Sygeplejerske fik næsten 100.000 kr. for meget i løn

En ansat på Aarhus Universitetshospital fik for meget i løn i lidt over to år. Nu skal en del af beløbet betales tilbage

Foto: Lærke Posselt
Foto: Lærke Posselt

En sygeplejerske på Aarhus Universitetshospital i Skejby fik over en årrække cirka 95.000 kr. for meget i løn. Nu er der indgået et forlig om tilbagebetaling af omkring en tredjedel af beløbet.

Det skriver TV2 Østjylland.

Forliget er indgået mellem arbejdsgiveren Region Midtjylland og Dansk Sygeplejeråd, der har forhandlet på vegne af sygeplejersken.

TV2 Østjylland har fået aktindsigt i en dagsorden fra et møde i forretningsudvalget i regionen den 18. februar, hvor sagen er blevet diskuteret.

Her besluttede politikerne i udvalget nemlig at acceptere forliget, som betyder, at sygeplejersken skal tilbagebetale 31.350 kroner.

- På Aarhus Universitetshospital har en sygeplejerske fejlagtigt fået udbetalt ca. 95.000 kr. for meget i løn fra november 2016 til februar 2019, står der i et kort resume af sagen fra Region Midtjylland.

Kort fortalt er fejlen sket, fordi medarbejderen i 2016 blev ansat på et løntrin med et tillæg op til et andet løntrin, som hun ville opnå med længere anciennitet.

I efteråret 2018 kontaktede den pågældende sygeplejerske dog lønkontoret og påpegede, at hun rent faktisk burde have været på et højere løntrin fra start.

Noget som viste sig at være korrekt.

- Ved regulering af ancienniteten steg hun til løntrinnet, og der blev automatisk udløst en efterregulering af den manglende løn for perioden november 2016 til og med november 2018, men ved en beklagelig fejl blev der ikke samtidig modregnet i det tillæg, hun havde fået, fremgår det af aktindsigten fra dagsordenen i forretningsudvalget.

I tre måneder efter i perioden december 2018-februar 2019 blev der tillige udbetalt både for det nye løntrin og tillæget, før fejlen blev opdaget og stoppet.

I alt blev der så altså udbetalt ca. 95.000 kr. for meget i løn til den ansatte.

Efterfølgende har Region Midtjylland og Dansk Sygeplejeråd forhandlet om tilbagebetaling af det for meget udbetalte beløb.

Man er nået frem til, at sygeplejersken skal betale 31.350 kroner tilbage, og det forlig godkendte forretningsudvalget i regionen den 18. februar.

- Det ville ikke kunne sandsynliggøres, at medarbejderen har været vidende eller burde have været vidende om den forkerte lønregulering. Det vil således ikke kunne sandsynliggøres, at medarbejderen har været i ond tro med hensyn til berettigelsen til den udbetalte løn, skriver Region Midtjylland i dagsordenen.

TV2 Østjylland har været i kontakt med den anden part i sagen, Dansk Sygeplejeråd, som principielt ikke udtalte sig om en personsag som denne.

- Generelt fører vi fra tid til anden sager for vores medlemmer – både ved for meget og for lidt udbetaling. Det er jo netop et element i at være medlem af en faglig organisation, skriver rådet derfor som eneste kommentar i et skriftlig svar.