Tidligere anbragt - nu alene i verden: Hjælp mig

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

For at sikre, at tidligere anbragte børn og unge kan få en tryg overgang til voksenlivet, har man lavet det, der kaldes efterværn. Man kan få det til og med det fyldte 22. år. Støtten omfatter blandt andet en støtteperson – og i øvrigt anden nødvendig støtte, skriver Ekstra Bladtes socialrådgiver, Puk Sabber. Modelfoto: Shutterstock.com
For at sikre, at tidligere anbragte børn og unge kan få en tryg overgang til voksenlivet, har man lavet det, der kaldes efterværn. Man kan få det til og med det fyldte 22. år. Støtten omfatter blandt andet en støtteperson – og i øvrigt anden nødvendig støtte, skriver Ekstra Bladtes socialrådgiver, Puk Sabber. Modelfoto: Shutterstock.com

Hej Puk

Jeg er en pige på 19 år, der gennem min barndom og ungdom har været anbragt.

Jeg mistede al kontakt til min biologiske familie i de år, jeg var anbragt og har heller ikke kontakt med de plejefamilier og institutioner, hvor jeg har boet.

Da jeg fyldte 18, fik jeg en udslusningsbolig i seks måneder, men derefter stoppede kommunen al hjælp til mig og sagde, at jeg nu var myndig og derfor skulle klare mig selv. Jeg gik i panik! Anede ikke, hvad jeg skulle gøre.

Jeg tog kontakt til min biologiske familie og forsøgte opbygge en form for venskab og forbindelse med dem, men det virkede ikke ægte. Der var ikke den forbindelse, jeg havde håbet på – vi var næsten fremmede for hinanden. Det gjorde mig meget ked af det.

Siden har det været et helvede. Jeg kan slet ikke finde rundt i systemet. Jeg har boet hos en veninde, men kan ikke finde en lejlighed eller bare et sted at bo . Jeg føler virkelig, at jeg er blevet dumpet af kommunen. Som om de siger ’du været vores næsten hele dit liv, men nu bliver du smidt på porten’.

Jeg talte med en pædagog fra et opholdssted, hvor jeg engang har boet. Hun sagde, at jeg kunne få hjælp, når jeg har været anbragt. I jobcenteret er de ikke særlig hjælpsomme. Når jeg spørger, siger de, at de ikke ved noget, og at det ikke er dem, der kan hjælpe, at det er en anden forvaltning ...

Kan du fortælle, hvilke muligheder jeg har? Jeg har virkelig brug for hjælp!

Kærlig hilsen MA

 

Kære MA
Det er en barsk historie, du fortæller! Det, tidligere anbragte oplever, hvis de ikke får efterværn, er hårdt. Og der er mange, der ikke får det. Derfor oplever de det samme som dig: At blive ’smidt på gaden’ af dem, der har ageret ’far og mor’ – altså systemet, der jo har haft ansvaret for dig.

Men hvornår slipper systemet for deres omsorgsopgave? Og kan de bare slippe den? For dem handler det jo om kroner og øre, så hvis de kan komme udenom, så prøver de!

Det er uretfærdigt over for børn og unge, der – ligesom dig – har været anbragt. Mennesker, der måske – som du – har mistet hele deres biologiske netværk, fordi systemet ikke har gjort noget for at opretholde et stabilt samvær, da de var anbragt.

Og hvis man – som du – tilmed har haft flere plejefamilier, der blot har set det som et job og ikke har taget beskytterrollen på sig, når de ikke længere fik penge for at have dig, så er det da helt skidt!

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
 

For at sikre tidligere anbragte børn og unge en glidende overgang til voksenlivet, har man i loven indskrevet en støtte, man kan få til og med det fyldte 22. år.

Den kaldes efterværn og skal sikre en tryg overgang til voksenlivet, hvor man blandt andet kan få en støtteperson, man kan beholde sin hybel – og i øvrigt få nødvendig støtte.

For at få efterværn kræver det helt ulogisk, at man har været i en positiv udvikling. Det betyde, at dem, der ikke klarer sig godt, ikke kan få efterværn!

Det er helt bagvendt, men sådan er det. Dog kan efterværn også gives efter en individuel vurdering, men det er sjældent, at en kommune blot bevilliger efterværn, da det koster.

Jeg vil anbefale dig at tage kontakt til foreninger for tidligere anbragte unge – du finder netadresser på dem nedenfor. De vil kunne hjælpe dig med at få søgt om efterværn, og de kender reglerne på området indgående.

Alternativt kan du også henvende dig til Københavns Retshjælp, hvor du kan få gratis hjælp – link nedenfor.

Held og lykke til med det hele.

De bedste hilsner Puk

Noter

Efterværn er et tilbud til unge der indtil det 18. år har haft en fast kontaktperson eller har været anbragt uden for hjemmet umiddelbart inden det fyldte 18. år.

Københavns Retshjælp yder gratis bistand til enhver borger uanset nationalitet – også selvom du ikke bor i København eller Danmark.

Link til ligesindede
Her finder du foreninger for anbragte børn og unge:

www.anbragtihistorien.dk

www.tabuka.dk