Sundhedsvæsenet svigter de svageste ældre

Sundhedshjælpen til de svageste ældre på plejehjem og i hjemmeplejen halter voldsomt, viser nye undersøgelser

Indsatsen over for syge ­ældre på plejehjem og i den kommunale hjemme­pleje er slet ikke god nok.

Sådan lyder advarslen fra patienter og medarbejdere i sundheds­væsenet. Sygeplejersker er nemlig ikke klædt på til at tage sig af de syge ældre, mens læger holder igen med at udskrive patienter, fordi de nødvendige tilbud om pleje ofte ikke er der.

Det skriver Berlingske.

Et stort antal kommunale sygeplejersker tilkendegiver, at de mangler de fornødne kompetencer og har behov for et fagligt løft for at kunne varetage plejen af de stadig mere komplekse sygdomstilstande hos ældre på plejehjem og i hjemmeplejen på et forsvarligt niveau.

Samtidig er også landets læger bekymrede for kvaliteten i de kommunale tilbud, som ifølge lægerne er så svingende, at den fører til hyppige genindlæggelser og får læger til at holde igen med at udskrive patienter.

Det fremgår af to nye undersøgelser fra Dansk Sygeplejeråd og Lægeforeningen.

Sundhedsminister Sophie Løhde (V) bebuder, at kvaliteten af ældreplejen skal løftes.

- Sygeplejerskerne skal være klædt ordentligt på til at kunne pleje og behandle de ældre, der i dag ofte har et større behov for pleje end tidligere.

- Det gælder derfor både om, at uddannelsen på sygeplejeskolerne giver studerende de rette faglige kompetencer, og at de færdiguddannede sygeplejersker får mulighed for at få et kompetenceløft, hvis de har behov for dette, siger hun til Berlingske

En af landets store patientorganisationer, Alzheimerforeningen, er i oprør over tegnene på svigtende kvalitet i ældreplejen.

- Beboerne på plejehjemmene er i vid udstrækning demente, og mange lider samtidig af andre alvorlige sygdomme. Alligevel får beboerne sandsynligvis den ringeste sundhedsbetjening af alle her i landet.

- Det er helt urimeligt, og det er tydeligt, at der er brug for generelt at løfte det sundhedsfaglige niveau, siger direktør i Alzheimerforeningen Nis Peter Nissen til Berlingske.

Og ifølge Dansk Sygeplejeråd burde sygeplejerskerne i kommunerne have en specialuddannelse i kommunal sygepleje.

- Det er et problem, at vi mangler nogle overordnet kompetencer i den kommunale sygepleje.

- Både i forhold til de opgaver, som sygeplejerskerne selv skal udføre, fordi patienterne kommer tidligt hjem fra hospitalerne, men også i forhold til at støtte social- og sundhedshjælperne, siger formand Grete Christensen til Ritzau.

19 kommentarer
Vis kommentarer