Tidligere top-ansat: Skam jer, Carlsberg

Niels Petri, der var sekretariatsleder i Carlsbergfondet i 31 år, kalder behandlingen af lejerne i fondets ejendomme for 'foragtelig'

Niels Petri har haft topstilling i Carlsbergfondet, og han er meget forarget over den måde, de behandler lejerne på. Foto: Jonas Olufson
Niels Petri har haft topstilling i Carlsbergfondet, og han er meget forarget over den måde, de behandler lejerne på. Foto: Jonas Olufson

- Jeg er både skuffet og ked af det.

Det siger Niels Petri, der har arbejdet 36 år i Carlsbergfondet, herunder de sidste 31 år som leder af fondets sekretariat.

Det er omstændighederne om Carlsbergfondets salg af seks ejendomskomplekser til pensionsselskaberne PFA, JØP og DIP for 1,1 milliarder kr., der har forarget Niels Petri i den grad, at han nu har forfattet et personligt brev til Carlsbergfondets bestyrelse.

Ved hjælp af alskens fiksfakserier og sindrige selskabskonstruktioner er det lykkedes Carlsbergfondet og de tre pensionsselskaber at omgå reglen om, at lejerne skal have tilbudt at købe ejendommene på andelsbasis, når de handles.

Niels Petri, der i dag er 84 år, vil ikke citere fra selve brevet, men han lader ikke tvivl om indholdet.

- Jeg er ked af den holdningsændring, der er sket. Dels at man unddrager lejerne muligheden for at overtage ejendommene på andelsbasis, og dels at man tvangsmæssigt renoverer lejlighederne, når nogen flytter. Carlsbergfondet er jo ikke en erhvervsvirksomhed i sig selv, og tidligere har man jo udvist et helt andet mådehold i forhold til, hvad man krævede ind fra folk.

Det sidste refererer til, at Carlsbergfondet de seneste fire til fem år konsekvent har brugt boligreguleringslovens paragraf 5,2 til at banke huslejen markant i vejret, når lejere fraflytter en lejlighed i en af fondets ejendomme.

Det er nu ikke det, der er Niels Petris største anke.

- For mig er det afgørende, at man ved salget har omgået lejelovens regler om at udbyde dem til andelsboliger. Det er jo hovedintentionen i loven, at lejerne skal have den tilbudt. Nu er jeg jo selv jurist, og jeg synes, at det er noget spidsfindigt juristeri, at man har fundet en måde at omgå det på.

- Det er det, jeg er blevet harm over. Jeg er ikke personligt interesseret i, at de bliver omdannet til andelsboliger. Det er jeg blev for gammel til. Men det er principielt foragteligt, siger Niels Petri.

Brevet til bestyrelsen er også sendt i kopi til Justitsministeriet.

- Jamen jeg har sendt det til mange forskellige. Men som alle andre fonde er Carlsbergfondet jo underlagt Justitsministeriets tilsyn. Men der ligger ikke en opfordring i det. Det er ren orientering.

Hans håb er, at brevet vil medvirke til en holdningsændring, men han har ingen illusioner om, at beslutningen vil blive omgjort.

- Det kunne jeg måske ideelt set håbe, men sådan spiller klaveret jo ikke, når man først har truffet en sådan beslutning. Det handler jo både om aftaler, penge og prestige. Du kan kalde det et surt opstød.

Lejernes støtter tilbudspligt

Selv om det koster potentielle medlemmer, så mener Lejernes LO allligevel, at den såkaldte tilbudspligt skal styrkes.

Meldingen kommer, efter det er kommet frem, at pensionsselskaber og investeringsfonde i vidt omfang handler udlejningsejendomme, uden at lejerne får tilbudt at købe ejendommen på andelsbasis, som lejeloven ellers foreskriver.

- Vi mener, at tanken bag andelsboliger er god. Andelsboligindehaveren har langt større indflydelse på sin bolig end lejeren. Det er grundlæggende godt, siger Helene Toxværd, landsformand for LLO.

Derfor vil lejernes interesseorganisation have sat en stopper for de smuthuller, der er i dag i forhold til tilbudspligten.

- De mange muligheder for at smyge sig uden om tilbudspligten skal stoppes.  Det gælder både i den aktuelle sag, hvor en gruppe lejere blev snydt for tilbudspligten, men også når udlejningsejendommene for at undgå tilbudspligt opføres som ejerlejlighedsbyggeri, når en tvangsauktion stopper for tilbudspligten, og når interne koncernoverdragelser hindrer tilbudspligten.

LLO ærgrer sig dog samtidig over, at andelsboliger mange steder i dag også er genstand for spekulation i værdistigninger, og at lejlighederne tit omsættes i en lukket kreds.

- Det skal ændres, sådan at andelsboligen bliver et bredt tilbud til alle. Og sådan at andelsboligen igen bliver en bolig for almindelige indkomster, siger Helene Toxværd.

54 kommentarer
Vis kommentarer