Sundhedsstyrelsen: Vaccinerede med AstraZeneca skal have ét stik med anden vaccine

Sundhedsstyrelsen har nu lagt en plan for, hvad der skal ske med dem, der ikke står til at få andet vaccinationsstik med AstraZeneca

Sundhedsstyrelsen: Vaccinerede med AstraZeneca skal have ét stik med anden vaccine

Magnus Heunicke (S) og Jakob Ellemann (V) om, hvorvidt danskerne alligevel skal tilbydes AstraZeneca-vaccine, hvis de ønsker den.

De 150.000 personer i Danmark, der allerede har fået ét stik med vaccinen fra AstraZeneca, kan nøjes med at få én dosis af en anden vaccine for at være færdigvaccineret.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Dermed kommer styrelsen med en plan for, hvad der skal ske med de mange personer primært i social- og sundhedssektoren, som kun nåede at få et enkelt stik med AstraZeneca, inden vaccinen blev sat på pause og helt droppet fra Danmarks vaccineprogram.

Sundhedsstyrelsen skriver, at de 150.000 personer bliver tilbudt vaccine med en mRNA-vaccine. Det vil sige enten vaccinen fra Pfizer/BioNTech eller fra Moderna.

Sundhedsstyrelsen: Vaccinerede med AstraZeneca skal have ét stik med anden vaccine

Ikke alle er lige forstående over for beslutningen om at droppe vaccinen.

De personer, der var blevet indkaldt til vaccination med AstraZeneca, men som aldrig nåede at få første stik, vil desuden også blive indkaldt til vaccination med en anden vaccine.

12 uger efter første stik
De personer, der har fået første stik med AstraZeneca, vil blive tilbudt at få et stik med en anden vaccine cirka 12 uger efter, de fik deres første stik. To uger efter den nye vaccinedose betragtes personerne som færdigvaccinerede.

- Vi har gennemgået dokumentation og de faglige anbefalinger fra andre lande, og på den baggrund finder vi, at det bedste tilbud er at tilbyde alle, der har modtaget 1 stik med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca at få andet stik med en såkaldt mRNA-vaccine, lyder det fra Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, i pressemeddelelsen.

En lang række andre lande har enten valgt at genoptage brugen af AstraZeneca-vaccinen fuldt ud eller har valgt kun at give den til eksempelvis personer over 65.

I Danmark har man dog valgt helt at droppe vaccinen, da man har vurderet, at Danmark står så godt et sted i forhold til smitteudbredningen, at det ikke er nødvendigt at tage risikoen for, at nogle få får alvorlige bivirkninger fra vaccinen.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at der i EU endnu ikke ligger nogen faste retningslinjer klar for, hvad man skal stille op med personer, der har fået første stik med AstraZeneca, men at det er noget, Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) er ved at undersøge. Ender de med at komme med andre anbefalinger, vil de danske anbefalinger blive tilpasset efter det.

Frontpersonale ikke længere først i køen
Ifølge pressemeddelelsen fra Sundhedsstyrelsen vil man desuden ændre i vaccineplanen, så de personer fra social- og sundhedssektoren, der endnu ikke har påbegyndt vaccination, ikke længere vil komme foran i køen. De vil i stedet i højere grad få vaccinen på baggrund af alder i lighed med resten af befolkningen, fordi sundhedsvæsenet ikke er så belastet som tidligere.

- Men hvis der blandt dem er nogle, eller hvis der tilkommer nogle, for eksempel nyansat personale, der ikke tidligere har været visiteret, der skal varetage særligt kritiske funktioner, for eksempel på intensivafdelinger eller i akutmodtagelser, og som skal varetage opgaver med meget tæt personkontakt, hvor risikoen for COVID-19 smitte er særlig stor, så vil der fortsat være mulighed for efter en konkret vurdering at visitere til fremskyndet vaccination i gruppe 4, lyder det fra Søren Brostrøm.

Omkring 600 personer har fået to stik med vaccinen fra AstraZeneca. De er ikke berørt af ændringerne og betragtes i stedet som færdigvaccinerede.

På trods af Sundhedsstyrelsens stop for brugen af AstraZeneca, overvejer regeringen at gøre det frivilligt at lade sig vaccinere med vaccinen,