regionen svarer det til to procent af det samlede antal kørsler i de berørte kommuner.

Ekstra Bladet kender dog kun responstiderne på kørslerne udført af Midtjylland for 2. halvår. Her har der været kørt 46 nabokørsler til de mest hastende ambulanceudkald i Nordjylland. Flest er kørt til Mors, hvor der har været kørt 25 ture.

Tidsforskellen mellem regionens egen opgørelse og nabokørslerne er størst i 9670 Løgstør, hvor der i fjerde kvartal 2016 er kørt to nabokørsler med en gennemsnitstid på 38.55. Region Nordjylland opgiver i samme periode den gennemsnitlige responstid til 08.34.

Det krævede flere klager og ugers tovtrækkeri at få regionen til at udlevere responstiderne på nabokørslerne til Ekstra Bladet. Blandt andet afslog regionen med begrundelsen, at de ikke lå inde med data over kørslerne. Det lå i stedet i Region Midtjylland, og det var for omfattende at rekvirere, lød afslagene blandt andet.

Region Midtjylland: Midtjylland har ikke ønsket at udlevere responstiderne på ambulancekørslerne udført af andre regioner til Ekstra Bladet. Vi ved derfor kun, hvor mange kørsler, der har været til et bestemt postnummer i 2016. I alt er der kørt 111 kørsler af andre regioner og størst er andelen af nabokørsler i 8970 Havndal med 44 procent. 7990 Thyholm ligger lige i slipstrømmen med 16 ud af 36 kørsler kørt af naboambulancer i fjerde kvartal 2016.

Region Syddanmark: Danmarks sydligste region har ligesom sin nabo mod nord heller ikke ønsket at oplyse, hvor længe ambulancer fra andre regioner har været om at nå frem til en af deres borgere. Ej heller har de ønsket at oplyse, hvilket postnummer, de er kørt til som den eneste region.

Ekstra Bladet har kun data for 2. halvår af 2016, hvor der i alt er kørt 42 kørsler til livstruende hændelser. Alle er udført af Region Midtjylland.

Region Syddanmark har afslået Ekstra Bladets aktindsigter i regionens brug af naboregioners ambulancer med, at 'databaser er undtaget for aktindsigt.' Ud fra den definition, må flere af de øvrige regioner da gentagne gange have brudt Offentlighedsloven, når de har givet Ekstra Bladet aktindsigt i deres databaser.

Ekstra Bladet har klaget til Ankestyrelsen over Region Syddanmark og Region Midtjyllands afslag på at udlevere responstiderne.

Annonce:
Annonce:
Annonce:
Spar med
Det kan du spare
Elpris lige nu
Vestdanmark
-
kr. pr. kWh*
Østdanmark
-
kr. pr. kWh*
Annonce:
Inflation er den største ødelægger af almindelige menneskers økonomi
Annonce:

Hvilke nyheder skal vi vise her?

Med en gratis bruger kan du selv vælge!
Så er du altid opdateret på lige præcis det, der interesserer dig. Læs mere

Brugervilkår - Har du en bruger? Log ind

Annonce:

Bagholdet

Annonce:
Annonce: