Tidligere Haderslev-biskop er død efter kort tids sygdom

Kirkevejen blev tidligt udstukket for Niels Henrik Arendt. Begge forældre var præster

Tidligere biskop i Haderslev Stift Niels Henrik Arendt er mandag død efter kort tids sygdom. Det oplyser TV Midtvest.

Dansk kirkeliv har med hans bortgang "mistet en afholdt, myndig og besindig stemme, som over fem årtier har bestridt en lang række poster og embeder i og omkring folkekirken", skriver Kristeligt Dagblad i en nekrolog.

Efter 14 år på posten valgte Niels Henrik Arendt i 2013 at forlade bispesædet for at blive sognepræst i Vestjylland.

Men det var ikke for at nedtrappe sin arbejdsindsats. Ved siden af jobbet som præst var han involveret i arbejdet med at forberede den store Luther-fejring, der finder sted i 2017. Desuden var han ved sin død formand for Grundtvigsk Forum.

Allerede fra fødslen lå det i kortene, at han skulle gå kirkens vej. Begge forældre var præster, og som 13-årig var han vant til teologiske diskussioner med sin far.

Efter at have taget studentereksamen fra Tønder Statsskole læste Niels Henrik Arendt teologi på universitetet i Aarhus. Han blev kandidat i 1974 og umiddelbart efter sognepræst i Viborg. I 1992 blev han domprovst ved Haderslev Domkirke.

I 1999 blev Niels Henrik Arendt valgt til biskop.

En lang række bestyrelsesposter blev det også til, og han har også været formand for Folkekirkens Nødhjælps Råd.

Niels Henrik Arendt var kendt for ikke at bruge penge på overflødig luksus eller sig selv. Da hans støtter op til bispevalget foreslog, at han begyndte at gå lidt mere op i sit tøj, afviste han.

Han ville hellere gå i genbrugstøj - og i stedet bruge sine penge på for eksempel drikkevandsbrønde i Etiopien.

En ting brugte Niels Henrik Arendt dog gerne penge på - nemlig at rejse. Niels Henrik Arendt blev 64 år. Han efterlader sig hustru og fire børn.

4 kommentarer
Vis kommentarer