Tvangsægteskab i Danmark: Så mange slog alarm sidste år

Tvangsægteskaber er forbudt i Danmark, men alligevel søgte 188 hjælp sidste år, fordi de var på vej ind i et tvangsægteskab eller allerede var tvangsgift

19-årige 'Vivian' befinder sig på det topsikrede opholdssted RED-Safehouse, fordi hun modtog alvorlige trusler fra sin familie på grund af et tvangsægteskab. Foto: Henning Hjorth.
19-årige 'Vivian' befinder sig på det topsikrede opholdssted RED-Safehouse, fordi hun modtog alvorlige trusler fra sin familie på grund af et tvangsægteskab. Foto: Henning Hjorth.

Når der siges ja til en brud eller brudgom i Danmark, så er det ikke altid de nygifte, som selv har valgt hinanden.

188 indvandrere eller efterkommere søgte sidste år hjælp i Danmark, fordi de blev truet med et tvangsægteskab eller allerede var gift med en person, som de ikke selv havde valgt.

Det viser nye tal fra Landsorganisation af kvindekrisecentre (LOKK), der yder rådgivning om æresrelaterede konflikter, og bostedet RED-Safehouse ifølge et svar til Folketingets Ligestillingsudvalg fra minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (R).

- Det er et udtryk for, at de unge siger fra, hvilket er godt, fordi det ikke altid har været sådan, siger Manu Sareen til Ekstra Bladet.

RED-Safehouse fik 32 henvendelser om tvangsægteskaber i 2014, mens der kom 156 unge til LOKK, hvor Susanne Willaume Fabricius er projektleder vedrørende æresrelaterede konflikter.

- Nogen bliver truet med fysisk vold, andre gør ikke, men alle bliver udsat for psykisk vold i forbindelse med tvangsægteskaber. Hvis man ikke går med på tvangsægteskabet, så kan man blive udstødt, hvilket betyder et liv fuldstændig alene, siger Susanne Willaume Fabricius til Ekstra Bladet.

Vagthund Flygtede fra tvangsægteskab: Far ville slå mig ihjel

49 af dem som søgte hjælp var allerede var i et tvangsægteskab, som de ville ud af. Langt størstedelen af dem var kvinder. Helt præcist 44 kvinder og fire mænd slog ægteskabsalarm, mens en ikke oplyste køn.

55 henvendelser drejede sig om planlagte tvangsægteskaber. 49 kvinder og fire mænd søgte hjælp, fordi der allerede var planlagt et bryllup med en, som de ikke selv havde valgt. To oplyste ikke køn.

Truslen om et tvangsægteskab hang også over hovedet på flere af dem, som søgte hjælp. 84 henvendelser drejede sig om frygt for tvangsægteskaber, hvor de 77 var kvinder og syv var mænd.

Det er ifølge LOKK umuligt at sige, hvor stort et mørketal der er for tvangsægteskaber. Uanset hvad, så forventer de dog, at flere vil henvende sig om tvangsægteskaber i fremtiden. Men det er en god ting.

- Vi har gennem de seneste år fået flere og flere henvendelser, og jeg forventer, at flere vil komme til os i fremtiden. Det skyldes ikke, at problemet med tvangsægteskaber er blevet større, men fordi flere siger fra, og flere ved, hvor man kan søge hjælp, siger Susanne Willaume Fabricius.

Se også: S om æreskonflikter: Drop mørkesynet eller smut

Selvom 188 nydanskere har slået alarm på grund af tvangsægteskaber, der er forbudt i Danmark, så bliver der ikke rejst tiltale mod familiemedlemmerne.

Seks år efter at Folketinget enstemmigt vedtog loven mod tvangsægteskaber, er ikke en eneste person blevet tiltalt efter den skærpede lov. Det viste en opgørelse fra justitsminister Mette Frederiksen (S) til Folketingets integrationsudvalg i december sidste år.

- Fraværet af dømte skyldes ofte, at den unge ikke vil anmelde sine forældre. Der er jo også varme følelser overfor forældrene, selvom den unge ikke vil ind i et tvangsægteskab, siger Susanne Willaume Fabricius.

Integrationsminister Manu Sareen mener dog, at et forbud i sig selv har en gavnlig effekt.

- Det, at det er ulovligt, er med til at skabe en normændring, fordi de unge kan sige til deres forældre, at det, som de gør, er ulovligt, siger Manu Sareen.

Se også: Lov om tvangsægteskaber er aldrig blevet anvendt

Tvangsægteskaber er en form for social kontrol af unge nydanskere, som senest er undersøgt i regeringens nationale integrationsbarometer i 2013.

Den vidste, at omkring en ud af fem nydanske drenge og piger får begrænset deres frihed og selvbestemmelse af deres familie, når det kommer til valg af kæreste eller ægtefælle. Det er et fald for pigernes vedkommende fra en ud af tre i 2012, mens drengene lå på samme niveau.

Se også: Regeringen vil beskytte kvinder i æreskonflikter bedre

Når det kommer til valg af uddannelse og venner svarer fire procent af de nydanske piger og fem procent af drengene, at deres frihed begrænses af familien. Året før var tallene syv procent for pigerne og fem procent for drengene.

Det er uvist, hvor mange etniske danskere, som føler, at deres frihed til selv at vælge kæreste, uddannelse og venner er begrænset af deres familie.

Ofre i æreskonflikter skal beskyttes bedre ifølge regeringen. Derfor vil indenrigs- og økonomiminister Morten Østergaard (R) ændre cpr-loven, så de truede personers adresse fjernes fra cpr-registret.

Hina Khalid fortalte i går, hvordan hun var blevet tævet, da hun brød familiens æreskodeks. Unge i hendes situation, der søger hjælp mod den voldelige familie, risikerer lige nu at blive afvist af landets eneste topsikrede krisecenter, fordi der lige nu ikke er pladser nok (Privatfoto). Samfund - 29. jan. 2015 - kl. 05:52 Unge på flugt fra æresvold: Lukket dør hos myndighederne

Hos Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter, der sidder med de æresrelaterede forbrydelser, registrerede man 117 æresrelaterede sager i 2014. Men ingen af dem handler om tvangsægteskaber, selvom Folketinget har gjort det forbudt.

81 kommentarer
Vis kommentarer