Tak til regnen: Sankthans er reddet

Der er ingen begrænsninger for brug af åben ild til sankthans

Tak til regnen: Sankthans er reddet

Spejderne her viser, hvordan man laver et sikkert bål til Sankthans.

På grund af de seneste dages regnvejr, der har spredt sig over store dele af landet, vurderer Danske Beredskaber ikke, at det bliver nødvendigt med et afbrændingsforbud til sankthansaften på onsdag.

Det oplyser Danske Beredskaber i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen lyder det videre:

'Ligesom de nyeste prognoser frem mod onsdag også er gode i den henseende. Samtidig er der hos beredskaberne et for årstiden normalt aktivitetsniveau for bekæmpelse af naturbrande, og altså ikke en markant stigning på den front.'

Det vil sige, at der ingen begrænsninger er for brug af åben ild landet over.

Gode råd - undgå brand i naturen

  • Vær opmærksom på lokale eller permanente forbud mod afbrænding eller brug af åben ild. Sådanne forbud fremgår ikke af denne hjemmeside.
  • Brug dertil indrettede pladser, hvis du skal tænde bål eller grille i naturen.
  • Hold altid afstand til bevoksning.
  • Efterlad aldrig et bål eller en grill, der ikke er slukket helt.
  • Brug kun åben ild i stille vejr.
  • Hav altid vand i nærheden, når du bruger åben ild.
  • Brug tobak, maskiner og elektrisk værktøj med omtanke - få gnister kan starte en brand.
  • Lad ikke glas ligge fremme i solen i den tørre vegetation.
  • Parker aldrig din bil i høj, tør vegetation.
  • Ring til 1-1-2, hvis uheldet alligevel er ude.

Kilde: Danske Beredskaber